Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Zosia

  Zosia jest wcześnie osieroconą córką Ewy Horeszkówny, dlatego też Jacek Soplica poczuwa się do obowiązku zapewnienia jej godziwych warunków życia i dobrego wychowania. Jest to czternastoletnia, dobrze wychowana panienka, która jednakże bardziej sobie ceni naturalność i prostotę niż wytworne formy...

  Ocena / Kategoria / Charakterystyki

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telimena

  Telimena jest kobietą dojrzałą, ale udaje młodą, chcąc oczarować Tadeusza. Lubi flirtować, stroić się, rozmawiać o sztuce, na której się dobrze nie zna. Chwali obce pejzaże i modę, nie dostrzega wartości rodzimych. Stara się zwracać na siebie uwagę, marzy o korzystnym zamążpójściu, popisuje...

  Ocena / Kategoria / Charakterystyki

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hrabia

  Hrabia jest dalekim krewnym Horeszków „po kądzieli”, arystokratą i romantykiem, który łatwo się zachwyca i wzrusza zaobserwowanymi zjawiskami, interpretując je sobie w wyjątkowy sposób dzięki niezwykłej wyobraźni. Bywa śmieszny, a nawet żałosny, jako człowiek przesadnie sentymentalny, a przy tym...

  Ocena / Kategoria / Charakterystyki

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /1 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojski

  Wojski mieszka w domu Sędziego jako jego krewny i jest użyteczny, kiedy trzeba zorganizować polowanie lub spotkanie o innym charakterze. Kieruje pracą w kuchni i ordynowaniem posiłków, interesuje się różnymi zajęciami w gospodarstwie. Doskonale jeździ konno i strzela. Gra na rogu myśliwskim i rzetelnie...

  Ocena / Kategoria / Charakterystyki

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podkomorzy

  Podkomorzy – zwolennik narodowych tradycji, docenia współczesną młodzież za waleczną postawę i patriotyzm, ośmiesza naśladowanie obcej mody. Z taktem i dyplomatyczną wprawą reaguje na kłótnie, umie rozładowywać napięcia i zażegnywać spory. Nie rozumie potrzeby przemian społecznych i konieczności...

  Ocena / Kategoria / Charakterystyki

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sędzia

  Sędzia, brat Jacka Soplicy i opiekun jego syna, został przedstawiony jako dobrzy, zaradny gospodarz, który dba o swój dobytek a także o przybyłych gości. Jest człowiekiem dojrzałym, przestrzegającym norm towarzyskich i obyczajowych. W codziennym praktykowaniu zasad dobrego wychowania i grzeczności oraz...

  Ocena / Kategoria / Charakterystyki

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /1 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tadeusz

  Tytułowy bohater epopei – Tadeusz – jest młodym, pełnym szlachetnych ideałów, synem Jacka, wcześnie osieroconym przez matkę i oddanym pod opiekę stryja – sędziego Soplicy. Tadeusz jest niedojrzały, łatwowierny, szybko się zakochuje i traktuje uczucia jak romantyk (plan samobójstwa), lekkomyślny...

  Ocena / Kategoria / Charakterystyki

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /1 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jacek Soplica – ks. Robak

  Jacek Soplica – ks. Robak – to bohater dynamiczny, który ulega zasadniczej przemianie wewnętrznej pod wpływem dokonanego przezeń morderstwa w afekcie. Czytelnik dowiaduje się, że był sławny z gotowości do szabli, miał wielki posłuch wśród szlachty i na jego wezwanie kilka tysięcy osób natychmiast...

  Ocena / Kategoria / Charakterystyki

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /4 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ''Pan Tadeusz'' główne wątki

  Na początku utworu czytelnik poznaje tytułowego bohatera, Tadeusza, który wrócił po dłuższym pobycie w mieście, gdzie pobierał nauki pod opieką surowego księdza, aby – na życzenie stryja – przejąć gospodarstwo. Jest to postać wiodąca w wątku miłosnym, który jednakże najpierw ustępuje miejsca...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /9 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pan Tadeusz

  Utwór składa się z dwunastu ksiąg i Epilogu wyjaśniającego genezę dzieła. Tekst liczy 9720 wersów (zaś Epilog – 129). Epopeja została napisana trzynastozgłoskowcem z średniówką po siódmej sylabie.

  I. Gospodarstwo. Księgę I rozpoczyna uroczysta, patetyczna apostrofa do Litwy. Poeta wyraża...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /25 887

  praca w formacie txt

Do góry