Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ANAFORA, epanafora

  ANAFORA, epanafora, powtórzenie tego samego wyrazu lubzwrotu na początku następujących po sobie jednorodnychsegmentów wypowiedzi: grup składniowych, zdań, wersów,strof, co zazwyczaj łączy się z > paralelizmem ich budowy;np.:

  Jest tylko cień kaliny,Jest sosna, która schnie,Jest płotek z krzywą wierzbą,A...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /08.02.2012 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANACHRONIZM JĘZYKOWY

  ANACHRONIZM JĘZYKOWY, element językowy (wyraz lubforma) w utworze lit., pochodzący z in. okresu hist. niż ten,w którym usytuowany jest świat przedstawiony utworu. Możeto być wyraz już nie używany w opisanej epoce albo jeszczenie istniejący w języku. A. spotykane są gł. w utworach hist.,w których razem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /08.02.2012 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMPLIFIKACJA

  AMPLIFIKACJA, obszerne, i obrazowe, najczęściej hiperboliczne(—> hiperbola), rozwinięcie jakiegoś motywu, wysokocenione w tradycyjnej retoryce, polegające na bogatymi wspaniałym wysłowieniu, umiejętnym zastosowaniu —> figurretorycznych (np. —> porównania, —> gradacji, —> peryfrazy, —>personifikacji, —>...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /08.02.2012 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMFIBRACH

  AMFIBRACH, w > wierszu sylabotonicznym > stopa złożonaz trzech sylab: nieakcentowanej, akcentowanej i nieakcentowanej- / - odpowiadająca najpopularniejszej obok > trochejapostaci zestroju akcentowego polszczyzny (> akcent). Łatwośćzharmonizowania układu stopowego i zestrojowegosprawia, że tok wiersza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /08.02.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMFIBOLOGIA, amfibolia

  AMFIBOLOGIA, amfibolia, dwuznaczność lub niejasność powiązańskładniowych między pewnymi składnikami zdania,które wskutek tego może być rozmaicie rozumiane. Najczęściejjest usterką językową (np. wywieszka w restauracji: Zakładobsługuje młodzież), natomiast w poezji może zyskiwaćfunkcje...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /08.02.2012 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMERYKAŃSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

  AMERYKAŃSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Dziejezwiązków literackich amer.-pol. sięgają zarania Stanów Zjednoczonych.Początkowo zainteresowanie budziły w Polsceamer. idee wolnościowe i egalitarne, później także atrakcyjnyw epoce romant. egzotyzm i pierwotność, ale z czasem napopularności literatury amer...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /08.02.2012 Znaków /21 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMERYKANKA W POLSCE. Romans

  AMERYKANKA W POLSCE. Romans, powieść listownaA. Tyszyńskiego, wyd. bezim. w Petersburgu 1837, t. 1-2.W wątek romansowy (dzieje miłości Zbigniewa, któregoskomplikowana psychika staje się przyczyną klęski odwzajemnionegouczucia do pół-Indianki Anakoany Rajeckiej)wplecione zostały rozprawki w formie listów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /08.02.2012 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALUZJA LITERACKA

  ALUZJA LITERACKA, świadome nawiązanie w utworze lit. doin. dzieła lit., odwołujące się do wiedzy i spostrzegawczościodbiorcy, który winien owo nawiązanie rozpoznać i właściwiezinterpretować. Przez a.l. przekazywana bywa często podstawowaintencja utworu. A.l. może być zawarta w tytule utworu(np...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /08.02.2012 Znaków /1 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALTHEA

  ALTHEA, tragedia F.M. Faleńskiego, wysłana na konkursdram. do Krakowa 1875, wyd. wt. 2 Utworów dramatycznych,Kraków 1898. Poeta opracował w niej posępny wątek mitol.dzika kalidońskiego (ponownie udramatyzowany przez Wyspiańskiego w Meleagrze 1897). Groźny potwór ginie z rękikrólewicza Meleagra, który nast...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /08.02.2012 Znaków /1 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALTENBERGOWIE

  ALTENBERGOWIE, rodzina lwow. księgarzy i wydawcóww XIX-XX w. Założycielem firmy był HERMAN (1848-85),który 1880 nabył księgarnię F.H. Richtera we Lwowie. Jedenz pierwszych w Galicji wydawał ozdobne edycje albumowearcydzieł literatury pol., np. Pana Tadeusza z ilustracjamiM. Andriollego (1882) i Mohorta W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /08.02.2012 Znaków /1 633

  praca w formacie txt

Do góry