Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Wacław Potocki i arianie

  Bracia polscy (arianie, antytrynitarze). Najbardziej  radykalne i postępowe polskie skrzydło reformacji, zapisali w dziejach naszego kraju chlubną kartę. Ojczyzna  odpłaciła  im  czarną  niewdzięcznością i krzywdą wygnania (na mocy uchwały sejmowej  z 1658 r. nakazującej zmianę wyznania bądź...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /5 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

  Student uniwersystetu w Wittenberdze i Lipsku, najpierw protestant, a potem gorliwy katolika, zmarł w wieku  31 lat - nazywa Julian Krzyżanowski ,, zwiastunem baroku ” Cały jego dorobek twórczy to kilka pieśni, psalmów, psalmów epitafiów i sześć sonetów. Dorobek ten w 20 lat po śmierci poety opublikował ...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /2 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek lit. renesansu z antykiem

  . Renesans nie „odkrył” antyku, tak, jak  odkrywa  się nowe, nie znane dotąd lądy; w tym sensie humaniści nie byli Kolumbami obszarów starożytnej kultury. Wiadomo bowiem, że i uczone łacińskie średniowiecze miało rozległą orientację w zakresie grecko-rzymskich osiągnięć nauki, literatury, a...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /1 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa sonetu, twórcy

  Sonet-utwór poetycki składający się z 14  wersów  podzielonych  na dwie strofy czterowierszowe oraz dwie trójwierszowe (tercyny), o  ścisłym rozkładzie rymów, przy czym 8 pierwszych wersów  zawiera  na  ogół  część opisową lub narracyjną, natomiast 6 końcowych stanowi część ...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizerunek Sarmaty na podstawie ,, Pamiętników Chryzostoma Paska ”

  Całą brać szlachecką  jednoczyło  poczucie  narodowej potęgi, przekonanie o świetności  polskiego  ustroju  -  monarchii ograniczonej prawami stanu szlacheckiego - nadto świadomość tradycji rodowej i starodawności sarmackiej, co wiązało się z ideą  pochodzenia Polaków jakoby od starożytnych...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /5 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca organiczna, praca u podstaw

  P r a c a   o r g a n i c z n a . Herbert Spencer wysunął  koncepcję traktowania społeczeństwa jako żywego organizmu, którego właściwe funkcjonowanie może zapewnić tylko prawidłowa działalność wszystkich  organów. A więc, by społeczeństwa osiągały coraz wyższe stadia rozwoju, muszą pomnażać...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /5 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Medaliony - cykl ośmiu opowiadań Zofii Nałkowskiej

  PROFESOR SPANNER - kadzie z ludzkimi głowami, korpusami, głowa młodego chłopca, pokrajani, obdarci,  na  strychu zsypisko czaszek  i  kości, nikt nie  powiedział,  że  robienie mydła z ludzi jest przestępstwem.   "W Niemczech,  można  powiedzieć, ludzie umieją coś zrobić-z niczego" 

  DNO-kobieta z...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /2 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mesjanizm, prometeizm, wallenrodyzm

   Mesjanizm - w literaturze polskiej przekonanie  o  szczególnej  roli Polski i narodu polskiego w dziejach świata. Jego elementy pojawiają  się w XVII wieku jako jeden ze składników sarmatyzmu, przede wszystkim  wiara w misję dziejową narodu polskiego jako przedmurza  chrześcijaństwa.  Rozkwit po utracie...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /dezerter Dodano /14.04.2011 Znaków /2 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się jęz. polskiego

  Etymologia-dział historii języka zajmujący się pochodzeniem  wyrazów oraz ewolucją ich znaczenia i formy;         

  Bóg (bog(tw))-w „Legendzie o świętym  Aleksym”- z  prasłowiańskiego oznacza bogactwo, szczęście oraz wtórne pochodzące od tych  wyrazów  znaczenie: ten który udziela bogactwa, szczęścia...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /dezerter Dodano /14.04.2011 Znaków /2 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki Średniowiecza ; mist., kaz. + , ,,Legenda o.‘’, ,,Rozmowa Mistrza Polikarpa ’’

  W epoce średniowiecza tworzono w uniwersalnym  języku  Kościoła, łacinie, oraz w dopiero formujących  się  językach  narodowych, które mozolnie dopracowywały się  poziomu  odpowiedniego  do wyrażania rozmaitych, nieraz bardzo skomplikowanych treści. Formowanie się własnego języka umacniało poczucie...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /dezerter Dodano /14.04.2011 Znaków /7 217

  praca w formacie txt

Do góry