Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ANTONIEWICZ JAN, BOŁOZ

  ANTONIEWICZ JAN, BOŁOZ, pseud. Peregrinus, ur. 3 V 1858 w Skomorochach pod Buczaczem, zm. 29 IX 1922 w BadElster (Saksonia), historyk sztuki i literatury. Studiował germanistykęi romanistykę na UJ (1876-80), we Wrocławiui w Monachium. Jako prof. historii sztuki na Uniw. Lwow. (od1893), czł. AU (od 1897)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTEK

  ANTEK, opowiadanie B. Prusa, prwdr. w Powszechnym ilustrowanymkalendarzu warszawskim J. Ungra 1881, wyd. w t.1Pism, Warszawa 1881, w cyklu Pierwsze opowiadania. Utwórujęty w formę szkicu powieściowego, przedstawia los dzieckachłopskiego na tle społ.-obycz. obrazu zacofanej wsi. Utalentowanychłopiec wskutek...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANONIMA DIARIUSZ PEREGRYNACJI WŁOSKIEJ, HISZPAŃSKIEJ, PORTUGALSKIEJ,

  ANONIMA DIARIUSZ PEREGRYNACJI WŁOSKIEJ, HISZPAŃSKIEJ,PORTUGALSKIEJ, jeden z wcześniejszych pol.zabytków literatury podróżniczej, zawierający barwny opisprzygód od Neapolu po Maltę w okresie 3 III—21 X 1595;zachowany we fragm. rkpsu z XVII w., wyd. przez J. Czubkaw Krakowie 1925. Bezim. autorem jest szlachcic...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANONIM-PROTESTANT

  >

  >

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANNONCES ET AVIS DIVERS

  ANNONCES ET AVIS DIVERS, Avis divers, tygodnik informacyjno-ogłoszeniowy, wyd. w języku franc. (niektóre „uwiadomienia"niem. lub pol.) w Warszawie 1781 (4 VIII)-1784przez P. Dufoura, jako kontynuacja ,.Journal litteraire deVarsovie". Obok doniesień praktycznych podawał informacjeo nowościach wydawn. i teatr...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIMIZACJA

  ANIMIZACJA, ożywienie, przypisanie tworom nieożywionymlub roślinnym, zjawiskom natury i kosmosu oraz pojęciomabstrakcyjnym cech i zachowań właściwych istotom żyjącym,zwierzętom lub ludziom (—> antropomorfizacja, —> personifikacja).A. jest pradawnym i wciąż żywym źródłem —> metafor,zarówno utartych w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIELKA

  ANIELKA, powieść B. Prusa, prwdr. pt. Chybiona powieśćw „Kurierze Warsz." 1880, wyd. w Szkicach i obrazkach, t. 3,Warszawa 1885. Powieść ukazuje dwór ziemiański w okresiepouwłaszczeniowym. Trudności związane z sytuacją ekon.oraz nieudolność właściciela folwarku, typowego przedstawicielaswojej klasy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANHELLI

  ANHELLI, poemat J. Słowackiego, powst. wiosną 1837 w orm.klasztorze Betcheszban w górach Libanu, red. ostateczna weHofencji, wyd. 1838 w Paryżu, dedykowany spotkanemu naWschodzie S. Hołyńskiemu. Inspirowany przeżyciami rei.m Ziemi Św. (zwł. u grobu Chrystusa), stanowi poet. replikę na—> Księgi narodu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /5 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGYAL ENDRE

  ANGYAL ENDRE, ur. 25IX1915 w Pozsony (dziś Bratysława),zm.1976 w Pecsu, węg. historyk literatury, slawista, zajmującysię także literaturą pol.; badacz baroku. Studiował na uniw.v Budapeszcie, Monachium i Florencji, 1948 habilitował sięuniw. w Debreczynie, od 1965 współpracownik nauk.Zadunajskiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDRZEJOWSKI ANTONI

  ANDRZEJOWSKI ANTONI, ur. 1785 w Warkowiczach (Wołyń),zm. 12 XII 1868 w Stawiszczach (Ukraina), botanik,pamiętnikarz. Syn oficjalisty dworskiego, studiował botanikęw Wilnie, a następnie w > Liceum Krzemienieckim autorcennych opisów flory Ukrainy i Podola, był od ok. 1810adiunktem katedry botaniki i zoologii w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /871

  praca w formacie txt

Do góry