Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  BAKA JÓZEF

  BAKA JÓZEF, ur. 18 III 1707 na Białorusi, zm. 2 V 1780w Warszawie, poeta, pisarz rei. późnego baroku; jezuita.Studiował w Akad. Wil., przez 6 lat uczył w szkołach jezuickich,nast. zajmował się gł. misjami dla ludu na Wileńszczyźniei Mińszczyźnie, m. in. ufundował misję w Błoniu podŚliżynem. Był...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAJKI NIEKTÓRE EZOPA w guście La Fontaine ile możności tłomaczone

  BAJKI NIEKTÓRE EZOPA w guście La Fontaine ile możnościtłomaczone, parafrazy S. Trembeckiego 8 bajek LaFontaine a: Jeleń przeglądający się, Wilk i baranek, Pielgrzymi osieł, Koń i wilk (od 1806 przedr. pt. Źrebiec i wilk), Panii dziewki, Lis kusy, Lew i mucha, Myszka, kot i kogut, ogł.w „Zabawach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAJKI I PRZYPOWIEŚCI

  BAJKI I PRZYPOWIEŚCI, cykl bajek I. Krasickiego, powst.od 1774-75 do 1778, wyd. w Warszawie 1779, obejmujący 106bajek, podzielonych na 4 cz., oraz wiersz dedykacyjny Dodzieci i Wstęp do bajek; w zachowanym autografie wcześniejszej,red. znajduje się ponadto 11 bajek nie włączonych doprwdr., ogł, po raz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /4 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAJKA LUDOWA,

  BAJKA LUDOWA, opowiadanie lud. , szerzone drogą przekazuustnego. Obejmuje kilka odmian, których cechą wspólną jestschematyzm motywów tematycznych, ograniczonych do powtarzalnychsytuacji ludzkich, konwencjonalna charakterystykapsychol. postaci, oparta na kontrastowych zestawieniach(bogaty - biedny, głupi -...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /11 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAJKA

  BAJKA, krótki utwór fabularny, zwykle wiersz, którego podstawąjest parabola (—> przypowieść) sugerująca praktycznepouczenie, sąd moralny lub in. pogląd ogólny prżez przytoczeniekonkretnego przypadku. Poetyka paraboli ogranicza objętośćb. (zwykle od kilku do ok. 100 wersów) i sprzyja stosowaniumotywów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /15 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAJECZNIE KOLOROWA

  BAJECZNIE KOLOROWA, nowela I. Maciejowskiego, prwdr.pod pseud. Sewer w „Słowie Pol."* 1897, wyd. os. w Krakowie1898. Nastrojem zbliżona do'serii ,;obrazków malowanychw słońcu" pogodnych opowiadań pisarza z życia młodzieżywiejskiej. Tematem noweli jest uwieńczona małżeństwemmiłość młodego malarza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /1 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAILLY ROSA

  BAILLY ROSA, Ur. 14 III 1890 w Saint-Floret-sur-Cher, zm.14 VI 1976 w Pau, franc. poetka, propagatorka kultury i literaturypol. we Francji. Po ukończeniu Ecóle Normale Superieurew Sevres pracowała jako nauczycielka. Wielokrotnie przebywaław Polsce. Założycielka tow. Les Amis de la Pologne(1919), publikowała...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAHDAJ ADAM

  BAHDAJ ADAM, ur. 2 I 1918 w Zakopanem, powieściopisarz,autor książek dla dzieci i młodzieży, tłumacz. Od 1937 studiowałprawo na UJ, nast. w SGH w Warszawie. Uczestnikwojny obronnej 1939, przebywał nast. na Węgrzech, współpracowałz czasopismem Polonii węg. „Wieści z Polski"i wydawnictwem Biblioteka...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /1 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAGNET NA BROŃ. Poezje 1939-1943

  BAGNET NA BROŃ. Poezje 1939-1943, zbiór wierszy W.Broniewskiego, wyd. w Jerozolimie 1943. Odzwierciedlał wojennedoświadczenia narodu pol. i związane z nimi osobistedoznania poety. Obok rozpaczy po klęsce wrześniowej (Żołnierzpolski), desperacji wywołanej przeżyciami więziennymi(Zamieć), wychodźczej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SADURA JERZY

  SADURA JERZY, ur. 4 IV 1845 w Drogomyślu pod Cieszynem,zm. 2 IX 1911 w Międzyborzu, śl. pisarz rel. i kaznodzieja. Postudiach teol. i filoz. w Wiedniu i Lipsku pastor i nauczycielpol. zborów ewang., m. in. od 1883 w Międzyborzu. Gorliwyobrońca polskości, kontynuował działalność swego poprzednikana tym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /09.02.2012 Znaków /1 153

  praca w formacie txt

Do góry