Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Księga Hioba

   

  Hiob był najbogatszym i najszlachetniejszym człowiekiem Wschodu. Szczerze czcił Boga i ufał mu bezgranicznie. Nie wierzył w to Szatan, toteż za przyzwoleniem Stwórcy poddał Hioba strasznej próbie: pozbawił go majątku oraz dziesięciorga dzieci. Hiob przyjął swój los pokornie: "Nie zgrzeszył, nie...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /1 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka Antygony

   

  Antygona była córką Edypa, króla Teb oraz jego matki i żony, Jokasty. Smutnych losów prowadzących do tragicznej śmierci tej pary nie trzeba chyba przypominać – wszak wszyscy je znają. Z kazirodczego związku narodziła się również Ismena oraz dwaj bracia: Eteokles i Polinejkes. W tej nieszczęśliwej...

  Ocena / Kategoria / Charakterystyki

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /5 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teatr grecki

   

  Teatr grecki wyrósł z uroczystości ku czci Dionizosa. Dwa razy w roku obchodzono je, świętowano, bawiono się i oglądano przygotowane widowiska. Pierwsza uroczystość organizowana w II połowie marca nosiła nazwę Dionizjów Wielkich, drugą zaś odbywaną jesienią w okresie winobrania nazywano Dionizjami...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /2 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apokalipsa św. Jana

   

  Apokalipsa św. Jana, ostatnia księga Nowego Testamentu, zapis wizji, jakiej autor doznał przebywając na wygnaniu. Zdaniem historyków chrześcijaństwa, samo objawienie, zgodnie z informacją przekazaną przez św. Jana, miało miejsce na wyspie Patmos, dokąd został on karnie zesłany z Efezu za rządów...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /2 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twórczość Daniela Naborowskiego

   

  W wierszu Marność poeta podejmuje problematykę filozoficzno-religijną. Już sam tytuł stanowi nawiązanie do starotestamentowej Księgi Koheleta. Kohelet, to określenie kaznodziei, który przemawia do zebranych na zgro­madzeniach ludzi. Księga Koheleta zawiera refleksje o sensie istnienia człowieka,

  0...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /3 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy poezji barokowej

   

  kunsztowność poezji - Jan Andrzej Morsztyn inspirowany był przez nurt "marinizmu"; twierdzono, że poezja powinna przede wszystkim zadziwiać czytelnika, zaskakiwać go niezwykłością operacji językowych, metafor, szokujących paradoksów i zestawień antytetycznych (Cuda miłości), oryginalnych...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki literackie Baroku

   

  Sonet - utwór poetycki składający się z 14 wersów podzielonych na dwie strofy czterowierszowe oraz dwie trójwierszowe (tercyny), o ścisłym rozkładzie rymów, przy czym 8 pierwszych wersów zawiera na ogół część opisową lub narracyjną, natomiast 6 końcowych stanowi część refleksyjno-uogólniającą...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /2 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrreformacja

   

  Kontrreformacją nazywa się prąd powstały w kościele katolickim wobec zagrożenia reformacją. Był to ruch potężny zapoczątkowany przez sobór trydencki (1545- 1563), którego zadaniem było wewnętrzne zreformowanie kościoła oraz opracowanie taktyk walki z różnowiercami. Na straży postanowień soboru...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /2 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biblia - charakterystyka

   

  Nazwa pochodzi od greckiego „biblion” – księgi. Jest to zbiór ksiąg uznanych przez Żydów i Chrześcijan za księgi święte. Biblia to inaczej Pismo Święte lub Sakrum

  Biblia powstawała jako przekaz ustny, najstarszy z XIII w.p.n.e. dopisywanie ksiąg zakończyło się w I...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /11 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Józef Wybicki „Pieśń legionów”

   

  Józef Wybicki napisał tę pieśń w lipcu 1797 roku dla polskich legionistów. Po III rozbiorze Polski część uczestników powstania kościuszkowskiego uciekła za gra­nicę. Wybicki, początkowo w Paryżu, później we Włoszech, w północnowłoskiej miejscowości Reggio, kierował propagandą w głównej...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /2 107

  praca w formacie txt

Do góry