Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  BARĄCZ SADOK

  BARĄCZ SADOK (imię zakonne; imię chrzestne WINCENTYFERERIUSZ), ur. 29 IV 1814 w Stanisławowie, zm. 2 IV1892 w Podkamieniu, historyk i folklorysta; dominikanin.Z pochodzenia Ormianin (rodzina Barączów związana byłaz Polską od poł. XVII w.). Studiował filozofię i teologię naUniw. Lwow. 1831-35 oraz w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARAŃCZAK STANISŁAW

  BARAŃCZAK STANISŁAW, ur. 13 XI 1946 w Poznaniu,poeta, krytyk i teoretyk literatury, tłumacz. Po studiach polonist.na UAM rozpoczął pracę nauk.; 1967-71 czł. redakcjimiesięcznika pozn. „Nurt". W twórczości poet. ze zbiorówKorekta twarzy (1968), Jednym tchem (1970), Dziennik poranny(1972), Sztuczne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARANOWICZ ŁAZARZ

  BARANOWICZ ŁAZARZ, ur. ok. 1595, zm. 1 IX 1693 w Czernihowie,poeta i polemista rusko-polski. Uczył się w pol.kolegiach jezuickich i kijowskiej szkole brackiej, gdzie nast.wykładał; 1650-58 rektor kolegium kijowsko-mohylańskiego;1657 przyjął święcenia, później biskup czernihowski. Zwolennikugody Ukrainy i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARANOWICZ JAN

  BARANOWICZ JAN, ur. 15 V 1906 w Borzęcinie (Krakowskiej,poeta, prozaik, tłumacz; zajmuje się też rzeźbiarstwem;'Pochodzi z rodziny chłopskiej. Działacz organizacji młodzieżywiejskiej „Wici" i „Znicz'' (pisał wówczas sztuki dla zespołówamatorskich), od 1931 na Śląsku pracował w OchotniczychDrużynach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /2 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAR ADAM

  BAR ADAM, ur. 20 XII 1895 w Stanisławowie, zm. 29 III 1955w Krakowie, historyk literatury, bibliograf, edytor. W 1915-20studiował na UJ, od 1924 pracował w BJ. W czasie II wojnyświat, uczestniczył w tajnej działalności kult., m.in. jako red.czasopism „Dziennik Pol." i „Tygodnik Pol."; zgromadziłcenny zbiór...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANYAI KAROLY

  BANYAI KAROLY, ur. 29 III 1877 w Kórmóczbanya, zm. 1919,węg. tłumacz literatury polskiej. W 1918-19 szef prasowyposelstwa pol. w Budapeszcie. Przełożył wiele utworów M.Konopnickiej, E. Orzeszkowej, L Maciejowskiego, B. Prusa, M.Rodziewiczówny, H. Sienkiewicza, K. Tetmajera, S. Żeromskiego,które ogłaszał w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANSKY JOZEF

  BANSKY JOZEF, ur. 31 XII 1919 w Kunovie, zm. 18 I 1956(zginął w wypadku samolotowym), słowac. badacz i tłumaczliteratury polskiej. Studiował filologię słowac. i germ. na uniw.w Bratysławie (literatury słow. u F. Wollmana), 1943-44 w Halle,a także w Wittenberdze i Wiedniu, przez rok (1947/48)przebywał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANDURSKI WŁADYSŁAW

  BANDURSKI WŁADYSŁAW, ur. 25 V 1865 w Sokalu (Podole),zm. 6 III 1932 w Wilnie, kaznodzieja, prozaik i poeta.Studiował filozofię i teologię na Uniw. Lwow. (1912 otrzymałtu tytuł doktora h.c.) i w Rzymie. Od 1906 biskup lwow., pełniłfunkcje kośc. we Lwowie i Krakowie. Propagator akcji nar.i kat. na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANDTKIE JERZY SAMUEL

  BANDTKIE JERZY SAMUEL, ur. 24 XI1768 w Lublinie, zm.11 VI 1835 w Krakowie, filolog, pierwszy poł. księgoznawcai badacz Śląska. Po 3-letnich studiach w Halle i Jenie był1791-98 guwernerem synów P, Ożarowskiego, od 1798 -nauczycielem języka pol. i łac. we wrocł. gimn. Św. Elżbiety(do którego uczęszczał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /2 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANDROWSKI JERZY, pseud. Tersytes, Ters, Vorax

  BANDROWSKI JERZY, pseud. Tersytes, Ters, Vorax, ur.22 I 1883 w Rzeszowie, zm. 21 III 1940 w Krakowie, prozaik,publicysta, tłumacz; brat J. Kadena-Bandrowskiego. Studiowałslawistykę i filozofię na UJ i uniw. w Pradze. Debiutowałjako nowelista w warsz. „Kurierze Porannym" (1902). W 1909redagował humorystyczny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /2 029

  praca w formacie txt

Do góry