Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  BERESKA HENRYK

  BERESKA HENRYK, ur. 17 V 1926 w Katowicach, poeta,tłumacz literatury pol. na niemiecki (NRD). Ukończył studiafilologii pol., germańskiej i słow. na Uniw. im. Humboldtaw Berlinie. Tłumaczy gł. prozę, m.in. J.I. Kraszewskiego Pamiętnikipanicza (1955), Z. Nałkowskiej Medaliony (1956), L.Kruczkowskiego Pawie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERENT WACŁAW

  BERENT WACŁAW, ur. 28 IX 1873 w Warszawie, zm. 20 XI1940 tamże, powieściopisarz, eseista, tłumacz. Pochodziłz mieszcz. rodziny warszawskiej. Od 1890 studiował naukiprzyr. w Monachium, gdzie wszedł w artyst.-lit. środowiskoniem. i polskie. Doktoryzował się 1895 w Zurychu, w zakresieichtiologii. W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /5 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENTKOWSKI FELIKS

  BENTKOWSKI FELIKS,ur. 27 V 1781 w Lubartowie, zm. 23VIII 1852 w Warszawie, historyk literatury. Studiował 1802-03na uniw. w Halle, gdzie był też lektorem języka i literaturypol.; 1803-16 nauczyciel Liceum warsz. (od 1807 m. in. literaturypol., od 1811 kierownik biblioteki), był 1817-32 prof.historii powsz. UW...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENISŁAWSKA KONSTANCJA

  BENISŁAWSKA KONSTANCJA, z RYKÓW, ur. 6 I 1747,zm. 8 XI 1806, poetka. Zamożna szlachcianka z Inflant, wydała1776 „za naleganiem przyjaciół" zbiór poezji Pieśni sobieśpiewane, obejmujący dwa cykle liryków medytacyjnych, natemat Modlitwy Pańskiej i Pozdrowienia anielskiego, orazcykl poet. modlitw. Wyłącznie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENIOWSKI. Poema

  BENIOWSKI. Poema, poemat dygresyjny J. Słowackiego, nieukończ., złożony z 10 pisanych oktawą pieśni i licznych luźnychfragm.; powst. 1840-46, pieśń 1-5 wyd. w Lipsku 1841,pieśń 6-10 oraz większość fragm. (ogłaszanych od 1852)-wt. 2Pism pośmiertnych, Lwów 1866, całość w zrekonstruowanymprzez J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /7 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEŚIĆ JULIJE

  BENEŚIĆ JULIJE, ur. 1 III 1883 w Iloku pod Osijekiem, zm.2ł XII 1957 w Zagrzebiu, chorw. krytyk, poeta i prozaik,kks?iograf, tłumacz literatury polskiej. Po studiach na uniw.w Wiedniu, Pradze, Krakowie (1903-04 i 1906-07) i Zagrzebiubył profesorem gimn., recenzentem teatr., sekretarzem Tow.Pisarzy Chorw.. i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /2 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKT POLAK

  BENEDYKT POLAK, zm. po 1252, podróżnik; franciszkanin,przebywał we Wrocławiu, nast. w Krakowie. Jako towarzyszJana de Piano Carpini (da Pian del Carpine), także franciszkanina,wziął udział w poselstwie od papieża Innocentego IV nadwór chana mongolskiego Kujuka (Gujuka), znajdujący sięw pobliżu Karakorum...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENE NATI

  BENE NATI. Powieść wiejska, powieść E. Orzeszkowej, wyd.jubil. (na 25-lecie pracy pisarki) ze wstępem P. Chmielowskiegoi ilustr. P. Stachiewicza, Kraków-Petersburg 1891. Pierwotniezamierzone tytuły: Na zagrodzie, Szlachcianka. Utwórprzedstawia dzieje szlachcianki zaściankowej, Salusi Osipowiczówny,którą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEMA PAMIĘCI ŻAŁOBNY RAPSOD

  BEMA PAMIĘCI ŻAŁOBNY RAPSOD (inc. „Czemu, Cieniu,odjeżdżasz"), wiersz C. Norwida, powst. jesienią 1851 kuuczczeniu rocznicy zgonu (10 XII 1850) gen. J. Bema, bohaterapowstania listopadowego, kontynuującego walkę „za wolnośćnaszą i waszą'' we Francji i Portugalii, w czasie Wiosny Ludów- w obronie Wiednia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /2 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEM ANTONI GUSTAW, pseud. Adam Niemir

  BEM ANTONI GUSTAW, pseud. Adam Niemir i in.,ur.4 VI1848 w Lipsku (Kieleckie), zm. 15 IV 1902 w Warszawie,historyk literatury, krytyk. W 1866-69 studiował na wydz.filol.-hist. Szkoły Gł., 1870 na ros. UW. Współpracownik pismpozytywist.: „Opiekuna Domowego", „Przeglądu Tyg.", nast.„Kraju" i „Prawdy". Od 1873...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /2 386

  praca w formacie txt

Do góry