Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Fryderyk Schiller (1759 — 1805)

  Był synem felczera, oficera w służbie książęcej. Na rozkaz despotycznego księcia wirtemberskiego musiał studiować w akademii wojskowej — najpierw prawo, potem medycynę. Po ośmiu latach zdał egzamin końcowy i został lekarzem pułkowym w Stuttgarcie. Mimo ostrej dyscypliny w szkole, Schiller wiele...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /2 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Smutny salon warszawski - Dziady. Część III

  Znajomość Dziadów Adama Mickiewicza jest rzeczą tak oczywistą i tak narzucającą się każdemu Polakowi, że aby jeszczk raz, w inny, bardziej dopasowany do teraźniejszości sposób przedstawić ich treść, trzeba się uciec do wybiegu.

  Wyobraźmy sobie więc na moment, że Dziady nie są utworem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /7 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyczny fach zbójecki - Zbójcy

  Na, dzisiejszy gust Zbójcy Schillera to utwór retoryczny, miejscami wręcz przegadany. Jasno określone typy bohaterów nie kryją w sobie-większych niespodzianek. Np. stary Moor jest szlachetny, ale przy tym tak łatwowierny, że wręcz ślepy. Franciszek to osobowość pełna cech odrażających, Amalis zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /9 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia naturalna - Pan Tadeusz

  Literatura romantyczna wyrosła w specyficznej atmosferze politycznej —w Polsce prowadzącej ciągłą, jawną lub tajną, zbrojną lub myślową walkę z zaborcą, i w Europie — która wstrząsana była licznymi i coraz potężniejszymi ruchami społecznymi. Nie dziwi nas więc, że literatura, która takimi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /10 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  George Byron (1788 — 1824)

  Urodził się w Londynie, zmarł w Missoionghi w Grecji. Już podczas studiów w Cambridge wydał swe pierwsze poezje. Dyskusję wywołał następny tom Godziny próżnowania. W r. 1809 rozpoczął Byron dwuletnią podróż po południowej Europie i Bliskim Wschodzie. W r. 1812 ogłosił dwie pieśni Wędrówek...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /1 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kochajmy „Pana Tadeusza”

  Infantylny tytuł znalazł się tu jako wyraz pewnej niemożności. Cóż bowiem dodać do tych dziesiątków tomów, jakie o największym z utworów Mickiewicza napisano? Może jednak nie od rzeczy będzie zastanowić się nad pewnymi sprawami, które, choć są raczej oczywiste, wymykają się niekiedy uwadze...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /7 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z kogo się śmiać? - Powrót posła

  Powrót posła Juliana Ursyna Niemcewicza jest sztuką, która zadomowiła się na dobre w spisach lektur szkolnych. Czytało się ją przed wojną, czyta się dzisiaj — i jakikolwiek obowiązywał będzie model wychowawczy, sztuka ta wśród lektur powraca i powinna powracać. W tekście jej, w dyskusjach, jakie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /8 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bajka w oświeceniu - I. Krasicki, S. Trembecki

  Bajka przez swą charakterystyczną budowę świetnie nadawała się do realizacji celów dydaktycznych, toteż w racjonalistycznie i dydaktycznie nastawionej literaturze oświeceniowej zdobyła sobie bardzo poczesne miejsce.

  Pierwsze polskie bajki wyszły spod pióra Biernata z Lublina (1465— —1529), który...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /1 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak nas uczą bajki?

  Mówi się często: pisarz krytykuje wady, pisarz wychowuje, pisarz uczy. Zastanówmy się wszakże, jak on to robi, jakie narzędzia sobie wybiera i jak się nimi posługuje. W wierszu lirycznym trudniej ,,kry ty ko w ać wady” niż w noweli, w noweli trudniej niż w satyrze. Są więc formy literackie bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /9 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ignacy Krasicki (1735 — 1801)

  Urodził się w Dubiecku kóło Sanoka w zubożałej rodzinie magnackiej. Kształcił, się w zakonnych szkołach we Lwowie, Warszawie, potem w Rzymie. Po powrocie do Polski pełnił ważne funkcje (m. in. kapelana Stanisława Augusta, prezydenta trybunału małopolskiego), a w r. 1766 otrzymał biskupstwo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /1 946

  praca w formacie txt

Do góry