Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ATENEUM. Pismo naukowe i literackie

  ATENEUM. Pismo naukowe i literackie, miesięcznik, wyd.w Warszawie 1876-1901, zał. przez W. Spasowicza i A. Pawińskiego;wydawca W. Spasowicz; redaktorzy: H. Benni, nast.kolegium: Benni, A. Oskierko i Spasowicz, od 1877 J. Trejdosiewicz,od 1881 P. Chmielowski, od 1897 Spasowicz i S.Wydżga, od 1899 I. Chrzanowski...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /3 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASZANTKA. Komedia w 3 aktach

  ASZANTKA. Komedia w 3 aktach, komedia W. Perzyńskiego,wyst. we Lwowie 1906 (za dyrekcji T. Pawlikowskiego), wyd.tamże 1907. „Aszantką" (dziewczyną z dzikiego plemieniaafryk.) nazywana jest bohaterka utworu, Władka, ze względuna prymitywny wdzięk i temperament. Ziemianin Łońskiuczynił z niej swą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASTREA. Pamiętnik narodowy polski, historii, literaturze, poezji...

  ASTREA. Pamiętnik narodowy polski, historii, literaturze,poezji, filozofii moralnej, ekonomii politycznej, rzeczom krajowymi dziejom współczesnym poświęcony (podtyt. zmieniany),czasopismo (wg zapowiedzi dwutygodnik), wyd. w Warszawienieregularnie 1821-25 (t. 1-5) i red. przez F. Grzymałę.Pomyślane jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASSUNTA (czyli Spojrzenie). Poema

  ASSUNTA (czyli Spojrzenie). Poema, poemat C. Norwida, w 4pieśniach ze Wstępem i rodzajem komentarza prozą pt. Spojrzenieku niebu; powst. prawdop. 1870, później poprawiany,prwdr. w „Przewodniku Nauk. i Lit." 1907 (odb. 1908), ogł.przez J. Kallenbacha. Określany - zgodnie z sugestią Wstępu -jako poemat...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /2 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASPIS BOGUMIŁ

  ASPIS BOGUMIŁ, pseud. Jakub Szatan, ur. 1842 w Tuszowiepod Lublinem, zm. 23 V 1898 we Włocławku, poeta, dramatortsóiz,publicysta. Studiował filologię w Moskwie i Petersburga.był nauczycielem gimn. w Radomiu, Kielcach i Warszawie.Od 1864 współpracował ż czasopismami warsz., 1871-72 red.> „Opiekuna...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASPAZJA. Dramat w 5 aktach

  ASPAZJA. Dramat w 5 aktach, utwór dram. A. Świętochowskiego,prwdr. w „Prawdzie" 1885, wyd. w t. 4 Pism, Kraków[1896-1900], wyst. w Warszawie 1908. Gł. wątkiem utworu,poświęconego pamięci zmarłego synka pisarza, Maurycego,jest tragedia ojca przeżywającego utratę dziecka. Osnuty natle dziejów drugiej żony...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASNYK ADAM

  ASNYK ADAM, krypt. El...y, pseud. Jan Stożek, ur. 11IX1838w Kaliszu, zm. 2 VIII 1897 w Krakowie, poeta. Pochodziłz rodziny szlach., syn uczestnika powstania listopadowego,zesłańca. Studiował 1856 w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiegow Marymoncie, 1857-59 w Akad. Medyko-Chirurgicznejw Warszawie, 1859-60 we...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /6 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARTOMIUS PIOTR

  ARTOMIUS PIOTR, właśc. Krzesichleb, ur. 26 VII 1552 w GrodziskuWielkopol., zm. 2 VIII 1609 w Toruniu, teolog, kaznodziejai polemista luterański. Pochodził z rodziny plebejskiej;związany z dworem Ostrorogów, studiował w Wittenberdze.Przez szereg lat wygłaszał kazania pol. w zborach ewang.w Warszawie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNSZTAJNOWA FRANCISZKA

  ARNSZTAJNOWA FRANCISZKA, Z MEYERSONÓW,ur. 19 II 1865 w Lublinie, zm. 1942 (?) prawdop. w getcie warsz.,poetka, dramatopisarka, tłumaczka. Studiowała nauki przyr.w Niemczech. Od wczesnych łat związana z działalnościąniepodległościową, prowadziła pracę oświat., była czł. POW.Wraz z mężem, lekarzem M...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARKONA

  ARKONA, miesięcznik poświęcony kulturze i sztuce, wyd.w Bydgoszczy 1945-48. Założycielem i red. nacz. pisma był M.Turwid, do kolegium red. wchodzili: S. Brzęczkowski, A.Bukowski, A. Dzienisiuk, A. Kowalkowski, J. Piechocki. A.odegrała istotną rolę w tworzeniu powojennego życia lit.-artyst.na Pomorzu, a...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 117

  praca w formacie txt

Do góry