Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  APOFTEGMAT

  APOFTEGMAT, krótki utwór fabularny, przekazujący charakterystycznepowiedzenie znanej osobistości hist., przy czymnieraz te same koncepty przenoszono z jednych postaci nainne. Np. koncept o Zygmuncie Starym i dworzaninie, któryukradł mu pierścienie, powtarzano za a. Castiglionego o króluneapolitariskim, Alfonsie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANZELM POLAK, zw. Jerozolimczykiem

  ANZELM POLAK, zw. Jerozolimczykiem, ur. w 2 poł. XV w.,zm. 1519-22 w Poznaniu, pamiętnikarz. Bernardyn, 1507-08przebywał w Jerozolimie jako spowiednik przy Bazylice GrobuŚw., po powrocie był kaznodzieją w Krakowie, a 1517gwardianem bernardynów w Poznaniu. Autor pierwszego spisanegow Polsce —» itinerariusza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYTEZA

  ANTYTEZA, przeciwstawnia, zestawienie dwóch sądów opozycyjnychznaczeniowo. Zespalający je kontrast semantycznyuwydatniony zostaje zwykle przez —> paralelizm budowyskładniowej oraz przez powtórzenia i kontrasty leksykalne;np.:Ród wielki, a nie dumna, piękna jest, a skromna,Wdzięki jeszcze wiośniane, a...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYK W LITERATURZE POLSKIEJ. Badania polskie antyku grecko-rzymskiego.

  Badania polskie antyku grecko-rzymskiego. Początki pol. filologii klas. przypadają na w. XVI; w 2 poł. tego stulecia i napocz. następnego osiągnęła ona poziom eur. w pracach A. .Nideckiego nad fragmentami Cycerona oraz A. Burskiegoo logice stoików. Uczony spór J. Górskiego z B. Herbestemo istotę okresu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /5 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYK W LITERATURZE POLSKIEJ. Motywy antyczne w literaturze polskiej.

  Motywy antyczne w literaturze polskiej. Treści i formy, które znalazły klas. wyraz w literaturze gr. i rzym., oddziaływały na piśmiennictwo pol. rozmaicie w różnych epokachi niejednakowo w wypadku każdej z tych literatur. Silniejszebvło zawsze oddziaływanie literatury łac., która zresztą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /9 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYK W LITERATURZE POLSKIEJ. Literatura łacińsko-polska.

  Literatura łacińsko-polska. Innym wyraźnie uchwytnym śladem wpływu antyku na piśmiennictwo pol. jest literaturaw języku łac. uprawiana przez pisarzy pol. (—> łacińską literaturaw Polsce). Zjawisko do. niej równoległe, pisarstwo w językustarogr., nie wyszło u nas poza pierwociny w XVI i XVII w.Na pocz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /3 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYK W LITERATURZE POLSKIEJ. Przekłady.

  Przekłady. Wyraźnie uchwytną postacią oddziaływania antykuna literaturę pol. były przekłady. Najpierw pojawiły sięu nas w XVI w. tłumaczenia z greki na łacinę - język znanypowszechniej od greki. Bywało, że Polacy tłumaczyli po razpierwszy w Europie na łacinę; jakieś dzieła literatury gr...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /8 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYK W LITERATURZE POLSKIEJ. Znajomość antyku w Polsce.

  ANTYK W LITERATURZE POLSKIEJ. Znajomość antykuw Polsce. Spuścizna, przede wszystkim lit., antyku gr.-rzym.należy do wspólnego dziedzictwa wszystkich kultur i literatureuropejskich. Dlatego dzieje jej recepcji w literaturze pol.okładają się w rytmie podobnym jak w in. krajach naszegokręgu kulturalnego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /6 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYFRAZA

  ANTYFRAZA, prosta realizacja > ironii, zdanie, którego senswłaściwy jest przeciwieństwem sensu dosłownego: pochwała,która jest naganą, przeczenie, które jest twierdzeniem, itp.;np.:Botwel (z ironią)Co, rozpogodzić czoło, Paziu? - To tak snadnie-,Idę, całą godzinę strawię przed zwierciadłem.To łatwo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOMORFIZACJA

  ANTROPOMORFIZACJA, szczególny przypadek —> animizacji,polegający ni przypisaniu tworom nieożywionym, zjawiskomnatury i kosmosu, roślinom i zwierzętom oraz pojęciomabstrakcyjnym cech fizycznych, psych, oraz zachowań właściwychczłowiekowi. W odróżnieniu od —>personifikacji, z którąbywa utożsamiana, a...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 302

  praca w formacie txt

Do góry