Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Kabaretowy obraz świata

  Kabaret był trybuną demokracji. Nie uznawał raz na zawsze ustalonej hierarchii osób izjawisk. Spełniało się w nim marzenie poezji początku XX wieku, która chciała przynieśćrównouprawnienie – wszystkim tematom, dziedzinom życia, sposobom przeżywania świata.Metafizyce i codzienności.

  Pięknu i ohydzie...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /4 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiot liryczny w roli konferansjera

  W przedstawieniu kabaretowym nie ma fabuły, jeżeli mimo to „składanka numerów” po-zostaje całością, dzieje się to za sprawą konferansjera. To on, gospodarz spektaklu, wodzirej,zapowiada kolejne występy, charakteryzuje wykonawców, sypie dowcipami... To pośrednikmiędzy sceną a widownią, nie będący ani...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /3 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kabaret przeniesiony do wiersza

  O pełnym urzeczywistnieniu norm poetyki kabaretowej można mówić wtedy, gdy „składanka” staje się zasadą kompozycyjną pojedynczego utworu. Im dłuższy wiersz, tym łatwiej„upodobnić” go do kabaretu, bo tym więcej można w nim zmieścić kontrastowych stylów iemocji.Prawdziwym mistrzem „składanki” okazał...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /3 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Składanka” w poezji

  Jak przenieść do poezji zasadę kabaretowej „składanki”? Najłatwiej daje się to zrealizowaćw dużej grupie tekstów jednego autora, w tomiku poetyckim lub w kolejnych jego książkach– czytanych jako całość. Poszczególne wiersze stają się jak gdyby „numerami” przedsięwzię-cia kabaretowego. Dorobek...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składanka

  Spektakl kabaretowy mógł się podobać, jeżeli potrafił błysnąć różnorodnością krótkich,zamkniętych całostek scenicznych (tzw. numerów), takich jak monolog wierszem lub prozą,skecz, piosenka, pantomima, taniec. „Składankowy” charakter spektaklu to także wielośćkonwencji scenicznych – demonstrowanych...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja kabaretowa

  Nazwa ta ma trzy znaczenia.Po pierwsze, poezja kabaretowa to  p o e z j a  p i s a n a  s p e c j a l n i e  d l a  k a b a r e tu. Taka poezja – dziś nazywana „tekściarstwem” – należy do kultury ulotnej, jest piśmien-nictwem „lżejszego kalibru”. Jeżeli chce (a chce) ostać się na  scenie, powinna się...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /3 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romans poezji z kabaretem w latach międzywojennych

  W Polsce epizodyczny „romans” z tradycją „zielonobalonikową” mieli krakowscy futury-ści, którzy w 1919 roku założyli kabaret „Katarynka”. Prędko się z tej inicjatywy wycofali.Nie odpowiadała im, przejętym ideami rewolucyjnymi, sytuacja zadomowienia, bezpieczeń-stwa, kawiarnianego ciepełka. Woleli sami...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja kabaretowa (skamandryci i inni) - Tradycje rodzime

  O tym, że dla pisarzy kabaret może być wielką pokusą nawiązania bezpośredniego kon-taktu z odbiorcą, w Polsce wiedziano od czasów krakowskiego „Zielonego Balonika” (1905 –1912). Instytucja kabaretu była wprawdzie wynalazkiem zagranicznym, ale polskie „spóźnie-nie kabaretowe” – w odróżnieniu od innych...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja kabaretowa (skamandryci i inni) - Zaduma i zabawa

  Jednym z powodów przymierza kabaretu i poezji było spotkanie lirycznej zadumy i niefra-sobliwej zabawy. Krytyka Dwudziestolecia dostrzegała bliskość poezji i rozrywki, metafory idowcipu (Karol Irzykowski twierdził, że metafora i dowcip nie różnią się jako konstrukcje,różni je tylko reakcja odbiorcy – raz...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja kabaretowa (skamandryci i inni) - Potomstwo czarnego kota

  Na początku był „Czarny Kot”. Tak nazywał się pierwszy kabaret  artystyczny, który po-wstał w 1881 roku na peryferiach Paryża, w dzielnicy Montmartre. Kabaret literacki to jednaz wielu przygód sztuki nowoczesnej, którą zainicjowali Francuzi. Nazwa jest więc francuska:pierwotnie oznaczała szynk, winiarnię...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /3 342

  praca w formacie txt

Do góry