Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  "Potop" H.Sienkiewicza - krytyka czy apoteoza ówczesnej szlachty?

  Charakterystyka szlachty: -> warcholska, butna, niekama, egoistyczna, lekkomyślna, prLekupna, zaślepiona, bezmyślna politycznie, uległa wobec magnaterii, obojętna wobec potrzeb ojczyzny,

  -> poddaje się pokornie obcym najeźdźcom, płaci im podatki, słucha bez sprzeciwu rozkazów szwedzkich komendantów...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /1 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja "Ferdydurke" Gombrowicza

  "Ferdydurke" jest młodzieńczą powieścią Witolda Gombrowicza, która wprowadziła go na szerokie literackie wody. Stała się ona przedmiotem ostrych dyskusji, sporów, rozlicznych nieporozumień krytyki. 

  Powieść można interpretować w płaszczyźnie kulturowej, bądź egzystencjalnej. W tym drugim aspekcie...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /4 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola tańca w wybranych utworach

  "Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią"; "Pieśń świętojańska o Sobótce" J. Kochanowskiego; "Dziady" cz. III A. Mickiewicza; "Nie-Boska Komedia" Z. Krasińskiego; "Alicja w krainie czarów" L. Carrolla; "Wesele" S. Wyspiańskiego; "Tonio Kro gex" T. Manna; "Walc" Cz. Miłosza; "Sur le pont d'Avignon" K. K...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /10 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola symbolu w literaturze

  -> Jednym z najznakomitszych przedstawicieli symbolizmu był A. Rimband i jego "Statek pijany". Cały wiersz (pisany prozą) stał się symbolem. Rzeka to przestrzeń życiowa. Statek to sam bohater - autor. Gwałtowna i wolna foka - gwałtowne lub wolne życie. Zestawione ciepłe kolory symbolizują gorącą...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /1 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy człowieka czasów powojennych w znanych utworach literatury współczesnej

  Nie mówimy o literaturze socnealizmu, bo nie przedstawia ona rzeczywistości, lecz baśń, iluzję, czasem wręcz humorystyczną. Nikt nie uwierzy dziś w szaleństwo traktorów, 200 % normy, miłość do kolektywu itd. tym bardziej, że rzeczywistość ta nie była wcale różowa. Z jednej strony ulga - bo rok 1945...

  Ocena / Kategoria / Współczesność

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /1 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem "ocalonych" w utworach T.Różewicza

  W dziełach wielu twórców - literatów, malarzy, muzyków, filmowców i innych - ostatnia wojna przedstawiona jest jako wydarzenie, które zakwestionowało najważniejsze wartości moralne. Uświadomiło jak nisko może upaść człowiek i jak bardzo można człowieka pognębić. Ze szczególnym dramatyzmem prawdy te...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /6 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dramat człowieka wojny w literaturze współczesnej

  Nałkowska: każde z opowiadań zawartych w cyklu „Medalionów" jest straszne. Pop ponad 40 latach od zakończenia wojny wydają się one fantazją, trudną do przyjęcia dla normalnego umysłu. A jednak są to fakty - dowody zachwianego ładu moralnego, oskarżenie i przestroga przed wojną. Tematem jest tutaj...

  Ocena / Kategoria / Współczesność

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /5 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawy bohaterów powieści Camusa pt.: "Dżuma"

  Akcja  powieści  Camusa  toczy  się w Oranie w 1940 roku. Jest to wymowna data,  wskazuje  na lata czterdzieste, lecz nie ukonkretnia czasu do końca, nadaje  powieści  wydźwięk  uniwersalny. na miasto spada zaraza - pierwszym symbolem  zagrożenia  są  wypełzające,  chore, zdychające szczury.Choroba...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /3 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inteligent w "Przedwiośniu" i "Granicy"

  "Granica" - Cezary Baryka:

  Poddany jak wielu indoktrynacji radzieckiej, długo miał problemy z określeniem swej tożsamości narodowej. Jego udział w wojnie nie jest wyrazem głębokiego patriotyzmu - wziął udział, ponieważ "szli wszyscy". Cechuje go młodzieńcza chęć przebudowy świata, targa nim...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /3 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstawienie głównej cechy powiści realistycznej na wybranym przykładzie XIX wiecznej powiści polskiej

  Na podstawie "Chłopów" W. REYMONTA:

  - realistyczny obraz stosunków społecznoekonomicznych panujących na wsi

  - szczegóły życia wiejskiego 

  - obyczajowość w "Chłopach"

  - hierarchia społeczna na wsi; stosunki dwór - wieś

  - sytuacja ekonomiczna chłopów, 

  - obserwacja ludzkiej psychiki

  - realizm życia...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /368

  praca w formacie txt

Do góry