Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Do obywatela Johna Brown

  Wiersz ten jest kolejnym przykładem odwoływania się do po­stawy wybitnego człowieka – tym razem skazanego na śmierć ame­rykańskiego farmera, który zorganizował powstanie mające na celu zniesienie niewolnictwa. Do obywatela Johna Brown i John Brown to dwa utwory Cypriana Norwida skierowane przeciwko...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /7 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie...

  To kolejny wiersz Cypriana Norwida poświęcony wybitnym lu­dziom minionych epok, jednak znowu – jak w przypadku generała Bema – ich przypomnienie jest tylko punktem wyjścia do refleksji ogólnej. Wymowę tego utworu nietrudno skojarzyć z sytuacją same­go autora – nie do końca akceptowanego i rozumianego, a...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /7 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bema pamięci żałobny-rapsod

  Utwór został napisany w 1851 r. dla uczczenia i upamiętnienia rocznicy śmierci Józefa Bema. Zawarte w tytule określenie gatun­kowe – rapsod – wprowadza patetyczny nastrój pieśni o wielkim generale. Utwór poprzedza motto zawierające słowa: ...Przysięgę oj­cu złożoną aż po dzień dzisiejszy tak...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /9 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pióro

  Pióro to ostatni wiersz napisany i opublikowany przed wyjaz­dem poety za granicę w 1842 r. (opatrzony datą 22 marca). Bywa traktowany jako utwór programowy w sensie artystycznym, spo­łecznym i politycznym.2 Tekst wiersza poprzedza motto:

   

  ...Nie dbając na chmury

  Panów krytyków, gorsze kładzie...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /6 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W Weronie

  Wiersz Norwida W Weronie należy do najbardziej znanych liryków. Omawiany na lekcjach w szkole podstawowej i średniej sta­lowi przykład a1uzji 1iterackiej do słynnej tragedii W. Szekspira Romeo i Julia. Zachowały się cztery różne autografy tego stworu. Jako ostateczną przyjmuje się wersję powstałą...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /5 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyprian Norwid

  Cyprian Norwid urodził się 24 września 1821 r. we wsi Lasko­wo-Głuchy na Mazowszu. Rodzice – Jan Norwid i Ludwika Zdzie­borska – pochodzili z rodzin szlacheckich. Cyprian miał czworo ro­dzeństwa. W wieku czterech lat został osierocony przez matkę i od­dany pod opiekę prababki. Jan Norwid, ojciec...

  Ocena / Kategoria / Biografie

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /9 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Switeź Adam Mickiewicz

  Balladę tę również zalicza się do tzw. utworów programowych, twórczości A. Mickiewicza i polskiego romantyzmu. [...] W Świtezi mamy do czynienia po raz pierwszy bodaj w poezji polskiej z wyzyskaniem opisu dla wywołania wizji, poetycko sugestywnej, zmierzającej do wzbudzenia przeżycia nieskończoności i...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /6 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lilije Adam Mickiewicz

  Program szkolny zakłada pewną dowolność w doborze lektury uzupełniającej, jednak bez ryzyka popełnienia błędu można stwierdzić, iż w większości szkół średnich przedmiotem refleksji jest, obok przedstawionych wyżej, ballada pt. Lilije (oryginalna pisownia tytułu według krytycznego wydania dziel...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /8 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza trenów

  Treny stanowią cykl dziewiętnastu utworów lirycznych, związanych tematycznie ze śmiercią córki pisarza, Urszuli. Zbiór pieśni poprzedzony dedykacją: Orszuli Kochanowskiej, wdzięcznej, uciesznej, niepospolitej dziecinie..., a zamknięty Epitafium Hannie Kochanowskiej, która... za siostrą prędko...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /2 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Kochanowski

  Jan Kochanowski był największym poetą polskiego odrodzenia, nazywanym „ojcem poezji polskiej”. Obdarzony niezwykłym słuchem językowym i talentem poetyckim, stał się sprawcą największego przełomu literackiego w historii polskiego piśmiennictwa, a jego spuścizna literacka na długie wieki stała się...

  Ocena / Kategoria / Biografie

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /9 626

  praca w formacie txt

Do góry