Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Epopeje starożytne i późniejsze: Iliada, Odyseja, Pan Tadeusz

  Epos, inaczej epopeja (terminy te  występują  zamiennie), to główny gatunek epicki wykształcony w starożytności, który później zastąpiła powieść. Epopeja jest rozbudowanym utworem wierszowanym przedstawiającym dzieje mitycznych, legendarnych lub historycznych bohaterów na tle wydarzeń przełomowych dla...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /dezerter Dodano /14.04.2011 Znaków /7 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epikureizm, Stoicyzm

  W języku potocznym istnieje zwrot „stoicki spokój”  - tak określamy postawę równowagi zachowywaną nawet wobec przeciwności losu. To określenie wywodzi się z systemu filozofii stoickiej. Filozofia stoicka została zapoczątkowana w III w. p.n.e.  w Atenach przez Zenona z Kition. Stoicy byli materialistami i ...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /dezerter Dodano /14.04.2011 Znaków /2 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bohater romantyczny: bajroniczny, werterowski, J. Soplica, Konrad W, Kordian

  Typy bohaterów romantycznych:

  •  bohater bajroniczny - uosabia romantyczne konflikty moralne i namiętności; twórca: Jerzy Gordon Byron; typ ten widoczny  w „Giaurze”; główny bohater mści się na mordercy kobiety, którą  kochał i później dręczą go wyrzuty sumienia,  chroni  się  on  przed znienawidzonym...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /dezerter Dodano /14.04.2011 Znaków /11 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabytki języka ; Bogurodzica, Kazania......

  Bogurodzica Najstarszym drukowanym polskim tekstem poetyckim jest  „Bogurodzica” (otwiera „Statut polski” z 1506 roku Jana Łaskiego). Czas jej powstania do dziś budzi żywe dyskusje badaczy; jak pozwalają  sądzić  najnowsze ustalenia językoznawcze, narodziny tekstu związane są z początkami  panowania...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /dezerter Dodano /14.04.2011 Znaków /10 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powieść Poetycka, Ballady, Dramat Romantyczny

  POWIEŚĆ POETYCKA - jest to gatunek poezji narracyjnej powstałej z  połączenia elementów epickich i lirycznych; rozbudowany utwór wierszowany zawierający fabułę nasyconą momentami dramatycznymi i odznaczająca się silnym zsubiektywizowaniem opowiadania i opisu. Powieść  poetycka  wprowadziła narratora...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /dezerter Dodano /14.04.2011 Znaków /2 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alegoria, symbol ( symbolizm )

   Alegoria - motyw zawarty w dziele literackim (przedmiot, postać, sytuacja, zdarzenie) lub zespół motywów przedstawiający w  sposób  obrazowy pewne abstrakcyjne pojęcia lub ideę. Motyw ów oprócz swego znaczenia  jawnego, dosłownego, danego bezpośrednio przez sens poszczególnych  wyrazów, które się do niego...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /dezerter Dodano /14.04.2011 Znaków /2 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowiecze pojęcia

   

  - uniwersalizm

  - przenikanie się całości i części we wszystkich sferach i na wszystkich stopniach życia

  - dążność do sharmonizowania wszystkich elementów w olbrzymi kosmos, ład - zasadnicza cecha średniowiecznej umysłowości (gradualizm i corpus Christianum)

  - np. społeczeństwo...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /5 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowiecze w Europie

   

  - nazwa polska jest tłumaczeniem łacińskiej nazwy media tempora (wieki średnie) - nazwa wprowadzona przez twórców renesansu

  - styl romański w architekturze

  - budynki proste, racjonalnie rozplanowane, zwykle zaokrąglone, o grubych murach, łatwo uchwytnych proporcjach, często z kolumnami

  - surowość...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Augustyn - dualizm

   

  - św. Aureliusz Augustyn (354-430)

  - twórca dualizmu

  - istnieją dwa równoległe byty: materialny i duchowy

  - dominacja i zwierzchność bytu duchowego nad materialnym

  - rozdarcie i konflikt między cielesnością a duchowością

  - koncepcja metafizyczna

  - Bóg zajmuje centralne miejsce -...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /2 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria ascezy

   

  - w starożytności ascetami nazywano atletów (askesis - świczenie, systematyczny wysiłek; askein - obrabiać, kształtować)

  - teoria ascezy została wprowadzona do chrześcijaństwa w III w. n.e. przez Klemensa z Aleksandrii oraz Orygenesa

  - celem ascezy chrześcijańskiej jest udowodnienie miłości Bogu...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /1 412

  praca w formacie txt

Do góry