Język polski /17 000 prac/

  • Ocena brak

    Kto ma rację – Kreon czy Antygona? Ocena wyborów moralnych bohaterów dramatu Sofoklesa.

     

    „Antygona” jest jedną z 7 zachowanych tragedii Sofoklesa. Żył on w latach 496 – 406 p.n.e., należy do trójki największych tragików greckich (obok Ajschylosa i Eurypidesa). Jako młody chłopiec przewodniczył chórowi młodzieńców podczas uroczystości dziękczynnych z okazji zwycięstwa Aten nad Persami...

    Ocena / Kategoria / Materiały do matury

    Autor /Stacy Dodano /06.04.2011 Znaków /3 802

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Porównaj biblijny poemat o stworzeniu świata z greckim mitem kosmogonicznym. Wskaż podobieństwa i różnice.

     

    Od najdawniejszych czasów człowiek usiłował wyjaśnić tajemnicę pochodzenia świata i jego samego. Nie mając do tego stosownych narzędzi, szukał wytłumaczenia w religii, która wyznawał. W cywilizacji europejskiej istnieją dwa źródła, opisujące początki świata i dziejów ludzkości. Są to Biblia i...

    Ocena / Kategoria / Materiały do matury

    Autor /Stacy Dodano /06.04.2011 Znaków /4 147

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Obraz nieba w literaturze i sztuce

    Od zarania religii nie tylko chrześcijańskiej, ale i judaistycznej wierzono w istnienie nieba, które kojarzyło się człowiekowi z Bogiem i aniołami czyli istotami, które pośredniczą między Bogiem a ludźmi. Niebo dla człowieka religijnego to nie tylko część galaktyki ,ale przede wszystkim miejsce...

    Ocena / Kategoria / Prezentacje maturalne

    Autor /bosa.vanessa Dodano /17.03.2011 Znaków /13 985

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Jacek Soplica – bohater czy zdrajca.

    Głównym bohaterem utworu A. Mickiewicza pt: "Pan Tadeusz" jest Jacek Soplica.Bohater to przedstawiciel średniozamożnej, drobnej szlachty, ulubieniec okolicznego społeczeństwa i jednocześnie przywódca tzw. szlachty zaściankowej.

    Jacek to młody, urodziwy i przystojny mężczyzna, budzący zainteresowanie...

    Ocena / Kategoria / Rozprawki

    Autor /weronika Dodano /15.03.2011 Znaków /5 624

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Dlaczego mówimy że poezja Kochanowskiego jest uniwersalna

    Jan Kochanowski to najwybitniejszy pisarz polski XVI w. Jego poezja jest uniwersalna i utwory tego poety czytam najchetniej.Kochanowski w swych utworach krytykował i ganił szlachtę i magnatów. W wyrazisty sposób przedstawił umiłowanie do ojczystej przyrody i ludowych obyczajów. Moim zdaniem Kochanowski był...

    Ocena / Kategoria / Materiały do matury

    Autor /weronika Dodano /15.03.2011 Znaków /8 025

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Cytat „Wpadam do Soplicowa jak w centru polszczyzny Tam się człowiek napije, nadysze Ojczyzny” uczyń mottem do rozważań o roli polskości w epopei Mickiewicza.

    Zastanawiając się nad treścią najwybitniejszego utworu polskiego romantyzmu dochodzimy do wniosku, że nie przystaje on do czasu i historii, która go wydała. Zadajemy sobie pytanie, dlaczego twórca tak oskarżycielskich utworów, jak choćby cześć 3 „Dziadów”, tworzy nagle opowieść pogodną wręcz...

    Ocena / Kategoria / Rozprawki

    Autor /weronika Dodano /15.03.2011 Znaków /6 231

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wieś i jej mieszkańcy jako temat literacki

    Temat wsi w literaturze polskiej pojawia się właściwie dopiero w twórczości poetów renesansowych. Od tego czasu wizerunek wsi ulegał różnym przemianom, ale zawsze stanowił tło naszej literatury. Począwszy od twórczości staropolskiej, poprzez romantyczną ludowość, pozytywistyczne wołanie o reformy...

    Ocena / Kategoria / Rozprawki

    Autor /weronika Dodano /15.03.2011 Znaków /18 164

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Warunki życia w lagrach i łagrach

    W czasie II wojny światowej Polska została podzielona pomiędzy dwa kraje wyznające ideologie totalitarne: faszystowską i stalinowską. Systemy totalitarne bazowały na strachu, przemocy, podporządkowaniu jednostki państwu. Lata niewoli wyraźnie odbiły się na polskiej kulturze, kiedy to zniszczono...

    Ocena / Kategoria / Rozprawki

    Autor /callie144 Dodano /14.03.2011 Znaków /9 693

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Cechy dramatu

    Dramat: jeden z trzech zasadniczych rodzajów twórczości literackiej. Na pierwszym planie znajduje się świat przedstawiony, wydarzenia: akcja, świat wewnętrzny bohaterów. Bohater wypowiada się bezpośrednio (bez narratora) w dialogach i monologach. Oprócz tego w budowie dramatów wyróżniamy didascalia...

    Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

    Autor /callie144 Dodano /14.03.2011 Znaków /18 689

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Oświecenie a romantyzm - kontrast

    1. Nazwy epok i ich znaczenie - kontrast

    2. Sztuka

    - doświadczenie wolą wszystko, co jest proste i harmonijne ‘dobrze ubity, porządnie i regularnie drzewami zasadzony gościniec, z którego zbaczać nie wolno”

    - pierwsze miejsce zajmują wzory - poszukuje prawidłowości, ładu, spokoju

    - w...

    Ocena / Kategoria / Romantyzm

    Autor /callie144 Dodano /14.03.2011 Znaków /7 338

    praca w formacie txt

Do góry