Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Konrad Wallenrod Przesłanie i znaczenie utworu

  W Wilnie Wallenrod nie mógł być wydany ani w Warszawie – pisał Adam Mickiewicz w liście do Tomasza Zana, przyjaciela z czasów filomackich.14 Ten stan rzeczy związany był z jasno nakreślonym przesłaniem utworu, który – mimo historycznego kamuflażu i zastrzeżeń autora w Przedmowie – od razu przywodził...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /7 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konrad Wallenrod Okoliczności powstania i publikacji utworu

   

  Konrad Wallenrod należy do dzieł znaczących nie tylko w dorobku Adama Mickiewicza, ale i w całej polskiej twórczości romantycznej. Taką pozycję utwór ten zyskał przede wszystkim dlatego, że poprzez los i działalność bohatera przedstawia stosunek autora do sprawy narodowej i postawę wobec niej –...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /5 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Recenzja książki "Kamienie na szaniec"

  Ostatnio przeczytałam opowieść - dokument "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego. Autor nadał taki tytuł książce na prośbę Zośki, ponieważ została napisana na podstawie jego pamiętnika. Utwór ten to dokument, ponieważ nie ma w nim fikcji literackiej, są rzeczywiste wydarzenia i autentyczne...

  Ocena / Kategoria / Recenzje

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /3 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka bohaterów Kamieni na szaniec

  Alek

  Dawidowski Aleksy (1920-1943) - bohater "Kamieni na szaniec" Aleksandra Kamińskiego, podharcmistrz, członek podziemnej organizacji "Wawer", dowódca drużyny GS (Grup Szturmowych), udekorowany krzyżem Virtuti Militari. W akcjach Małego Sabotażu szczególnie wyróżnił się zdjęciem niemieckiej tablicy...

  Ocena / Kategoria / Charakterystyki

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /2 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamienie na szaniec

  Powieść Aleksandra Kamińskiego. Utwór oparty na autentycznych wydarzeniach z okresu II wojny światowej. Grupa przyjaciół, harcerzy, wśród nich Alek, Zośka i Rudy, kończy Liceum im. Stefana Batorego w 1939 r. i zamiast realizować piękne plany, staje wobec wojennej rzeczywistości. Początkowo aktywni...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inny Świat wobec znanych wypowiedzi o ży­ciu w obozie

  >

  >

  >

  >

   

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /3 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ''Inny świat'' Bohaterowie

  Bohaterem, którego losy spajają wszystkie rozdziały, jest autor i narra­tor w jednej osobie. Kompetencje opowiadacza przedstawiliśmy wcze­śniej (Autor – bohater – narrator). Grudzińskiego jako bohatera ukazu­ją ponadto fragmenty niniejszego opracowania zatytułowane: Streszcze­nie, Elementy...

  Ocena / Kategoria / Charakterystyki

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /9 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas i miejsce akcji utworu ''Inny świat''

  Książka powstała w ciągu roku. Obejmuje wydarzenia, które roze­grały się kilka lat wcześniej – jest więc retrospektywną relacją z trud­nego okresu spędzonego w sowieckim łagrze. Akcja utworu toczy się od lata 1940 r. (areszt w Witebsku) do czerwca 1945 r. (spotkanie z dawnym współwięźniem w...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /2 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ''Inny świat'' streszczenie

  >

   

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

   

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

   

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /30 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inny Świat - geneza

  Inny Świat to utwór, którego źródeł należy szukać w autobiografii au­tora. Przeżycia i obserwacje obozowe nie mogły pozostać bez wpływu na sposób myślenia i odczuwania byłego więźnia. Literackie ujęcie tych doświadczeń mogło być zarazem formą „oczyszczenia”, próbą analizy niecodziennego...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /4 115

  praca w formacie txt

Do góry