Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA MRÓWKI

  BIBLIOTEKA MRÓWKI, seria wydawn., zainicjowana przezA.D, Bartoszewicza, wyd. we Lwowie 1869-99, początkowoprzy red. czasopisma lit. —» „Mrówka", nast. kontynuowanaw —» Księgarni Polskiej. Jedno z pierwszych w Polsce wydawnictwpopularnych, mające umożliwić nabywanie po umiarkowanejcenie pojedynczych dzieł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA LUDOWA POLSKA

  BIBLIOTEKA LUDOWA POLSKA, seria wydawn., ukazującasię 1866-71 w Paryżu, w Księgarni Luksemburskiej, zainicjowanaprzez W. Mickiewicza. Objęła 69 tomików (wg numeracji68 - dwa pod tym samym nrem) o małym formacie 32°,o przeciętnej objętości ok. 4 arkuszy; drukowana była w 3wariantach: napapięrze zwykłym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA LITERATURY XXX-LECIA

  BIBLIOTEKA LITERATURY XXX-LECIA, jubileuszowa międzywydawn.seria wznowień, wyd. po 1972, prezentującanajwybitniejsze utwory i gł. nurty tematyczne w powojennejliteraturze polskiej; objęła ok. 100 tyt.: powieści, wyborówpoezji, dramatów i opowiadań, eseistyki oraz antologie: poezji,opowiadań, reportażu i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA KIESZONKOWA KLASYKÓW POLSKICH

  BIBLIOTEKA KIESZONKOWA KLASYKÓW POLSKICH, seriawydawn. dzieł XVI-XVIII/XIX w., wyd. w Lipsku 1835-40i 1853 przez J.N. Bobrowicza w firmie Breitkopf und Hartel (t.38-40 we własnej Księgarni Zagr. 1853). W 401. niewielkiegoformatu objęła dzieła J. Kochanowskiego, S. Klonowica, E.Drużbackiej, I. Krasickiego, S...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA KLASYKI POLSKIEJ I OBCEJ

  BIBLIOTEKA KLASYKI POLSKIEJ I OBCEJ, masowa seriawyd. od 1971 przez PIW, Czytelnik i WL, udostępniającapodstawowy kanon dzieł klasyki rodzimej i obcej, w opracowaniuuwzględniającym ustalenia najnowszych wydań naukowych.Seria, uzupełniana antologiami poezji, dramatówi opowiadań, ma się zamknąć liczbą ok...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA (BJ)

  BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA (BJ), jedna z najstarszychi największych bibliotek pol., z siedzibą w Krakowie. Powst.1364, wraz z Akad. Krakowską (—> Uniwersytet Jagielloński).Początkowo istniały odrębne księgozbiory przy kolegiachi bursach akademickich, częściowo scalone w bibl. CollegiumMaius, traktowaną...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /3 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA DZIEŁ WYBOROWYCH (BDW)

  BIBLIOTEKA DZIEŁ WYBOROWYCH (BDW), seria wydawn.literatury pol. i obcej, wyd. w Warszawie od 1897 do ok. 1928,zainicjowana przez F.J. Granowskiego i S. Sikorskiego, 1899prowadzona przez Granowskiego, 1900-04 przez A.T. Jezierskiegoi J. Gadomskiego, który nast. objął redakcję i wydawnictwo,-po jego śmierci 1906...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA ANALIZ LITERACKICH (BAL)

  BIBLIOTEKA ANALIZ LITERACKICH (BAL), seria wyd.A Warszawie przez Wydawnictwa Szkolne i Pedag. (poprzednioPZWS), powst. 1959; przeznaczona dla uczniów, z założeniem,że korzystaniem z niej będzie kierował nauczyciel.Ilustr. tomiki, oprac, przez znawców przedmiotu, poświęconesą utworom należącym do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIE POLSKIE

  BIBLIE POLSKIE. O najstarszych przekładach Biblii na językpol. posiadamy częściowo wiadomości pewne, częściowo dającesię odtworzyć hipotetycznie. W XV w. dokonano przekładudla królowej Zofii, ostatniej żony Władysława Jagiełły;rkps tego zabytku (zdefektowanego) przechowywany był aż doII wojny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /10 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA CYGAŃSKA i inne wiersze

  BIBLIA CYGAŃSKA i inne wiersze, zbiór liryków J. Tuwima,wyd. w Warszawie 1933. Zbiór ten był po Rzeczy czarnoleskiej(1929), tomie, którego dominantę stanowiło nawiązanie dotradycji klas., pierwszym wyraźniejszym zwrotem poety w kierunkuirracjonalnej i tajemniczej „alchemii słowa'', przy czymmanifest tego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 436

  praca w formacie txt

Do góry