Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  BADECKI KAROL

  BADECKI KAROL, ur. 28 I 1886 we Lwowie, zm. 10 II 1953w Krakowie, historyk literatury, bibliograf, edytor. W 1904-09studiował na Uniw. Lwow., 1914—44 pracownik (od 1937 dyr.)Achiwum Akt Dawnych m. Lwowa, opracowywał zbiory muzealnei bibl., 1938 zorganizował Bibl. Publiczną. W 1937habilitowany, po wyzwoleniu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACZYŃSKI TOMASZ

  BACZYŃSKI TOMASZ, ur. 19 XII 1690 prawdop. w Baczyniepod Samborem, zm. po 17 X 1756 w Krakowie, dramatopisarz;ezuita. Od 1712 prof. humaniorów, a od 1725 filozofii i teologiim in. w kolegiach w Jarosławiu, Sandomierzu i Kaliszu;1740-53 przełożony kolegiów w Sandomierzu i Jarosławiuoraz nowicjatu i domu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACZYŃSKI STANISŁAW

  BACZYŃSKI STANISŁAW, ur. 5 V 1890 we Lwowie, zm.27 VII 1939 w Warszawie, ojciec Krzysztofa, krytyk lit. i publi-cysta. Podczas studiów polonist. i filoz. na UJK współpracowałz wieloma pismami, m. in. 1911-14 z „Prawdą", ogłosił teżmłodzieńczą powieść Wiszary (1913). Wcześnie związanyz ruchem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /1 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACZYŃSKI KRZYSZTOF KAMIL

  BACZYŃSKI KRZYSZTOF KAMIL, pseud. Jan Bugaj,ur. 22 1 1921 w Warszawie, zm. 4 VIII 1944 tamże, syn Stanisława,poeta. Twórczość poet. rozpoczął już jako uczeń warsz.gimnazjum im. Stefana Batorego, gdzie 1939 zdał maturę.Związany z środowiskiem młodzieży lewicowej (organizacjaSpartakus, czynna na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /4 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACKVIS CLAUDE

  BACKVIS CLAUDE, ur. 24 IV 1910 w Schaerbeek, belg.slawista i polonista. Studiował filologię klas. na uniw. w Brukseli(1931 doktorat). Slawistyką, a zwł. literaturą pol., zainteresowałsię pod wpływem W. Lednickiego, który od 1926prowadził na uniw. w Brukseli wykłady o literaturze pol. i ros.;po nim...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABINICZ WALDEMAR

  BABINICZ WALDEMAR, ur. 13 sierpnia 1902 w Kowlu, zm.22 kwietnia 1969 w Lublinie, pedagog, działacz oświat., publicysta,pisarz. Ukończył studia humanist. na USB w Wilnie. Od1926 pracował w szkolnictwie, był czł. ZNP, pisywał do,,GłosuNauczycielskiego". Po przeniesieniu się do Warszawy, od1936 związany...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABIN

  BABIN, wieś w okolicy Bełżyc w woj. lubelskim, należącaw XVI-XVII w. do rodziny Pszonków, rozsławiona przez powstałytam w poł. XVI w. szlach. klub towarzyski, zw. R z e c z ą p o s p o l i t ą  B a b i ń s k ą . Założona przez właściciela Ł. S. Pszonkę, i sędziego ziemskiego lub., P...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /3 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABIAKOVA-BAJOVA MARIE

  BABIAKOVA-BAJOVA MARIE, ur. 25 X 1914 w m. SpiśskaNova Ves, słowac. tłumaczka literatury polskiej. Studiowałana wydz. filozoficznym uniw. w Bratysławie, 1932/33 jedensemestr na UJ. Pracowała jako nauczycielka. Znajomość literaturypol. wśród Słowaków szerzyła już w l. międzywojennych.W jej bogatym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABA MIHALY

  BABA MIHALY, ur. 25IX1922 w Hajdudorog, węg. publicys-ta, tłumacz literatury polskiej. Od 1948 studiował literaturępol. na UW, po powrocie do kraju (1951) kontynuował studiapolonist. i hungarystyczne. Poza działalnością lit. i dziennikarską (czł. redakcji „Magyar Hirlap "), zajmuje się pracą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AWANGARDA

  AWANGARDA, nazwa ogołu tendencji i kierunków w sztuceXX w. odznaczających się radykalnym nowatorstwem formalnymi dążnością do gruntownego przewartościowania tradycji w imię zestrojenia sztuki z przemianami społ.  cywilizacyjnotechnicznymi.Przesłanką sztuki awangardowej była świadomość kryzysu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /9 542

  praca w formacie txt

Do góry