Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ALBA

  ALBA, pieśń jutrzenna, gatunek liryki średniowiecznej. Rozwinęłasię w Prowansji (od X w.) jako pieśń rycerska, przeniknęłado pn. Francji, Anglii, Niemiec (tzw. Tagelied - pieśńporanna), do krajów zach.słow.; swoiste warianty spotykane sąteż w folklorze. Powstała najpewniej z połączenia strofy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTOR

  AKTOR, dramat C. Norwida, określony przez niego jako „komedio-drama", powst.: red. I (zachowana w nielicznychfragm.) 1862, red. II rozsz. (w niekompletnym rkpsie) 1867,prwdr. obu wersji w t. 4 Wszystkich pism, Warszawa 1937,wyst. 23 XI 1959 w Gdańsku. Tytuł odnosi się do dwu bohaterów:słynnego aktora Gotarda...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKROSTYCH

  AKROSTYCH, układ wiersza, w którym określone litery lubsylaby (np. pierwsze litery kolejnych wersów czy zwrotek),czytane w odpowiednim porządku (np. pionowo, ukośnie poprzekątnej itp.) tworzą wyraz lub zespół wyrazów o wyodrębnionejtreści. Przejęty z poezji gr. i łac., służył a. celommnemotechnicznym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKROPOLIS. Dramat w 4 aktach

  AKROPOLIS. Dramat w 4 aktach, utwór dram. S. Wyspiańskiego,powst. 1903-04, wyd. w Krakowie 1904, wyst. tamże 1926(w reż. J. Sosnowskiego). Wydarzenia dramatu rozpoczynająsię o północy, po ukończeniu nabożeństwa rezurekcyjnegow katedrze wawelskiej, i trwają do świtu pierwszego dniaWielkanocy („Rzecz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /3 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKCJA

  AKCJA, przebieg zdarzeń w obrębie fabuły utworu epickiegolub dram., rozwijający się dynamicznie poprzez działaniai przeciwdziałania bohaterów, konflikty, perypetie czy intrygiw kierunku dobitnie zaznaczonego finału. A. wyznacza układzdarzeniowy wyraziście zarysowany i przejrzysty (nawet jeślita...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKCENT

  AKCENT, zjawisko prozodyjne polegające na uwydatnianiupewnej sylaby w obrębie określonego segmentu wypowiedzi.W języku pol. występuje a. d y n a m i c z n y , inaczej p r z y -c i s k , wzmacniający siłę wypowiedzenia danej sylaby. Jeston a. s t a ł y m i w y r a z o w y m , tzn. pada na tę sylabę,która...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /2 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA ZAMOJSKA

  AKADEMIA ZAMOJSKA, zał. 1594 przez kanclerza J. Zamoyskiegoszkoła wyższa w Zamościu, w założeniu „schola civilis"- uczelnia o charakterze świeckim, mająca kształcić światłychobywateli państwa. Utrzymywana być miała kosztem ordynacjizamojskiej (także pośrednio przez kolegiatę zamojską)i mocą aktu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /2 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA RAKOWSKA

  AKADEMIA RAKOWSKA, średnia szkoła braci polskich,działająca w > Rakowie 1602-38, zał. na mocy uchwałysynodu 1601, z fundacji Jakuba Sienieńskiego. Jej program,ujmowały Leges scholae Racovianae (druk prawdop. 1602),odtworzyć go też można m. in. z dziełka J. Pastoriusa Palaestranobilium (1654). Obok...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /07.02.2012 Znaków /1 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA LUBRAŃSKIEGO, Academia Posnaniensis, Collegium Posnaniensis

  AKADEMIA LUBRAŃSKIEGO, Academia Posnaniensis, Collegium Posnaniensis, diecezjalne gimnazjum akad. w Poznaniu,istniejące 1519-1780, luźno związane z Akad. Krak., którazapewniała mu kadrę profesorską. Ufundowane 1518-19 przezhumanistę-mecenasa bpa pozn. J. Lubrańskiego, otwarte namocy aktu Zygmunta I z 19...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /07.02.2012 Znaków /2 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGOSTI-GAROSCI CRISTINA

  AGOSTI-GAROSCI CRISTINA,.ur. 26IV 1881 w Turynie, zm.2 V 1966 tamże, wł. tłumaczka i popularyzatorka literaturypolskiej. Studiowała romanistykę na uniw. w Turynie, wkrótcepo uzyskaniu doktoratu —" A. Begey pozyskał ją, a także jejstarszą siostrę Clotildę Garosci, do pracy nad przekładamiz pol...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /07.02.2012 Znaków /1 645

  praca w formacie txt

Do góry