Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Krzysztof Kamil Baczyński

  Krzysztof Kamil Baczyński (pseudonim Jan Bugaj) urodził się 22 stycznia 1921, a zmarł 4 sierpnia 1944 r. w Warszawie. Większość opracowań prezentujących sylwetkę poety podaje choćby najbardziej skrócone informacje na temat jego rodziców – bo też ich wpływ na rozwój osobowości syna był ogromny...

  Ocena / Kategoria / Biografie

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /4 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ten świat (z tomu Na brzegu rzeki 1994)

  Próba poszukiwania sensu w świecie bez sensu prowadzi Miłosza w kierunku przewrotnej konkluzji: dzieje ludzkości były pomyłką Bo­ga, „tylko nieporozumieniem”. Pomysł ten próbuje Miłosz potrakto­wać z całą powagą i dosłownością – oto cofa się taśmę życia i każdy człowiek, zwierzę, roślina...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /2 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oeconomia divina (z tomu Gdzie słońce wschodzi i kędy zapada 1974)

  Wiersz łatwiej będzie można zinterpretować i zrozumieć w kontekście poematu Świat, chociaż utwory te dzieli znacząca (prawie trzy­dziestoletnia przecież) cezura czasowa. Miłosz próbuje bowiem po raz kolejny odpowiedzieć sobie na te same pytania, które – w nieco lżejszej, nie pozbawionej...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /4 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nie tak (z tomu Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada 1794)

  Wiersz ma formę monologu skierowanego, jest rodzajem wyznania skierowanego do Boga. Modlitewny charakter podkreślony został po­przez specyficzny zapis, gdzie poszczególne zdania stanowią odrębne wersety, rozdzielone wyrazistymi pauzami – każda z wypowiedzianych myli domaga się od czytelnika osobnego...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /5 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ars poetica? (z tomu Miasto bez imienia 1969)

  Utwór ten można odczytywać jako wiersz programowy poety, taki kierunek interpretacji wyznacza bowiem sam tytuł, stanowiący aluzję do starożytnych rozpraw o poezji – Arystotelesa i Horacego. Utrwa­lony w tradycji tytuł Miłosz opatruje jednak znakiem zapytania – jak gdyby kwestionował możliwość...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /4 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piosenka o porcelanie (z tomu Światło dzienne 1953)

  Wiersz toniczny, trójzestrojowy (wersy ośmiozgłoskowe: dwa am­fibrachy i trochej lub siedmiozgłoskowe: amfibrach i dwa trocheje), urzeka kunsztowną, regularną strukturą i wyrazistą rytmizacją, nawią­zującą do wiersza klasycznego. Refreniczne powtórzenie zamykające każdą z trzech strof (Niczego mi...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /6 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piosenka o końcu świata (z tomu Ocalenie 1945)

  Pozornie nie przystający do tematu wiersza tytuł jest wyrazem nie­wiary autora w porządek świata. Oksymoroniczne przeciwstawienie formy „piosenki” z zapowiedzią spełniającej się apokalipsy wynika z przeświadczenia poety o stałej nieadekwatności naszych wyobrażeń o świecie – z rzeczywistością...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /4 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biografia artystyczna Czesława Miłosza

  Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 w Szetejniach nad Niewiażą (Litwa). Młodość spędził w Wilnie, w latach 1929-1934 studiował prawo na Uniwersytecie Stefana Batorego. Był współzało­życielem grupy poetyckiej Żagary i współredaktorem jej pisma. W 1933 roku wydał pierwszy tom poetycki...

  Ocena / Kategoria / Biografie

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /7 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pielgrzym

   

  Wiersz został oparty na chrześcijańskim pojmowaniu życia jako pielgrzymki do kresu doczesności, służącej formacji duchowej, zmierzaniu do wytyczonych ideałów, których ukoronowaniem bę­dzie osiągnięcie zespolenia z Bogiem. Dla tak myślącego człowieka ziemskie bogactwa i wszelkie dobra materialne...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /2 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólniki

  Wiersz ten otwiera najbardziej znany cykl utworów Cypriana Nor­wida Vade-mecum i pełni funkcję wprowadzenia do całego tomu (pełny zapis tytułu: Za wstęp. Ogólniki). Tytuł cyklu oznacza w języku łaciń­skim Pójdź za mną i kojarzy się z nakazem kierowanym przez Chrystusa do Jego przyszłych uczniów...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /4 313

  praca w formacie txt

Do góry