Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ARCYDZIEŁA POLSKICH I OBCYCH PISARZY

  ARCYDZIEŁA POLSKICH I OBCYCH PISARZY, seria wydawn.F. Westa, ukazująca się w Brodach 1902-14, obejmująca84 t., przeznaczona przede wszystkim dla uczniowi nauczycieli.Teksty wydawanych dzieł przygotowywano gł. w oparciuo rkpsy lub prwdruki, przy dziełach obcych starano się o dobórtłumaczeń uchodzących za...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCTOWIE

  ARCTOWIE, rodzina księgarzy i wydawców. Założyciel firmy,STANISŁAW (1818-1900), otworzył 1836 w Lublinie księgarnię,a 1855 podjął działalność wydawn., inicjując charakterystycznedla A. kierunki specjalizacji: literaturę dla dziecii młodzieży (np. Pierwsza książeczka dla wiejskich dziatek W. L...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /3 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCISZEWSKI KRZYSZTOF

  ARCISZEWSKI KRZYSZTOF ur. 9 XII 1592 w Rogaliriie nadWartą, zm. w kwietniu 1656 pod Gdańskiem, generał artylerii,poeta i pisarz, Syn wybitnego działacza ariańskiego, Eliasza,uczył się w szkole ariańskiej w Śmiglu, od 1608 we Frankfurcienad Odrą. Pod rozkazami K. Radziwiłła brał udział w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /2 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHIWUM LITERACKIE

  ARCHIWUM LITERACKIE, seria naukowa IBL PAN, wyd.przez Ossolineum we Wrocławiu od 1956. Do komitetu red.wchodzili K. Budzyk, T. Mikulski, S. Pigoń, nast. R. Pollak(1962-72), Cz. Zgorzelski (od 1962; od 1972 red. nacz.), Z.Goliński (od 1965), J. Maciejewski (od 1969), T. Ulewicz (od1972). Edycja źródłowa...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHAIZM

  ARCHAIZM, element językowy pochodzący z minionej epokihist., który został zastąpiony nowszym i wyszedł z powszechnegoużycia. Może występować na wszystkich poziomachjęzyka: fonetycznym (np. staropol. sierce), słowotwórczym (np.zbrodzień wobec zbrodniarz), leksykalnym (np. kmieć wobecchłop)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /2 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARASZKIEWICZ FELIKS

  ARASZKIEWICZ FELIKS, ur. 14 11895 w Zamołódyczach podWłodawą, zm. 30 V 1966 w Lublinie, historyk literatury,pedagog, działacz kulturalny. W1913-14 studiował polonistykęna UJ, gł. pod kierunkiem I. Chrzanowskiego, 1915-18slawistykę na uniw. w Moskwie. Od 1918 nauczyciel szkółśrednich w Lublinie, od 1929...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARAB

  ARAB, powieść poetycka J. Słowackiego, jedna z dwu „powieściwschodnich" dedykowanych w druku (Poezje, t. 1,Paryż 1832) M. Roli Skibickiemu, powst. w Warszawie w listopadzie1830, jako ostatni utwór okresu przedpowstaniowego.Autor podejmuje motyw romant. samotnictwa, kreując bohatera,dla którego - z przyczyn...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTROFA

  APOSTROFA, bezpośredni zwrot skierowany do osoby (zazwyczajróżnej od rzeczywistego czytelnika lub słuchacza),bóstwa, idei, przedmiotu lub zjawiska, określający je przypomocy wyszukanych —>peryfraz i nadający martwym tworompiętno osobowe (—> personifikacja). A. znamionuje styl podniosłyi ostentacyjnie lit...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSJOPEZA, zamilknięcie

  APOSJOPEZA, zamilknięcie, przerwanie zdania i porzuceniepewnego wątku myślowego, najczęściej motywowane emocjonalnie:wzruszeniem, odrazą, wstydliwością itp. Jako celowyefekt stylistyczny a. jest sygnałem uczuciowego napięciawypowiedzi i kieruje uwagę odbiorcy na niedokończoną myśl,którą kontekst...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOKRYFY

  APOKRYFY, w piśmiennictwie średniow. utwory narracyjne,tematycznie związane z Biblią, ale nie należące do kośc.tekstów kanonicznych. Powstawały pod wpływem mnożącychsię w Europie od II-III w. rzekomo autentycznych, wydobytychz ukrycia (gr. apokryphos - ukryty) rozmaitych ksiąg, mającychbyć...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /4 777

  praca w formacie txt

Do góry