Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Koncepcja patriotyzmu i walki narodowowyzwoleńczej w „Konradzie Wallenrodzie”

  Kluczem do zrozumienia utworu jest motto :

  „Macie bowiem wiedzieć że są dwa sposoby walczenia, trzeba być lisem i lwem”.

  Sę to słowa włoskiego pisarza z okresu renesansu Nicolo Machiavellego który w traktacie politycznym „Książę” dał wskazówki dotyczące rządzenia państwem. Główny bohater poematu...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Adam555 Dodano /06.05.2011 Znaków /2 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój świadomości ideowej Kordiana

  Utwór przedstawia historię dojrzewania i wizerunek psychologiczny bohatera tytułowego. Kordian jest ukazany jako piętnastoletni chłopiec. Jest wrażliwy, nie potrafi odnaleźć się w otaczającym świecie. W postawie Kordiana można odnaleźć oznaki tzw. „choroby wieku” charakteryzującej się poczucie...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /3 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Kordian” jako utwór polemiczny z „Dziadami” cz.III

  Idea winkelriedyzmu.

  W Prologu występują 3 osoby. pierwszej osobie bliskie są poglądy które Mickiewicz wyłożył w „ Dziadach” cz.3 i „ Księgach Pielgrzymstwa i Narodu Polskiego”. Przypominają one koncepcję mesjanistyczną akceptującą cirpienie, ofiarność i bierność Polaków. Z tymi poglądami...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /2 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny upadku powstania listopadowego w świetle „Kordiana” J.Słowackiego

  a) powstanie listopadowe jako dzieło Szatana:

  -negatywna ocena przywódców ( Chłopicki, Skrzynecki, Lelewel, Niemcewicz )

  -zarzuty wobec powstańczej kadry oficerskiej „Z rdzy się narodzi niemało wymuskanych - ospalców”.

  -zarzuty wobec posłów na sejm: „Rzuć język Balaama oślicy, a ci co się z niego...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /1 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  A.Mickiewicz jako publicysta

  Skład zasad jest programem napisanym przez Mickiewicza z myślą o wolnym i niepodległym państwie polskim. Poeta proponował zasady ustrojowe nigdzie nie istniejące w praktyce i nie mające szans na zrealizowanie w przyszłości. Państwo miało być katolickie, ale wszystkie inne wyznania miały być...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /2 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Pan Tadeusz” jako pomnik ojczystej przyrody, funkcje opisów przyrody

  -przyroda jako tło wydarzeń

  Przyroda w „PT” odgrywa ogromną rolę, jest to jedyny utwór literacki w języku polskim w którym przyrodzie poświęcono tak dużo opisów. „PT” zyskał miano pomnika ojczystej przyrody. Każdy opis przyrody pełni inną funkcję w poemacie.Już pierwszy opis jest przykładem...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /2 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  J.Soplica jako nowy typ romantycznego bohatera

  Literatura romantyczna przynosi kilka charakterystycznych typów bohatera :

  - sentymentalny ( werteryczny ) cechuje go skłócenie ze światem, brak akceptacji rzeczywistości, posiada wybujałą uczuciowość. Poczucie bezsensu życia i bezcelowości własnej egzystencji doprowadza go do samobójstwa. Różni się od...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /2 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dawność szlachecka w „Panu Tadeuszu” i jej funkcja ideowa

  Świat ukazany w „Panu Tadeuszu” jest światem odchodzącym. Pokolenie urodzone i wychowane w niepodległej Polsce reprezentowane jest przez : Podkomorzego, Wojskiego, Soplicę, ludzi mających świadomość nadejścia nowych czasów zdeterminowanych niewolą. Świat odchodzący ukazał poeta w atmosferze pogodnej...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /2 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy dramatu romantycznego na przykładzie „Dziadów”cz.II, III, IV

  1. Kompozycja utworu.

  Dziady cz. III jest dramatem o kompozycji otwartej składającej się z 9 scen. Sceny te poprzedzone są prologiem będącym łącznikiem z Dziadami cz.II. Scena I rozgrywa się w celi klasztoru Bazylianów i wprowadza problem męczeństwa norodu polskiego. Wszystkie pozostałe sceny ukazują...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /2 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mesjanistyczna koncepcja przyszłości Polski w Dziadach cz.III (ks.Piotr)

  Konrad swoją pychą, nieuzasadnionym poczuciem wyższości zraził do siebie Pana Boga. Stwórca nie zareagował na jego prośby, choć podyktowane były one szlachetnymi motywami. Obdarzył swoją łaską skromnego, niepozornego ks.Piotra, któremu odsłonił tajemnice przyszłości Polski i świata. Wizja...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /2 047

  praca w formacie txt

Do góry