Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Przedstaw historiografię średniowieczną

   

  - jest jedną z ciekawszych dla nas działalności pisarskich średniowiecza, gdyż przybliża nam kształt życia i historię tego okresu; można podzielić na kilka różnych kierunków:

  - pierwsze zapiski historyczne związane oczywiście są z kościołem, a dokładnie najpierw z katedrami biskupimi, a potem...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /3 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polskie XV-wieczne wiersze obyczajowe

   

  - przerabiane w szkole wiersze, które można zaliczyć do tego działu, są właściwie tylko trzy, z czego właściwie tylko jeden ściśle odnosi się do obyczajowości;

  - Przecław Słota „O zachowaniu się przy stole" jest poradnikiem towarzyskim, pouczającym o zachowaniu się podczas jedzenia, gdyż...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /2 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wobec Boga i świata: modele postaw w utworach średniowiecznych

   

  - w średniowieczu występuje wiele różnych postaw wobec świata i, co najważniejsze, Boga, bowiem zawsze jest on uznawany za postać panującą nad światem, a więc człowiek musi się jemu podporządkować;

  - scholastyka uznaje, że człowiek powinien zająć się dowodzeniem prawd religijnych poprzez...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj filozoficzne poglądy średniowiecza, jaki wpływ wywarły na kształt ówczesnej literatury

   

  - w średniowieczu mamy trzy wielkie teorie filozoficzne, odwołujące się do roli człowieka i świata pod panowaniem Boskim, które w jakiś sposób porządkują wartości rządzące życiem człowieka, wszystkie jednak podporządkowują świat Bogowi (teocentryzm)

  - scholastyka św. Anzelma: podporządkowany...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /2 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw i omów najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego

   

  - język polski jest dość młody, zwłaszcza w piśmie (ok. 700 lat), ale nawet tak krótki czas zatarł wiele śladów polskiej literatury, ostało się tylko kilka bardzo sędziwych pism:

  - Bogurodzica stanowi bardziej zapis języka, niż zabytek piśmiennictwa, gdyż jak się uważa, została spisana dopiero...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /1 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Bogurodzica" - najstarsza pieśń polska, świadectwo języka staropolskiego

   

  - „Bogurodzica" jest polską pieśnią narodowo-religijną, pierwszą tego rodzaju w języku polskim; jest anonimowa; przez długi czas miała charakter hymnu narodowego, i takiż zachowała aż do XVI wieku; nieznany autor wykazał się swoim talentem i umiejętnością poetycką w najstarszej części utworu...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rycerz, święty, kochanek jako bohaterowie charakterystyczni dla literatury średniowiecza

   

  - rycerz, święty i kochanek są typowymi bohaterami literatury średniowiecznej;

  - rycerz jest opisany w „chansons de geste", takich jak „Pieśń o Rolandzie" (punkt 1), „O królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu";

  - asceta, uważany za świętego (taki był ich żywot) występują w hagiografii (punkt...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /2 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asceta i rycerz, jako dwie różne średniowieczne postawy (parenetyczny charakter lit. średniowiecza)

   

  - asceta i rycerz stanowią dwa podstawowe wzorce osobowe propagowane w parenetycznej literaturze średniowiecznej, obok postawy franciszkańskiej; trzeba wspomnieć, że pareneza polega właśnie na propagowaniu pewnych wzorców osobowych, ideałów i wartości, którymi powinien kierować się człowieka danej...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /3 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Pieśń nad pieśniami”

   

  „Pieśń nad pieśniami” to szereg poematów opiewających miłość oblubienicy (pasterki) i oblubieńca (króla pasterzy), którzy to tracą się to odnajdują. Forma utworu to dialog a czasem monolog oblubieńca i oblubienicy, do których przyłącza się chór, bohaterowie wygłaszają hymny pochwalne o urodzie...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Samantha Dodano /06.04.2011 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przypowieść o faryzeuszu i celniku

   

  „O faryzeuszu i celniku” – W kościele modli się dwóch mężczyzn: faryzeusz i celnik. Pierwszy z nich dziękuje Bogu za to, że różni się od innych ludzi: nie cudzołoży, nie kradnie, nie oszukuje i zachowuje post dwa razy w tygodniu. Drugi z nich błaga Boga o wybaczenie grzechów. Przypowieść ta obrazuje...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Samantha Dodano /06.04.2011 Znaków /1 267

  praca w formacie txt

Do góry