Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  BARTELS ARTUR

  BARTELS ARTUR, ur. 13 X 1818 w Wilnie (?), zm. 23 XII 1885w Krakowie, piosenkarz, satyryk, rysownik amator. Był podobnonieślubnym synem jednego z Radziwiłłów; po 1863 przeniósłsię z Wilna do Warszawy; ok. 1875-78 mieszkał w Rydze,nast. W Krakowie. Rozgłos przyniosły B. piosenki (we własnymwykonaniu) i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTEK ZWYCIĘZCA

  BARTEK ZWYCIĘZCA, nowela H. Sienkiewicza, prwdr.w „Słowie" 1882, wyd. w t. 5 Pism Warszawa 1882. Przedstawiaucisk Polaków w Wielkopolsce, na przykładzie losówBartka Słowika, chłopa wcielonego do armii prus. czasu wojny1870, groteskowego bohatera spod Gravelotte, walczącegozawzięcie z Francuzami, ,,bo to...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARSZCZEWSKI STEFAN

  BARSZCZEWSKI STEFAN, ur. 21 VI1862 w Warszawie, zm.11 IX 1937 tamże, prozaik, dziennikarz. W 1886 wyjechał doLondynu, Paryża i Wiednia; 1887-1901 przebywał w StanachZjedn., biorąc udział w życiu emigracji pol., m. in. jakowydawca 1887-90 „Dziennika Chicagowskiego", red. 1890-97 tygodnika „Sokół'', organu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARSZCZEWSKI JAN

  BARSZCZEWSKI JAN, ur. 1790 w Morohach (Witebszczyzna),zm. 11 III 1851 wCudnowie (Wołyń), poeta pol.-białorus.,zbieracz folkloru, prozaik. Syn zagrodowego szlachcica, zbierałpo wsiach białorus. podania i pieśni lud., które obrabiałliteracko lub przetwarzał we własnych wierszach, gawędachi powiastkach:...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAROK

  BAROK, epoka literacka między odrodzeniem a —> oświeceniem,obejmująca w zasadzie XVII w., lecz także zjawiskaz końca w. XVI i 1 poł. XVIII. Termin stosowany też w historiisztuki i w historii kultury. W XIX-wiecznych syntezach historiiliteratury pol. epoki tej nie określano mianem b., lecz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /31 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARD POLSKI

  BARD POLSKI, poemat elegijny A.J. Czartoryskiego, powst.w I red. w Grodnie 1795, w drodze do Petersburga, rozsz. (o 120w.), nasycony refleksją płynącą z późniejszych doświadczeń,wygładzony wersyfikacyjnie i w tej wersji ogł. bezim. przezJ.U. Niemcewicza 1840 w t. 1 Skarbca histońi polskiej K.Sienkiewicza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARCZEWSKI WALENTY, pseud. Wiarosław

  BARCZEWSKI WALENTY, pseud. Wiarosław, ur. 10II1856w Jarotach (Olsztyńskie), zm. 28 V 1928 w Brąswałdzie (tamże),pisarz, publicysta, badacz piśmiennictwa i folkloru. Ksiądzkat., 1894-1928 proboszcz w Brąswałdzie na Warmii, czynnyw walce o polskość przed I wojną świat., po 1918 w akcjiplebiscytowej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARBARYZM, zapożyczenie

  BARBARYZM, zapożyczenie, wyraz, zwrot lub konstrukcjaskładniowa pochodzące z in. języka niż właściwy danej wypowiedzi.Przez kontrast z otoczeniem macierzystego językawypowiedzi b. zyskują szczególną wyrazistość stylistyczną.Rodzajem barbaryzacji, polegającym na silnym nasyceniuwyrazami i zwrotami...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARBARA RADZIWIŁŁÓWNA Tragedia w 5 aktach

  BARBARA RADZIWIŁŁÓWNA Tragedia w 5 aktach, tragediaA. Felińskiego, powst. w Wojutynie 1809-11, cyzelowanaw wyniku dyskusji nad krążącymi odpisami, prowadzonejw korespondencji i w warsz. salonach, gdzie była deklamowana(m.in. przez T. Mostowskiego); wyst. w Warszawie 27 II1817 (zaskakująca informacja F...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /2 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARĄCZ STANISŁAW

  BARĄCZ STANISŁAW, ur. 10 (13?) XI 1864 (1867?) weLwowie, zm. 18 II 1936 tamże, poeta, tłumacz. Ociemniały odszóstego roku życia, był słuchaczem nadzwyczajnym na wydz.filoz. Uniw. Lwowskiego. Czł. Czytelni Akad., gromadziłw swoim domu młodych poetów i krytyków lwow., jak S. i W.Brzozowscy, A. Mueller, B...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt

Do góry