Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SZYNEL

  Gruby, dopasowany do figury, wełniany a. sukienny płaszcz ściśle ustalonego kroju, zwykle ozdobiony patkami, noszony przez rosyjskich żołnierzy, oficerów, urzędników, studentów, gimnazjalistów w XIX i na pocz. XX w.

  Szynel opowieść petersburska (1842, tł. pol. 1844) Nikołaja Gogola, w której po raz...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Broniwoj Dodano /18.04.2012 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZYLD (ANTYKWARIATU) GERSAINTA

  Fr. l'Enseigne de Gersaint, obraz (1721) Antoine'a Watteau, Berlin; przedstawia dobrze prosperujący salon obrazów.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Broniwoj Dodano /18.04.2012 Znaków /122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZYNION

  Dawn. fryzura damska, zwł. warkocz, z przyprawionych włosów; z fr. chignon 'kok'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Broniwoj Dodano /18.04.2012 Znaków /90

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZYLDWACH

  Dawn. żołnierz na warcie, wartownik, strażnik; z nm. Schildwache 'warta, pierw, w pełnej zbroi, z tarczą' od Schild 'tarcza' i Wache 'straż(nica)'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Broniwoj Dodano /18.04.2012 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZYMANOWSCY

  Warszawska rodzina aktorów polskich z XVIII-XX w.: Marcin , 1775-1830; Wojciech , 1801-61, syn Marcina; Władysław, 1840-1917, syn Wojciecha; Wiktoryn a Bakałowiczowa, 1835-74, córka Wojciecha Szymanowskiego.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Broniwoj Dodano /18.04.2012 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZYMBARK

  Wieś nad Ropą (dopływem Wisłoki) w Beskidzie Niskim, w woj. nowosądeckim.

  Renesansowy dwór obronny zbud. w 2. poł. XVI w. przez rodzinę Gładyszów, jeden z najstarszych murowanych dworów w Polsce; budowla czworoboczna z alkierzami na narożach, o elewacjach nadwieszonych na kroksztynach, co było typowe dla...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Broniwoj Dodano /18.04.2012 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZYMON CZARNOKSIĘŻNIK

  Łac. Simon Magus, wg Biblii, Dzieje Ap., 8, 9-24, zajmował się w Samarii czarnoksięstwem i wprawiał lud w zachwyt magicznymi sztukami. Gdy zobaczył, jak apostołowie Piotr i Jan udzielali Ducha św. przez wkładanie rąk, zaproponował im pieniądze za udzielenie mu tajemnic ich mocy (stąd nazwa symonii;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Broniwoj Dodano /18.04.2012 Znaków /1 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZYCH

  Nić z metalu naśladującego złoto a. srebro, do obszywania galonów, haftów, taśm, do wyrobu koronek itd.;przen. blichtr, fałszywy blask, pozorna świetność; z węg. sikk 'wytworność; dystynkcja; smak' od fr. chic 'szyk(owny).

  I w kunszcie nieraz rzemieślnik wykroczy,

  Kiedy się w złoto szych podły...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Broniwoj Dodano /18.04.2012 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZYJA

  Dać, położyć szyję (pod miecz, szablę); nałożyć, przypłacić szyją zostać straconym, ściętym, zabitym.

  Dawać szyję za coś gwarantować, ręczyć. Na łeb na szyję (pędzić) bardzo szybko; (pokonać kogoś) całkowicie, na głowę, na całej linii. O gdybyż lud rzymski... zob. Rzymski. Orać w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Broniwoj Dodano /18.04.2012 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZYDŁOWIEC

  Miasto na Równinie Radomskiej, w woj. radomskim, znane z kamieniołomów jasnego piaskowca Szydłowiec kiego; od pocz. XIII w. siedziba Odrowążów, którzy później przybrali nazwisko Szydłowieckich; prawa miejskie od 1427; w latach 1548-1828 własność Radziwiłłów; poważnie zniszczony w 2. wojnie świat...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Broniwoj Dodano /18.04.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt

Do góry