Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ALMANACHY

  ALMANACHY, publikacje nieperiodyczne (niekiedy doroczne),często jednorazowe, zawierające utwory różnych autorówzgromadzone na zasadzie więzi osobistej (a. regionalne i gruplit.), ideol., tematycznej czy problemowej, bądź też zebraneprzypadkowo z punktu widzenia celów komercyjnych lubpopularyzatorskich...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /8 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALMANACH NOWEJ SZTUKI

  ALMANACH NOWEJ SZTUKI, czasopismo awangardy poet.,wyd. w Warszawie 1924-25 (łącznie 4 nry) pod ,red. S.Gackiego. Kontynuując idee > „Nowej Sztuki", zmierzało dozespolenia całej pol. > awangardy i nawiązania kontaktuz najnowszą myślą artyst. i sztuką in. krajów. Wydawane już powygaśnięciu żywiołowych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALITERACJA

  ALITERACJA, jedna z odmian > instrumentacji głoskowej,powtórzenie jednakowych głosek lub zespołów głoskowychna początku wyrazów sąsiadujących ze sobą w tekście albozajmujących ustalone pozycje w wersie lub zdaniu; np. Wierzbowawodo, wonna wikliną (J. Iwaszkiewicz Ikwa i ja). A.pełnić może w obrębie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALKHADAR

  ALKHADAR. Ustęp z dziejów ojców naszych, powieść E.Chojeckiego, powst. 1850-52, wyd. w Paryżu 1854, t.1-3, wyd.2 popr. Lipsk 1869, t. 1-4. Powieść, której akcja rozgrywa sięw Galicji (gł. we Lwowie) 1824-29, wykazuje, „co i dlaczegoma prawo do życia, co i dlaczego powinno i musi ustąpić z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /2 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDROWICZ SCIAPAN

  ALEKSANDROWICZ SCIAPAN, ur. 15 XII 1921 w osiedluKapyl (obwód miński), białorus. historyk literatury i krytyk lit.,badacz lit. związków pol.-białorus. w XIX i XX w. Ukończył(1950) wydział filol. uniw. w Mińsku, tamże habilitował się(1971) i został prof. (1972). Wielokrotnie pisał o...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /1 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDREIDA

  ALEKSANDREIDA, jeden z najpopularniejszych romansówlud., znany.wszystkim niemal narodom Europy i Azji. Powstałw III w. n.e. w Egipcie, jako rzekome dzieło Kallistenesa.Z wielu przekładów łac. od IX w. poczytność największązdobyła redakcja prozą archiprezbitera neapolitańskiego Leonaz w. X/XI, nosząca...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /1 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBUM LITERACKIE. Pismo zbiorowe poświęcone dziejom i literaturze polskiej

  ALBUM LITERACKIE. Pismo zbiorowe poświęcone dziejomi literaturze polskiej, almanach, wyd. w Warszawie 1848-49 (t.1-2) przez K.W. Wójcickiego. Obok prachist. J. Bartoszewicza,S. Lisowskiego, W.A. Maciejowskiego, kilku szkiców Wójcickiegozawiera utwory lit., m. in. T. Lenartowicza (scena dram.Simara), J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEGORIA

  ALEGORIA, pojedynczy motyw lub rozbudowany zespół motywów(postać, wydarzenie, fabuła), który poza znaczeniemdosłownym i wprost wypowiedzianym posiada znaczenie dodatkowe,pozostawione domyślności czytelnika lub rozszyfrowaneprzez autora. Znaczenie to, zw. alegorycznym, jest połączoneze znaczeniem dosłownym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /3 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBERTUSY

  ALBERTUSY, nazwa stosowana od poł. XVII w. do komicznychi satyrycznych dialogów, w których występował klecha Albertus,bądź też postaci jego obficie rozrodzonych lit. potomków.Pierwszym utworem typu a. jest Wyprawa plebańska (1590),przedstawiająca kłopoty wioskowego plebana, zmuszonegouchwałami...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /3 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBERTRANDI JAN CHRZCICIEL

  ALBERTRANDI JAN CHRZCICIEL, ur. 7 XII 1731 w Warszawie,zm. 10 VIII 1808 tamże, historyk, redaktor, tłumacz.Ksiądz, 1748-71 jezuita, 1799 bp sufragan warsz., był nauczycielemw kolegiach zakonnych, kustoszem król. gabinetówmedali i rycin, król. lektorem, bibliotekarzem, archiwistą.Tłumaczył dzieła hist...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /986

  praca w formacie txt

Do góry