Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Droga życiowa Zenona Ziembiewicza, bohatera "Granicy" Zofii Nałkowskiej

  1. Narodziny i dzieciństwo Zenona – syna Waleriana Ziembiewicza, który po utracie majątku najął się jako zarządca dóbr dziedzica Tczewskiego w Boleborzy.

  2. Zenon podejmuje naukę w gimnazjum

  3. Zenon zamieszkuje na stancji u pani Cecylii Kolichowskiej.

  4. Poznanie Elżbiety Bieckiej.

  5. Pierwsze porywy...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /5 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demokratyzm myśli Modrzewskiego w oparciu o traktat polityczny "O poprawie RP"

  Demokratyzm myśli Andrzeja Frycza Modrzewskiego polegał na idei zrównania wszystkich obywateli wobec prawa. Tak więc demokratyzm Modrzewskiego to równouprawnienie.

  -> W ówczesnym prawie karnym wyróżniano cztery sytuacje: zabójstwo szlachcica przez plebejusza, zabójstwo szlachcica przez szlachcica, zabójstwo...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura wspłóczesnego dramatu na podstawie dramatu Różewicza "Kartoteka"

  - bohater nazwiska jest kimś bez nazwiska i indywidualnych rysów, autor nazywa go "Bohaterem"

  - dramat składa się z luźnych scen

  - w miejsce realizmu wprowadza autor konwencję surrealistyczną

  - akcja sprowadzona do minimum (niekiedy wogóle jej nie ma)

  - brak tradycyjnego rozwiązania w odniesieniu do...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obecność programu pozytywizmu w literaturze tego okresu

  "LALKA" B. Prusa:

  • Praca jako najskuteczniejsza i najmniej krwawa droga utrzymania świadomości narodowej i odzyskania niepodległości  hasłem  sztandarowym polskich pozytywistów

  - rozwój handlu przez Wokulskiego (dążenie do wzmocnienia polskiej  gospodarki).

  •  Praca u podstaw

  - nauczanie ludzi z...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /1 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegają stałe związki frazeologiczne. Przykłady takich związków wywodzących się z "Biblii"

  Związek frazeologiczny to stałe, lub bliskie stabilizacji połączenie wyrazowe, którego znaczenie nie wynika ze znaczenia poszczególnych wyrazów wchodzących w jego skład, np. kręcić nosem, być niezadowolonym z czegoś. Istnieją związki frazeologiczne w których jeden wyraz ma znaczenie dosłowne, ale...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /1 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najdawniejsze zabytki języka polskiego

  Pierwszym dziełem, które powstało po polsku była Bogurodzica, ale do zabytków języka polskiego zalicza się, w kolejności chronologicznej, również: 

  •Bullę papieską z roku 1136 – jest to tekst łaciński, w którym znajduje się około 400 wyrazów polskich, głównie rzeczowników własnych, oznaczających...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /4 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie Teorii Czystej Formy

  Teoria czystej formy jest wytworem rozwoju dramaturgii dwudziestolecia międzywojennego, z nurtu sztuki awangardowej teatru groteski i drwiny. Jej autorem jest Stanisław Ignacy Witkiewicz, pseud. Witkacy. Był to syn malarza, krytyka artystycznego, prozaika, sam stał się najpierw malarzem, lecz porzucił...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /2 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza XV wiecznych wierszy świeckich

  Niewiele zachowało się wierszy świeckich. Z tematyki miłosnej wyróżnić można List miłosny żaka krakowskiego, w którym autor przesyła pozdrowienia i "pokłoninie na obedwie kolanie / aż dp samej ziemie", opisuje ogrom uczucia i pozostaje anonimowy. Wiersze te podatne były na wpływy obce np. wiersz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /4 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowieczna hagiografia – geneza, przedstawiciele i ich dzieła

  W wieku XIII zakon żebrzący dominikanów przeniósł na grunt polski Złotą legendę Jakuba de Voraigne, czyli bogaty zbiór żywotów świętych. Przepisywano go i dokładano żywoty polskich świętych, np. najstarszy Żywot świętego Stanisława (zwany też żywotem pierwszym). Pochodził aż z XII wieku. W XIV...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /1 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowieczne wzorce osobowe zawarte w utworach epoki

  Literatura średniowieczna służyła głównie zbudowaniu moralnemu, wychowaniu i pouczeniu, potępieniu zła i afirmacji dobra, poszerzeniu wiedzy i pamięci o ważnych wydarzeniach i ludziach. Przez to nasycona była licznymi przykładami, moralizatorstwem i dydaktyzmem. Średniowiecznej literaturze patronował...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /6 509

  praca w formacie txt

Do góry