Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA POEZJI I PROZY

  BIBLIOTEKA POEZJI I PROZY, seria wyd. w Warszawie przezPIW, powst. 1959, obejmuje dzieła klasyków literatury pol.i obcej w nowych opracowaniach. Poszczególne tomy, zaopatrzonew obszerne rozprawy wstępne, gruntowne komentarze,noty i informacje bibliogr., wyróżniają się często wysokimpoziomem opracowania...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA POETÓW

  BIBLIOTEKA POETÓW, seria wyd. w Warszawie od 1967przez LSW, prowadzona przy współudziale Klubu PoezjiZSMP (poprzednio ZSMW) i redakcji „Nowej Wsi", powst.z inicjatywy J.Z. Jakubowskiego (przew. rady red. do 1975,nast. J. Ozga-Michalski). Przynosi co roku 12 tomików w małymformacie, zawierających wybrane utwory...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA PISARZY ŚLĄSKICH

  BIBLIOTEKA PISARZY ŚLĄSKICH, seria wyd w Katowicach1936-39 przez Instytut ŚL, z inicjatywy i pod red. W. Ogrodzińskiego,wznow, tamże 1946-48. Ponownie ukazuje się od 1962,podzielona na Serię A (Starośląską), pod red. S. Rosponda,wyd. przez Instytut Śl. w Opolu i Śl. Instytut Nauk. w Katowicachna wzór...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA POETÓW

  BIBLIOTEKA POETÓW, seria wyd. w Warszawie od 1955przez PIW, popularnie zw. „celofanową", obejmuje wybitnezjawiska w poezji - gł. lirycznej - pol. i obcej, dawnej i współczesnej,w wyborze i z eseistycznymi wstępami pisarzy lubbadaczy literatury. Do 1980 ukazało się 77 pozycji prezentującychtwórczość poetów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA PISARZY REFORMACYJNYCH

  BIBLIOTEKA PISARZY REFORMACYJNYCH, seria wydawn.Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, wyd. w Warszawieprzez PWN od 1958, pod red. Z. Ogonowskiego, L. Szczuckiegoi J. Tazbira, zawierająca wznowienia i wydaniaz rkpsów pism ważnych dla dziejów pol. myśli reformacyjnej,a więc traktatów teol., polemik...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA PISARZY POLSKICH, seria wydawn

  BIBLIOTEKA PISARZY POLSKICH, seria wydawn. dzieł pisarzyXIX w. (zwł. W. Emigracji), wyd. w Lipsku 1860-86 przezfirmę F. A. Brockhaus, zainicjowana i red. przez kierownika jejdziału słow., E.Ł. Kasprowicza (ostatnie 21. wydał we własnejksięgarni). W 81 t. objęła dzieła Mickiewicza (t. 1-6 1862-69 i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA PISARZÓW POLSKICH (BPP)

  BIBLIOTEKA PISARZÓW POLSKICH (BPP): 1) Seria wydawn.dzieł dawnej literatury pol., podjęta przez AU w Krakowie1889 i kontynuowana przez PAU do 1950; objęła 91 tomówdruk. w formacie 8". Oparta na projekcie W. Wisłockiego,zgłoszonym na Zjeździe im. Kochanowskiego 1884 i tamżepopartym przez R. Piłata...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /4 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA PAMIĘTNIKÓW POLSKICH I OBCYCH

  BIBLIOTEKA PAMIĘTNIKÓW POLSKICH I OBCYCH, seriawyd. w Warszawie przez PIW od 1955, pod red. W. Zawadzkiego(do 1978). Obejmuje dawne pamiętniki pol., w zasadzie doI wojny świat, (prwdrki, pierwsze wyd. z rkpsu i przedruki)i obce, prezentujące prócz dokumentalnych także wartościczytelnicze (również zbiór, tomy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA NARODOWA (BN), seria wydawn.

  BIBLIOTEKA NARODOWA (BN), seria wydawn., powst. 1919w Krakowie, dla udostępnienia czytelnikowi „wzorowych wydańnajcelniejszych utworów literatury pol. i obcej"; podzielonana 2 serie (I - literatura pol., II - literatura powsz.) objąćmała wybitne dzieła piśmiennictwa w opracowaniach filol.,opatrzone...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /2 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA NARODOWA

  BIBLIOTEKA NARODOWA, centralna biblioteka państw,,z siedzibą w Warszawie; organizowana od 1919, powołana24 II 1928, otwarta 1930, nawiązuje do tradycji sięgającej poł.XVIII w. (-» Biblioteka Załuskich). Podstawą jej były repatriowanezbiory rapperswilskie (-» Muzeum Narodowe Pol. w Rapperswilu)i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /5 125

  praca w formacie txt

Do góry