Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  AUTOBIOGRAFIZM

  AUTOBIOGRAFIZM, postawa, dzięki której doświadczeniai przeżycia pisarza zostają wykorzystane i dochodzą do głosuw jego twórczości. A. nie jest dokumentarnym odzwierciedleniemżycia, lecz konwencją, która zależnie od kultury artyst.i światopoglądu epoki, w różnym stopniu i w różny sposóbdopuszcza do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /2 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTENTYZM, kierunek poet

  AUTENTYZM, kierunek poet. ukształtowany w pol. literaturzemiędzywojennej przez pisarzy skupionych 1935-39 wokółmies. > „Okolica Poetów". Inicjatorem i gł. teoretykiem a. byłS. Czernik, obok niego do grupy autentystów należeli J.B.Ożog, J.A. Frasik, Cz. Janczarski, J. Pietrkiewicz, do kręguzwolenników...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /2 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUSTRIACKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

  AUSTRIACKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Pierwszekontakty nastąpiły po powstaniu uniwersytetów w Krakowie(1364) i Wiedniu (1365); już w l. siedemdziesiątych XIV w.odnotować można obecność młodzieży z Polski na uczelniwied.; w końcu XV w. prawdop. studiował tam przez czas jakiśP. Tomicki, wykładał zaś...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /13 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUSTRALCZYK

  AUSTRALCZYK, powieść E. Orzeszkowej, prwdr. w „Kraju"1894-95, równocześnie w krak. „Nowej Reformie" 1895, wyd.os. w Petersburgu 1896. Centralnym problemem powieści jest„argonautyzm", czyli emigracja zarobkowa inteligencji pol.,podobnie jak w paru in. powieściach Orzeszkowej (np. Argonauci).Bohater, Roman...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYNOWICZ JAN

  AUGUSTYNOWICZ JAN, ur. 1876 w Warszawie, zm. 15 Xl1943, powieściopisarz, nowelista, poeta. Studiował m. in.w Berlinie i Krakowie. Lata I wojny świat, spędził w Rosji.Rozgłos przyniosła mu wyróżniona 1898 w konkursie „Głosu"powieść Ksiądz Prot (1900), śmiało traktująca temat celibatuduchowieństwa...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGEZDECKY, Augezdecki, Aujezdecky, ALEKSANDER

  AUGEZDECKY, Augezdecki, Aujezdecky, ALEKSANDER,ur. w pocz. XVI w. w miejscowości Augezd (Ujezd) podPilznem, zm. 1577 w Litomyślu, drukarz. Należał do braciczes.; prowadził drukarnię 1535—48 w Litomyślu i na Morawach,1549-56 (z przerwą w 2 poł. 1549) w Królewcu, gdziedrukował książki łac., niem., gł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUDERSKA HALINA

  AUDERSKA HALINA, ur. 3 VII 1904 w Odessie, powieścio idramatopisarka, publicystka. Od 1920 w Warszawie, ukończyłatu studia polonist. na UW i rozpoczęła twórczość lit.(opowiadania, powieść Poczwarki Wielkiej Parady. Pamiętnikmaturzystki 1935, wznów. 1947). W czasie okupacji niem.czynna w akcji „N" jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATHENAEUM. Pismo zbiorowe poświęcone historii, filozofii, literaturze, sztukom itd.

  ATHENAEUM. Pismo zbiorowe poświęcone historii, filozofii,literaturze, sztukom itd., czasopismo, wyd. (61. rocznie) przezJ.I. Kraszewskiego w Wilnie 1841-51. Założone w celu ożywieniaruchu umysłowego na wsch. obszarach dawnej Rzplitej,starało się realizować nowoczesną formułę przeglądu nauk.-kryt...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATENEUM, dwumiesięcznik kult.

  ATENEUM, dwumiesięcznik kult., wyd. w Warszawie odstycznia 1938 do maja 1939 przez S. Napierskiego (zarazemred. nacz.); sekretarzem red. był J. Rogoziński. Program pisma,wyrastający z charakterystycznej dla schyłku epoki międzywojennejświadomości zagrożenia wartości humanist. i kryzysukultury, zmierzał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATENEUM, miesięcznik lit.-artyst.

  ATENEUM, miesięcznik lit.-artyst., wyd. w Warszawie 1903-05 oraz w Poznaniu 1908, pod red. C. Jellenty. Założeniemredaktora było podjęcie polemiki z hieratycznym wzorcemsztuki symbolicznej, kultywowanym przez Miriama na łamach„Chimery". W art. programowym Twórczość i sztuka stwierdzał,że poezja tym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt

Do góry