Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  "Stepy akermańskie"

   

  Pierwsza zwrotka jest rozbudowaną metaforą porównawczą - autor podróż przez stepy porównuje do żeglugi. Podmiotem literackim jest podróżny. Zwrotka ta przedstawia piękno stepu. W drugiej odnajdujemy monolog udramatyzowany - kołysanie traw stepowych budzi u podróżującego obawę, nostalgię. Przedmiot...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  “Grażyna”

   

   

  Okoliczności powstania utworu :

  Grażyna powstała w 1822 r. w Kownie i Wilnie, wciągu sześciu miesięcy trudnej i żmudnej pracy gdzie Mickiewicz pracował jako nauczyciel. Mickiewicz przeprowadził wiele studiów i badań z bogatych zbiorów bibliotecznych w pisaniu Grażyny, poeta korzystał z licznych...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /9 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wiersza But w butonierce

   

  Wiersz zbudowany jest z sześciu zwrotek, każda z nich ma cztery wersy. Mają one na przemian dziewiętnaście i osiemnaście sylab. Rymy występują we wszystkich wersach, są typu abab. Para pierwsza to rymy żeńskie, druga zaś - męskie. Wiersz opowiada o samym autorze, nawet wymienione jest jego nazwisko...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /3 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  George Byron Giaur

   

  Twórczość Byrona odegrała istotną rolę w kształtowaniu się oblicza europejskiego romantyzmu. Utwór jest powieścią poetycką - to gatunek charakterystyczny dla romantyzmu. Napisana jest wierszem i jej charakterystyczną cechą jest to, iż łączy w sobie elementy różnych rodzajów literackich - liryki...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /3 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja mitu o Syzyfie

   

  Mity, chociaż rozgrywały się w rzeczywistości uświęconej, pośród tak zwanego sacrum, a ich głównymi bohaterami byli bogowie, reguły mają czysto praktyczne - "ziemskie". Z ich pomocą ludzie interpretowali i porządkowali otaczający ich świat, w mitologii szukali punktów odniesienia, wzorów zachowań...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /2 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  J. Słowacki "Testament mój" - testament literacki

   

  Rozrachunek z życia poety: Odejście z tego świata wywołuje u poety uczucie smutku, tym bardziej bolesne, że nie pozostawia tu na ziemi po sobie "żadnego dziedzica" ani dla swojej "lutni, ani dla imienia"; Poeta zwraca się do przyjaciół i całego narodu - do odbiorców testamentu, podkreślając swoją...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Beniowski" Juliusz Słowacki

   

  "Beniowski" to poemat dygresyjny, napisany w latach 1841 - 1846. Akcja epicka ukazuje czasy konfederacji barskiej, walkę z Rosjanami i chłopami ukraińskimi. Motyw ten był w literaturze romantycznej bardzo popularny, wszyscy polscy pisarze ukazywali okrucieństwo tych wydarzeń. Słowacki pisał nie tylko o...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /2 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kazania Piotra Skargi

   

  Piotr Skarga, dzięki działalności filantropijnej, został nadwornym kaznodzieją króla Zygmunta III Wazy. Najważniejszym dziełem nadwornego kaznodziei są wydane w 1597 r. "Kazania sejmowe". Nie należą one do literatury religijnej, lecz są doskonale ułożonym traktatem politycznym o przebudowie państwa...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /3 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dramat ojca - poety i filozofa przedstawiony w Trenach J. Kochanowskiego

   Tren, inaczej lament, płacz, żal, elegia, to utwór poetycki, wywodzący się z poezji starożytnej. Pierwotnie był to rodzaj obrzędowej pieśni żałobnej (epicedium). Wyraża on żal po czyjejś śmierci oraz związane z nią refleksje. Klasyczny tren składał się z pięciu części: pochwały zmarłej...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /4 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psalm

   

  Psalm, hebrajska pieśń religijna modlitewno-hymniczna. Zbiór 150 psalmów wchodzi w skład Starego Testamentu. Są wśród nich m.in.: hymny pochwalne sławiące Jahwe, pieśni królewskie, dziękczynne, prorocze, żałobne, pokutne. Bibiljny zbiór dzieli się na 5 ksiąg, przypuszcza się, że powstawał...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /2 232

  praca w formacie txt

Do góry