Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ANEGDOTA

  ANEGDOTA, krótkie opowiadanie, przedstawiające charakterystycznezdarzenie czy sytuację, wiążącą się często z konkretnąosobistością hist. (—» apoftegmat), utrwalone gł. w tradycjiustnej. Nazwa (z gr. anekdota - rzeczy nie wydane)przejęta z zapisów Prokopa z Cezarei (VI w.), demaskującychstosunki na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDRZEJEWSKI JERZY

  ANDRZEJEWSKI JERZY, ur. 19 VIII 1909 w Warszawie,zm. 19 IV 1983 tamże, prozaik i publicysta. W 1927-31 studiowałfilologię polską na UW. Debiutował 1932 opowiadaniemKłamstwa w warsz. dzienniku „ABC", z którym_współpracowałjako recenzent teatr, i lit., 1935-37 prowadził dział lit.w tyg. —> „Prosto z mostu"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /5 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANCZYC WŁADYSŁAW LUDWIK

  ANCZYC WŁADYSŁAW LUDWIK, pseud. Kazimierz Góralczyk,ur. 12 XII 1823 w Wilnie, zm. 28 VII 1883 w Krakowie,pisarz dla dzieci i ludu, poeta, dramatopisarz, tłumacz. Porzuciłdrogę nauk. w dziedzinie farmacji dla prac lit.; od 1826przebywał stale w Krakowie, prócz pobytu 1858-67 w Warszawie,gdzie m. in. redagował...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /2 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANCZYC WACŁAW ZYGMUNT

  ANCZYC WACŁAW ZYGMUNT, ur. 4 II 1866 w Warszawie,zm. 27 IX 1938 w Krakowie, syn Władysława Ludwika,historyk, działacz społ., drukarz. Od 1885 prowadził w Krakowiedrukarnię ojca, rozbudowując ją i doskonaląc; 1929 otrzymałGrand Prix za osiągnięcia w dziedzinie sztuki drukarskiej;kierownikiem artyst...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTROFA

  ANASTROFA: 1) przestawienie wyrazów (inwersja) w obrębiestałego zwrotu lub zestawienia-, np. Pospolita rzecz zamiastRzeczpospolita; 2) powtórzenie jakiegoś wyrażenia w odwróconejkolejności wyrazów; np.:Czerwień i fiolet, fiolet i czerwień.|J. Śpiewak Przed malowidłemtrackim w Kazanłyku)A usta twoje...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANCUTA JAN

  ANCUTA JAN, żył w 2 poł. XVIII w., poeta. Wiadomo, żeprzebywał w Warszawie od schyłku l. siedemdziesiątych,sekretarzował litew. Komisji Skarbu 1789 i konfederacji sejmowej1788-90, podpisał akces do powstania 1794. Utwory A.,nie druk. współcześnie, krążyły w bezim. odpisach, toteż jegokonto autorskie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAPEST

  ANAPEST, w —» wierszu sylabotonicznym stopa trzysylabowaz ostatnią akcentowaną _ _ _, mająca bardzo nieliczne odpowiednikiw zestrojach akcentowych polszczyzny (—»akcent),np. co za krzyk; i ten las. Z tego powodu tok anapestycznywykazuje przewagę —» cezur nad dierezami, a pierwsza sylabawersu jest zazwyczaj...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

  Średniowieczny kosmopolityzm eur., posługiwanie się łaciną, studia Polakówna zagr. uniwersytetach, kontakty osobiste powodowałyliczne zapożyczenia i wpływy w piśmiennictwie rei., filoz.i historycznym. Dzieło Geoffreya of Monmouth (Historia RegumBritanniae 1136) stanowiło dla wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /42 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAKREONTYK

  ANAKREONTYK, poetycki utwór liryczny, wyrażający hedonicznąpostawę wobec życia, a więc głoszący pochwałę miłości,śpiewu, wina i biesiady, afirmujący niezawisłość jednostkiwobec dóbr materialnych i programowo odcinający się odtematów poważnych, zwł. heroicznych. Nazwa oraz odpowiadającyjej typ...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /08.02.2012 Znaków /3 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAKOLUT

  ANAKOLUT, konstrukcja składniowa niezgodna z ogólnieprzyjętymi normami poprawności wskutek rozchwiania więzisyntaktycznych między kolejnymi członami zdania. Pospolitaw mowie codziennej, a. często bywa wynikiem nieudolnościjęzykowej (np. Książka, która tu była wczoraj, dzisiaj jej niewidzę). W utworach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /08.02.2012 Znaków /537

  praca w formacie txt

Do góry