Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  BAUDOUIN JAN

  BAUDOUIN JAN, ur. 1735 (?), zm. 2 III 1822 w Warszawie,dramatopisarz. Wnuk przybysza z Francji, ok. 1770 osiadłw Warszawie, gdzie trudnił się m. in. handlem i lichwą. Od1775 „przestosowywał" prozą dla sceny nar. komedie Moliera(m. in. Świętoszek zmyślony, pierwsza przeróbka Moliera nascenie pubł., wyst...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARYKA PIOTR

  BARYKA PIOTR, żył w poł. XVII w., komediopisarz. Pochodziłprawdop. z Sieradzkiego, 1625-29 walczył pod rozkazamihetmana S. Koniecpolskiego przeciwko Szwedom, Kozakomi Tatarom. Od ok. 1630 związany z otoczeniem magnata A.Ł.(A. Łubieński, stolnik sieradzki?); na jego też dworze, w 3 dnipo koronacji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARYCZ HENRYK

  BARYCZ HENRYK, ur. 26 VI 1901 w Starym Sączu, historykoświaty, kultury i nauki. Studiował 1920-25 na UJ, m. in. podkierunkiem S. Kota, habilitowany 1935, od 1945 prof. UJ,1949-53 UWr., 1954-71 ponownie UJ. Czł. PAU (od 1951)i PAN (od 1973), ponadto towarzystw naukowych pol. i zagr.,m. in. Międzynar. Akademii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /3 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTUSÓWNA MARIA

  BARTUSÓWNA MARIA, ur. 10 I 1854 we Lwowie, zm.2 X 1885 tamże, poetka. W młodości mieszkała m.in. w Kołomyi,debiutowała w tyg. „Jutrzenka" 1870. Od 1874 przebywaławe Lwowie, gdzie nawiązała kontakt ze środowiskiem lit.,m. in. z W. Ordonem i J. Rogoszem. W. Sabowski wciągnął jądo współpracy z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTOSZEWICZ KAZIMIERZ, pseud. Amelia, Feliks Lemnicki

  BARTOSZEWICZ KAZIMIERZ, pseud. Amelia, Feliks Lemnickii in., ur. 19 XI1852 w Warszawie, zm. 201 1930 w Krakowie,syn Juliana, satyryk, publicysta, historyk literatury, edytor.Studiował prawo i filozofię na UJ do 1877. Współpracowałz większością czasopism Królestwa i Galicji, ogłaszając humoreski,satyry...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /2 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTOSZEWICZ JULIAN

  BARTOSZEWICZ JULIAN, ur. 17 I 1821 w Białej Podl., zm.5 XI 1870 w Warszawie, ojciec Kazimierza, historyk, historykliteratury. Po studiach w Petersburgu 1838-42 (współred. —»Niezabudki) uczył do 1866 w szkołach warsz. (1847-49 w Końskich),1863-68 był kustoszem biblioteki Szkoły Gł., 1854-56współredagował...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /2 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTOSZEWICZ ADAM DOMINIK

  BARTOSZEWICZ ADAM DOMINIK, ur. 1838 w Poniemuniachpod Trokami, zm. 11 II 1886 we Lwowie, księgarz.Uczestnik powstania styczniowego, 1864 emigrował do Paryża.Przejął po J. Tokarzewiczu redakcję dwutygodnika socjalist.„Przyszłość" (Paryż - Genewa 1866). Od 1868 we Lwowie;założył 1869 czasopismo lit. —>...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTOŚ OTAKAR

  BARTOŚ OTAKAR, ur. 26 VIII 1928 w Lounach, czes. slawista,badacz literatury pol. i jej popularyzator. Studiował socjologięi filologię na Uniw. Karola w Pradze; od 1964 docent (pracahabilitacyjna z historii literatury pol.) i wykładowca literaturypol. na tymże uniw.; red. pisma „Slovansky prehled"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTKIEWICZ ZYGMUNT

  BARTKIEWICZ ZYGMUNT, ur. 21 X 1867 w Pabianicach,zm. 10 VI 1944 w Warszawie, nowelista, felietonista, reporter.Syn łódz. lekarza, powstańca z 1863, ukończył Wyższą SzkołęHandlową Kronenberga, studiował malarstwo w Monachiumi Paryżu. Debiutował 1898 felietonami w „Gońcu Łódz."i „Rozwoju", pierwszą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /2 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTELSKI LESŁAW MARIAN

  BARTELSKI LESŁAW MARIAN, ur. 8IX1920 w Warszawie,prozaik, poeta, krytyk lit. i publicysta. W czasie okupacji niem.uczestnik podziemnego życia kult. (związany z grupą mies.Sztuka i Naród"), studiował prawo na tajnym Uniw. ZiemZach. w Warszawie, brał udział w powstaniu warsz. w szeregachAK. Po wojnie pracował...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /10.02.2012 Znaków /2 119

  praca w formacie txt

Do góry