Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Renesans a Barok - kontrast

  1. Sytuacja polityczna

  Renesans - „złoty wiek”

  - długotrwała koniunktura ekonomiczna stwarzała solidne i trwałe podstawy dobrobytu i stabilizacji

  - zapewnienie bogatej szlachcie nie tylko rosnących dochodów, ale i czegoś więcej: poczucie bezpieczeństwa i niezmienności porządku świata

  - ułatwienie...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /callie144 Dodano /14.03.2011 Znaków /6 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twierdzi się, że antyk i Biblia to korzenie kultury europejskiej - jak to rozumiesz

  Istnieje wiele narodów które posiadają własne tradycje, własną historię i język, ale które wywodzą się z różnych źródeł kultury. Narody europejskie mają swoje źródło w kulturze antycznej, a także w kulturze chrześcijańskiej, a w szczególności w Biblii. Biblia pisana była na przestrzeni wielu...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /callie144 Dodano /14.03.2011 Znaków /7 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niszczenie człowieczeństwa i próba jego ocalenia

  Nieszczęsna literatura staje przed tak trudnym zadaniem, przed jakim stanęli polscy twórcy w obliczu II wojny światowej. Okupacja hitlerowska z systemem obozów zagłady biologicznej całych narodów z licznymi egzekucjami cywilnej ludności, z porywaniem jej na niewolnicze roboty, ze zbrodniczymi eksperymentami...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /callie144 Dodano /14.03.2011 Znaków /9 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw miasto

  Miasto jest wielką szansą rozwoju nie tylko dla ludzi miesz–kających w nim, ale także z prowincji. Od kiedy dochody z rolnic–twa stały się niewystarczające, ogromne rzesze ludzi, szlachty i chłopstwa, postanowiły wyruszyć do ośrodków miejskich w po–szukiwaniu lepszych warunków życia. Tym, których...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /callie144 Dodano /14.03.2011 Znaków /10 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTYW: TOLERANCJA

  “Aby być tolerancyjnym należy wytyczyć granice, tego czego nie wolno tolerować” ckn

  Przyjęcie postawy w pełni tolerancyjnej to jedno z najtrudniejszych zadan danych człowiekowi. Tolerancja to pojęcia bardzo rozległe, obszerne, powiązane z każdą prawie dziedziną życia. Istnieje również bardzo...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /callie144 Dodano /14.03.2011 Znaków /7 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTYW: ARKADIA

  Wstęp do arkadii

  Naturalna tęsknota człowieka za beztroskim i szczęśliwym życiem ma długą tradycję. Już w czasach starożytnych istniała pamięć o mitycznym „złotym wieku” i utraconych na zawsze krainach szczęścia, gdzie człowiek beztroski i niewinny istniał harmonijnie zespolony z naturą...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /callie144 Dodano /14.03.2011 Znaków /17 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Martwe to państwo, co li tylko panu służy". Słowa Hajmona z "Antygony" Sofoklesa uczyń myślą przewodnią rozważań o sprawowaniu władzy w świetle utworów z różnych epok literackich.

  Władza jest niezbędnym składnikiem społeczeństwa. Przekonanie to pochodzi stąd, iż człowiek jest istotą żyjącą w grupie, a każda zbiorowość ludzka musi mieć przywódcę lub aparat rządzący, gdyż w przeciwnym razie zapanowałby chaos i anarchia, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /callie144 Dodano /14.03.2011 Znaków /19 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Giaura" G. Byrona

  Giaur jako byroniczny typ bohatera romantycznego:

  - szczęśliwy w młodości, zdolny do wielkiej miłości, kochający gorąco brankę turecką Leilę, pierwszą żonę spośród żon baszy Hassana, wzajemnie przez nią kochany, przeżył swe dni "obfite w rozkosz", lecz "płodniejsze w bóle",

  - stały w...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /callie144 Dodano /14.03.2011 Znaków /7 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Miłosierdzie gminy"

  Okrutny szwajcarski zwyczaj wystawiania biedaków na publiczną licytację:

  - zwyczaj kupowania człowieka pod pozorem miłosierdzia jako akt niby to "dobroczynnej" działalności ludzi bogatych; zwykle oddawano starych ludzi pod opiekę farmerom, za dopłatą, ustalaną w drodze licytacji i starano się, aby...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /callie144 Dodano /14.03.2011 Znaków /3 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "U nas w Auschwitzu"

  Obraz rzeczywistości obozowej w świetle utworu

  Nieludzkie warunki życia i cierpienia ludzi w obozach koncentracyjnych

  -opowiadanie ma formę listów pisanych przez Tadeusza z obozu w Oświęcimiu do narzeczonej Marii, przebywającej w kobiecej filii Brzezinki; listy są wewnętrznym monologiem narratora...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /callie144 Dodano /14.03.2011 Znaków /5 887

  praca w formacie txt

Do góry