Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  BIELAWSKI JÓZEF

  BIELAWSKI JÓZEF, ur. 1739, zm. 1809 w Warszawie, komediopisarz,poeta. Uchodził za nieślubnego syna hetmana M. J.Massalskiego, skąd zapewne tytuł „fligel-adiutanta buławy w.litew." 1765, później generała-adiutanta. Był autorem i reżyseremdwu komedii: > Natrętów, wyst. na otwarcie publ. scenypol. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /2 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELAK FRANCISZEK

  BIELAK FRANCISZEK, ur. 7 X 1892 w Krakowie, zm. 17 I 1973 tamże, historyk literatury. Studiował 1910-14 na UJ podkier. I. Chrzanowskiego i S. Windakiewicza. Długoletni nauczycielgimn. (1916-54), m. in. w krak. Liceum im. B. Nowodworskiego,wykładowca Studium Pedag. UJ (1927-52), nast.WSP, od 1954 w katedrze...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /1 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEGELEISEN HENRYK

  BIEGELEISEN HENRYK, ur. 24 X 1855 w Tłustem podTarnopolem, zm. 1 IV 1934 we Lwowie, historyk literaturyi etnograf, edytor. W 1876-80 studiował na Uniw. Lwow., gł.pod kierunkiem R. Piłata, nast. w Monachium i Lipsku. Nauczycielgimn. i dyr. szkół we Lwowie, 1883-87 był czł. komitetured. wydawnictwa Złota...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /2 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEDERMEIER

  BIEDERMEIER, termin używany w Niemczech po 1880 naokreślenie stylu kultury, szczególnie mieszcz., czasów tzw.reakcji metternichowskiej (1815-48), później także i literaturyz okresu między schyłkiem romantyzmu a dominacją realizmu;wywodzi się od nazw. fikcyjnej postaci poety-grafomana,którą stworzyli dla...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /2 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEDER EDMUND, pseud. Nygi, Stanisław Berdyszyński

  BIEDER EDMUND, pseud. Nygi, Stanisław Berdyszyński,ur. 1877 w Jordanowie, zm. 23 V 1937 w Krakowie, poeta,publicysta. Studiował na wydz. filol. UJ. Ok. 1906 uczyłw gimnazjum w Bochni, nast. w Tarnowie. Podczas I wojnyświat, walczył w Legionach. W czasopismach i jednodniówkachzamieszczał wiersze o tematyce...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIECZ i literatura

  BIECZ, miasto w woj. krośnieńskim, nad Ropą. Powstał prawdop.jako gród warowny na przełomie XI i XII w.; wzmiankio B. pojawiają się w XIII w., później u Długosza i M. Bielskiego.Miasto rozwinęło się za czasów Kazimierza W., okres jegoświetności trwał do XVIII w.; uwiecznione w książce A...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /2 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTHECA FRATRUM POLONORUM

  BIBLIOTHECA FRATRUM POLONORUM, zbiorowa edycjadzieł najwybitniejszych teologów i filozofów ariańskich, druk.w Amsterdamie 1668-69, prawdop. w oficynie F. Kuypera(Cuperusa), z fikcyjną datą i miejscem wyd., gł. dzięki staraniomA. Wiszowatego. B.F.P. objęła ogółem 101. (ostatni ukazałsię 1692); weszły do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /1 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKI

  BIBLIOTEKI, instytucje społ.-kult. o charaterze oświat, lubnauk., gromadzące i zabezpieczające w celach arch. orazudostępniające dokumenty tekstowe (książki, czas., rkpsy,druki ulotne) Oraz zapisy obrazu i dźwięku (ryciny, fotografie,mapy, nuty, nagrania dźwiękowe i in.). Charakter i funkcje...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /10 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA ZAPOMNIANYCH POETÓW I PROZAIKÓW POLSKICH XVI-XVIII WIEKU (BZPiP)

  BIBLIOTEKA ZAPOMNIANYCH POETÓW I PROZAIKÓWPOLSKICH XVI-XVIII WIEKU (BZPiP), seria wydawn. literaturystaropol., zainicjowana 1885 przez T. Wierzbowskiego,przeznaczona dla specjalistów, wychodziła pod patronatem JTHKasy im. Mianowskiego w Warszawie. Do 1906, pod red.Wierzbowskiego, BZPiP objęła 25 zeszytów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /1 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BiBLIOTEKA ZAŁUSKICH, Biblioteka Rzeczypospolitej Załuskich zwana

  BiBLIOTEKA ZAŁUSKICH, Biblioteka Rzeczypospolitej Załuskichzwana, pierwsza polska i jedna z najwcześniejszych naświecie biblioteka publ., utworzona z połączonych zbiorówbraci Andrzeja Stanisława (1695-1758) i Józefa Andrzeja Załuskich.Pierwszy z nich, kanclerz kor., następnie biskup krak.,był inicjatorem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /1 969

  praca w formacie txt

Do góry