Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Poezja wobec religii - Poezja areligijna

  Tym pojęciem należałoby ogarnąć zdecydowaną większość tekstów poetyckich lat dwu-dziestych i trzydziestych. Z reguły liryka areligijna obywała się bez programu. Cechowała ją– neutralność. Jej autorzy nie wtrącali się do sporu o istnienie Boga. Niektórzy uważali, iżspór ten został już...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /5 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec religii - Mistyka ateizmu

  Ateizm przytrafiał się także poetom awangardy krakowskiej. Oto Julian Przyboś i jego po-emat Bogi (1932). Czternastolatek chce dowodu na istnienie Stwórcy. Jeżeli Bóg jest, niechda znak. Za to warto zapłacić życiem. Ale jeżeli Go nie ma...

  Nade mną błyska i grzmi.

  Sam – nagim ciałem – pod...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /3 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec religii - Futuryści w ataku

  Polemikę z religią i Kościołem podejmowano w kręgu rozmaitych „izmów”. Najdalej wmanifestacji postaw antyreligijnych szli – jakże by inaczej? –  futuryści. „Precz z waszą reli-gią”, wołał w Rosji ich mistrz i przywódca duchowy, Włodzimierz Majakowski, w komen-tarzu do poematu Obłok w spodniach. Wedle...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec religii - Poezja i policja

  Autorów kwestionujących prawdy wiary oskarżano nieraz o bluźnierstwo, za co groziłproces i prycza w celi więziennej. Opinia publiczna dzieliła się natychmiast na dwie „armie”– o b r o ń c ó w  w o l n o ś c i  s ł o w a  oraz  z w o l e n n i k ó w  c e n z u r y  r e p r e s y jn e j (polegającej na...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec religii - Poezja antyreligijna

  Przyjrzyjmy się najpierw racjom oraz zachowaniom przeciwników światopoglądu chrze-ścijańskiego. Celem utworów antyreligijnych było przekonanie czytelnika, iż kto myśli i po-stępuje wedle wskazań Kościoła, ten tkwi w błędzie. Twórczość antyreligijna spełniała się wagresywnym, dramatycznym krzyku:...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec religii - Trzy spojrzenia

  Problemy wiary, religii, Kościoła stawały się często zarzewiem płomiennych polemik. Po-ziom i styl wymiany zdań był mocno zróżnicowany: od błyskotliwych dysput nad subtelno-ściami życia duchowego – do zupełnie nieciekawych kłótni. Głos zabierali spadkobiercy XIX– wiecznego scjentyzmu (który...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - ...I przeciw rytmowi

  Praktyka pisarska Leśmiana świadczy o tym, że i on uświadamiał sobie niebezpieczeństwomonotonii, jaką niosą rytmy klasyczne. Powtarzalności przebiegów rytmicznych przeciwsta-wiał – w planie obrazowym – zaskoczenie, które czyniło tekst powiadomieniem nieprzewi-dywalnym. Oto początek wiersza  Z lat...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - W obronie rytmu

  Słowo w prozie jest przezroczyste, niewidoczne (jak człowiek w baśni o czapce – niewid-ce). Słowa języka poetyckiego stają się niemal bohaterami wiersza – na równi z postaciami ikrajobrazami. Tak twierdził Leśmian w swych esejach. Starym, ale wciąż najskuteczniejszymsposobem uwyraźnienia słowa...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - Leśmianizmy

  Rozrastający się świat (i zaświat) wymaga rozrastającego się słownika. Nowe byty, ocalałez katastrof, odmienione w „zmylonych ścieżynach istnienia”, trzeba po nowemu ponazywać.Wedle Leśmiana w poezji rzeczownik pospolity staje się imieniem własnym. Przestaje byćokreśleniem jakiejś klasy zjawisk...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - Filozofowanie śmiechem

  Czytelnicy Leśmiana pamiętają jego  c z a r n y  h u m o r, dzięki któremu zostaje poskro-miona – na moment – groza śmierci. W Dziejbie leśnej:

  Trup dziewczyny. Trup świeży. Skóra jeszcze gładka.

  Ileż to wiosen w kościach? Młodziutka próchniatka.

  W Świdrydze i Midrydze dwaj opoje „dzielą się”...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 491

  praca w formacie txt

Do góry