Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Pamiętnik z powstania warszawskiego - Bohaterowie

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

   

  Ocena / Kategoria / Charakterystyki

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /8 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamiętnik z powstania warszawskiego - czas i miejsce akcji

  Opisując różne miejsca i budowle, Białoszewski ukazuje powszechną zagładę miasta poprzez obrócenie w gruzy domów mieszkalnych, urzędów oraz cennych zabytków architektury – wiel­kich pamiątek narodowych. Na oczach czytelnika zmienia się warsza­wski pejzaż. Znajome Mironowi miejsca zmieniają swój...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /5 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamiętnik z powstania warszawskiego

   

   

  Od bomb i samolotów – wybaw nas, Panie,

  Od czołgów i goliatów – wybaw nas, Panie,

  Od pocisków i granatów – wybaw nas, Panie,

  Od miotaczy min – wybaw nas, Panie

   

  (37)

   

   

  Narrator opisuje metody przeprawiania się w inne miejsca kanałami...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /27 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamiętnik z powstania warszawskiego - okoliczności powstania

  Pamiętnik z powstania warszawskiego przedstawia obrazy z okresu od l sierpnia do 9 października 1944 r., układające się w relację o zagładzie miasta prowadzoną z perspektywy cywila. Utwór wyrósł z osobistych doświadczeń autora, który w opisywanym przez siebie okresie przebywał w Warszawie. Od czasu...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /5 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miron Białoszewski

  Miron Białoszewski był twórcą niezależnym, niepodporządkowanym ideologiom czy organizacjom. Jego dorobek wyróżnia się na tle literatury współczesnej oryginalną tematyką i sposobem ujęcia. Potrafił – wykorzystując realia codzienności i zwykłość „niskiego” języka – prowadzić czytelnika...

  Ocena / Kategoria / Biografie

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /4 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siłaczka

  Akcja toczy się w małym miasteczku, Obrzydłówku, oraz we wsi, w której pracowała Stanisława Bozowska, w końcu XIX w., na tere­nie zaboru rosyjskiego.

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

   

   

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /4 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  “Odprawa posłów greckich”

  Sztuka składa się z pięciu krótkich aktów, poprzedzonych przedakcją i opatrzonych zakończeniem, a także przedzielanych wystąpieniami Chóru.

  W przedakcyjnym monologu Antenor przedstawia sytuację: informuje o przybyciu Greków domagających się zwrotu Heleny oraz o zabiegach Aleksandra. (Parysa)...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /13 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Kochanowski

  Jan Kochanowski był największym poetą polskiego odrodzenia, nazywanym „ojcem poezji polskiej”. Obdarzony niezwykłym słuchem językowym i talentem poetyckim, stał się sprawcą największego przełomu literackiego w historii polskiego piśmiennictwa, a jego spuścizna literacka na długie wieki pozostała...

  Ocena / Kategoria / Biografie

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /14 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pankracy

  Pankracy jest wielkim adwersarzem Henryka, jego znaczące imię (wszechwładca) sugeruje, iż jest kimś na kształt historycznego boga rewolucji. Pełna uprzedzeń niechęć Krasińskiego do pionierów nowych czasów nie przeszkodziła mu w oddaniu sprawiedliwości temu bohaterowi. W przeciwieństwie do...

  Ocena / Kategoria / Charakterystyki

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hrabia Henryk

  Hrabia Henryk jest postacią, w której dopatrzyć się można cech i rysów osobowości zarówno ojca poety, jak i jego samego. Krasiński cierpiał jako artysta, boleśnie uświadamiający sobie rozdźwięk między snuciem fikcji a wpływaniem na fakty rzeczywiste – i zagadnienie postawy poetyckiej wobec życia...

  Ocena / Kategoria / Charakterystyki

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /3 280

  praca w formacie txt

Do góry