Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA WARSZAWSKA. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi

  BIBLIOTEKA WARSZAWSKA. Pismo poświęcone naukom,sztukom i przemysłowi, miesięcznik nauk.-lit., wyd. w Warszawie1841-1914, red. przez zespół; założycielami byli m. in.M. Baliński, L. Łubieński, L. Potocki, A. Szabrański, A. Tyszyński,K.W. Wójcicki, gł. redaktorami Szabrański (1841-42),Wójcicki (1843—44...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /5 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA STUDIÓW LITERACKICH

  BIBLIOTEKA STUDIÓW LITERACKICH, seria wydawn. WLi PIW, wyd. od 1959 pod red. H. Markiewicza. Obejmujestudia, rozprawy, szkice z zakresu historii literatury, teoriiliteratury i krytyki lit., wyd. w retrospektywnych wyborach(niekiedy 2-, 3-tomowych), gromadzących rozproszony dorobekwybitnych badaczy dawnych i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA POWSZECHNA

  BIBLIOTEKA POWSZECHNA, pierwsza w Polsce międzywydawn.tania seria masowa, wyd. 1959-67; prezentowała wybraneutwory z zakresu pol. i obcej literatury pięknej (80% całościserii), społ.-polit. i popularnonaukowej. Przeznaczona dlanajszerszego kręgu czytelniczego, wyróżniała się starannąoprawą graficzną i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA PUBLICZNA M.ST. WARSZAWY

  BIBLIOTEKA PUBLICZNA M.ST. WARSZAWY, powst. 1907z inicjatywy społ. (powołana przez Tow. B.P.). Do jej inicjatorównależeli m. in. S. Dickstein, S. Michalski, L. Krzywicki, S.Krzemiński, W. Smoleński, S. Żeromski. Początkowo przejęłaksięgozbiór Czytelni Nauk. (istniejącej od 1890). Rozbudowałazbiory gł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /2 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA POLSKA w Paryżu

  BIBLIOTEKA POLSKA w Paryżu, najstarsza i najbogatszabiblioteka pol. poza granicami kraju. Powstała 1838 pod auspicjamiTow. Literackiego, późniejszego —> Towarzystwa Hist.-Lit., pod którego zarządem pozostawała do 1893; do organizatorównależeli J. U. Niemcewicz, A. J. Czartoryski, K. Sienkiewicz- kierownik...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /2 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA POLSKA. Pamiętnik umiejętnościom, historii, literaturze i rzeczom krajowym poświęcony

  BIBLIOTEKA POLSKA. Pamiętnik umiejętnościom, historii,literaturze i rzeczom krajowym poświęcony, czasopismonauk.-lit., wyd. w Warszawie (2 razy na miesiąc) i red. przezF.S. Dmochowskiego 1825-26 (IV kwartał 1826 druk. 1827).Wzorowana na genewskiej ,,Bibliotheąue universelle", B.P.obejmowała różne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA POLSKA. Instytut Wydawniczy „B.P."

  BIBLIOTEKA POLSKA. Instytut Wydawniczy „B.P.", wydawnictwozał. 1920 w Warszawie przez W. Kościelskiego jakospółka akcyjna, m. in. z udziałem W. Berenta i L. Staffa.Współpracując ściśle ze środowiskiem nauk. i lit. (we władzachB.P. działali m. in. J. Kasprowicz, T. Pini, A. Guttry),wyspecjalizowało się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA POLSKA

  BIBLIOTEKA POLSKA, seria wydawn. zainicjowana we Lwowie1886 przez W. Gubrynowicza, przy współpracy red. m. in.A. Małeckiego, objęła ok. 50 t, literatury pol., w tym przedewszystkim pierwsze na ziemiach pol. nie okrojone wydaniezbiór. Dzieł A. Mickiewicza w 91., J. Słowackiego Pisma w 7 t.i Listy w 2 t. (w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA POLSKA

  BIBLIOTEKA POLSKA, seria wydawn. klasyków dawnej literatury,gł. staropol., wyd. 1855-62 w Sanoku (do 1856), Przemyślu(1857), a nast. w Krakowie, przez K.J. Turowskiego, odpoŁ 1860 przez W.M. Kirchmayera; objęła ponad 100 tys. w 380zeszytach (5 seriach). Popularna, daleka od poprawności edy-torskiej, druk...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA «POLONISTYKI»

  BIBLIOTEKA «POLONISTYKI», seria wyd. przez WydawnictwaSzkolne i Pedag. (poprzednio PZWS), powst. 1957 z inicjatywydwumies. —» „Polonistyka", wyd. pod kierunkiem J. Z.Jakubowskiego (red. do 1975). Przeznaczona dla nauczycieli - polonistów, obejmuje monogr. opracowania sylwetek wybitnychpisarzy pol. i - w niewielkiej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012 Znaków /1 448

  praca w formacie txt

Do góry