Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Władysław Broniewski - Wiersze o wczesnej wiośnie pisane późną jesienią

  Żyję sobie, jestem poetą,

  diabli komu do tego.

  Łażę,

  depczę warszawski beton,

  piszę wiersze – z niczego.

  W oficynie na Mokotowiemieszkam,

  płacę komorne,patrzę na chmury wieczorne:miedź stopiona z ołowiem.

  Hoduję radość zamarłąw ciasnych szczelinach bytu,

  aż przyjdzie wiosna – spazmem za...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /Wincent Dodano /29.04.2011 Znaków /1 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władysław Broniewski - Zagłębie Dąbrowskie

  Szybie milczący i ciemny,

  ożyjesz i będziesz gadał.

  Po gniew – jak węgiel – kamienny,

  windo złej pieśni– na dół!

  Po gniew,

  moja pieśni,

  najgłębiejw serce ziemi się wwierć!

  Węgiel dobywa Zagłębie,

  Zagłębie dobywa śmierć.

  W dół i w górę otchłanie mroku,

  czarna troska,

  czarna...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /Wincent Dodano /29.04.2011 Znaków /1 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władysław Broniewski - Poezja

  Ty przychodzisz, jak noc majowa,

  biała noc, noc uśpiona w jaśminie,

  i jaśminem pachną twoje słowa,

  i księżycem sen srebrny płynie,

  płyniesz cicha przez noce bezsenne,–

  cichą nocą tak liście szeleszczą –

  szepczesz sny, szepczesz słowa tajemne,

  w słowach cichych skąpana jak w deszczu...

  To za...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /Wincent Dodano /29.04.2011 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec katastrofy - Apokalipsa spełniona

  Okupacja. Terror. Hitlerowskie i stalinowskie obozy niewolniczej pracy oraz systematycz-nego ludobójstwa. Tym okazała się katastrofa drugiej wojny światowej. Rzeczywistość oku-pacyjna, którą w Polsce nazwano  a p o k a l i p s ą  s p e ł n i o n ą, rozmiarami zbrodni orazgrozy przerosła najczarniejszą...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Wincent Dodano /29.04.2011 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec katastrofy - Katastrofizm radosny

  Reguła solidarności była z premedytacją łamana przez tych poetów, którzy akceptowalikatastroficzną diagnozę (wierzyli w nieuchronną zagładę dotychczasowej struktury świata),przemawiali językiem katastroficznych wizji, ale uważali, że stary świat powinien zginąć,byli po stronie tych, którzy...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Wincent Dodano /29.04.2011 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec katastrofy - Solidarność

  Zaimek „my” („nas”) w modlitwie żałobnej odnosi się także do reguły solidarności. „My,cywilizacje, wiemy już, że jesteśmy śmiertelne” – pisał Paul Yalery. „Zbliżamy się do końcaz matematyczną dokładnością” – oświadczał bohater Nóg Izoldy Morgan Jasieńskiego. „Wstuku ciężkich serc / nam ani...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Wincent Dodano /29.04.2011 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec katastrofy - Aktualność

  Czytelnik wiersza katastroficznego nie powinien się łudzić, iż wizja apokalipsy dotyczydalekiej przyszłości. Przeciwnie, musi wiedzieć, iż katastrofa się już zaczęła; przez jakiś czasbędzie się jeszcze działa w fikcyjnych światach literackich, ale już wkrótce przeobrazi się wstuprocentową...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Wincent Dodano /29.04.2011 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec katastrofy - Wizyjność

  Katastroficzny obraz świata w poezji był zbiorem  z n a k ó w  w r ó ż ą c y c h  z a g ł a dę. W jakimkolwiek otoczeniu znajdował się podmiot lub bohater wiersza katastroficznego,jego uwaga koncentrowała się na ukrytych lub jawnych sygnałach wielkiego niebezpieczeń-stwa. W poezji Miłosza znaki...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Wincent Dodano /29.04.2011 Znaków /3 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec katastrofy - Typowość

  W dziele katastrofisty  g i n ą c y  b o h a t e r  musiał być kimś reprezentatywnym dla zdą-żającej ku katastrofie wspólnoty. Musiał być  t y p o w y, pozbawiony właściwości, którezwracając na siebie uwagę – oddalałyby myśl o powszechności opisywanej tragedii. Gdy takibohater ginął (lub...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Wincent Dodano /29.04.2011 Znaków /5 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec katastrofy - Literackie reguły katastrofizmu

  Poetyckie przepowiednie katastrofy (tak samo zresztą powieściowe i dramaturgiczne) mo-gły być wyrażone za pomocą rozmaitych, dowolnie kombinowanych środków artystycznych –pochodzących z wielu stylów i poetyk. Można łatwo poszerzyć rejestr „izmów” odnotowa-nych przez Wykę.

  W dorobku polskich poetów...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Wincent Dodano /29.04.2011 Znaków /1 619

  praca w formacie txt

Do góry