Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Typowe elementy poetyki średniowiecza (np. alegoria, kontrast, hierarchizacja) w wybranych dziełach literackich

  U źródeł poetyki średniowiecznej leży teocentryczny system estetyki, głoszący prymat wartości duchowych nad dobrami materialnymi. Ważniejsza jest kwestia literacka: temat, idea, problem, niż postać w jakiej jest przedstawiona. Wymagano od literatury zajmowania się doniosłymi problemami oraz zgodności...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /2 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiob, syn marnotrawny, miłosierny Samarytanin - uniwersalna wymowa opowieści i przypowieści biblijnych

  Przypowieści występują w Nowym Testamencie, są jedną z form w której Chrystus głosił swe nauki. 

  •Przypowieść (parabola, czyli zestawienie obok siebie) jest jednym z częściej spotykanych gatunków literackich w Biblii. Istotą przypowieści jest porównanie. Autor tworzy pewien obraz rzeczywistości...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /2 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kulturotwórcza rola "Biblii"

  1. Główna kulturotwórcza rola Biblii polega na tym, iż stanowi ona fundament wiary i etyki; uczy odróżniać dobro od zła, szanować każdego człowieka i widzieć w nim swojego bliźniego, rozliczać się w sumieniu i wobec Boga ze swoich czynów. 

  2. Biblia kształtuje również duchowe oblicze człowieka...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /2 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Biblia" – jej pochodzenie, budowa i znaczenie

  1. Znaczenie "Biblii"  Biblia jest, obok dorobku antyku, jednym z głównych źródeł naszej kultury, wyrasta z niej system wartości i ocen, bogactwo literatury i sztuki kręgu śródziemnomorskiego. W uniwersalistycznej Europie stanowiła źródło budowania światopoglądu i wykładnię życia. Można śmiało...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /5 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozoficzne inspiracje poezji Horacego

  1. Kim był Horacy?  Horacy, najsławniejszy poeta liryczny Rzymu, był synem wyzwolonego niewolnika, który posiadał pewien majątek i zapewnił mu wykształcenie godne syna senatora: w Rzymie i Atenach. W Atenach przyłączył się do spisku na życie Juliusza Cezara. Po upadku powstania (Brutus przeciw...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /2 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena moralności mieszczańskiej w "Moralności pani Dulskiej"

  -> Dramat Zapolskiej obnaża obłudę moralną i mentalność mieszczańską. Życie Dulskich jest farsą w tym sensie, że toczy się poprzez nieustanne kontrasty głoszonych zasad i cnót oraz codziennej życiowej praktyki, która tym zasadom przeczy.

  -> Filozofia Dulskiej sprowadza się do tezy, że dla ludzi, na...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /2 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek zwycięski i człowiek przegrany w literaturze wspólczesnej

  Dzieje literatury polskiej w okresie II wojny światowej były ściśle związane z tragiczną sytuacja narodu będącego pod okupacją hitlerowską. Wojna wywarła niezatarte piętno na psychice każdego człowieka, który zmuszony był przejść przez to piekło. Pamięć o tym nie zginęła mimo upływu lat...

  Ocena / Kategoria / Współczesność

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /15 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portret Żyda w literaturze poliskiej

  Lata powojenne przyniosły nowy ustrój. Władze komunistyczne zdawały się być przyjaźnie nastawione do obywateli polskich  Największy polski wieszcz Adam Mickiewicz daje obraz Żyda w "Panu Tadeuszu". Ukazany tam Jankiel to patriota, bardzo mocno związany z obecną ojczyzną i przeżywający wszelkie klęski...

  Ocena / Kategoria / Konspekty

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /13 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek wobec życia obozowego na podstawie literatury współczesnej

    Nałkowska: każde z opowiadań zawartych w cyklu „Medalionów" jest straszne. Pop ponad 40 latach od zakończenia wojny wydają się one fantazją, trudną do przyjęcia dla normalnego umysłu. A jednak są to fakty - dowody zachwianego ładu moralnego, oskarżenie i przestroga przed wojną. Tematem jest tutaj...

  Ocena / Kategoria / Współczesność

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /5 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena postawy Zenona - bohatera "Granicy" Zofii Nałkowskiej

  Powieść, co sygnalizuje tytuł, porusza też problem przekroczenia odpowiedzialności moralnej za własne czyny, czego świadectwem są losy Zenona. Ziembiewicz pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Jego ojciec, Walerian, zarządzał majątkiem boleborzanskim rodziny Tczewskich. Na skutek...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /4 965

  praca w formacie txt

Do góry