Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  BIERKOW PAWEŁ NAUMOWICZ

  BIERKOW PAWEŁ NAUMOWICZ, ur. 2 (14) XII 1896w Akermanie (obecnie Białogród nad Dniestrem), zm. 9 VIII19699 w Leningradzie, ros. historyk literatury; zajmował sięrówniez tematyką polonist., szczególnie powiązaniami rosyjsko-polskimi. Studiował filologię klas. i ros. w Odessie i Wied-niu.  Prof. uniw. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEŃKOWSKI ZBIGNIEW

  BIEŃKOWSKI ZBIGNIEW, ur. 31 VIII 1913 w Warszawie,poeta, krytyk lit., tłumacz. Studiował 1932-39 na UW prawoi filologię rom., nast. w Paryżu. W okresie okupacji przebywałw Warszawie i działał w podziemiu kult., 1945-46 był sekretarzemred. „Odrodzenia", nast. wicedyr. Muzeum Nar. Pol.w Rapperswilu i red...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIENIASZ JOZEF

  BIENIASZ JOZEF, ur. 18 Ul 1892 w Podzwier/.yńcu (Rzeszowskie),zm. 2 VIII 1961 w Krakowie, powieściopisarz, autorutworów dla dzieci i młodzieży. Pochodził z rodziny chłopskiej.Podczas I wojny świat, w armii austr.; 1918-26 studiowałna UJ i na UJK. Podczas okupacji niem. czynny w ruchu oporuna...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /1 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEŁOBOCKI ANDRIEJ CHRISTOFOROWICZ, pierwotnie Białobocki Jan

  BIEŁOBOCKI ANDRIEJ CHRISTOFOROWICZ, pierwotnieBiałobocki Jan, ur. ok. 1650, zm. po 1700 w Moskwie (?),ros. poeta i tłumacz, urodzony i wychowany w Polsce, studiowałw Hiszpanii (Valladolid), znał też Rzym, Francję, Brandenburgię.Kolejno był w Słucku, Toruniu, ponownie w Słucku,Mohylewie i Smoleńsku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELSKO-BIAŁA i literatura

  BIELSKO-BIAŁA, miasto woj. na Pogórzu Śl., nad Białą (prawydopływ Wisły). Powstało 1951 w wyniku połączenia miastBielska i Białej. W 20-leciu międzywojennym utrwaliła sięnazwa i pojęcie ziemi bielsko-bialskiej, gł. dzięki jednościgosp. i społ. bielsko-bialskiego okręgu przemysłowego, choćoba...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /9 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELSKI MARCIN

  BIELSKI MARCIN, pierwotnie nazw. Wolski, ur. ok. 1495w Białej pod Pajęcznem (woj. sieradzkie, dziś częstochowskie).zm. 18 XII 1575 tamże, poeta, tłumacz, kronikarz, W młounoscidworzanin P. Kmity, brał udział w walkach z Tataramii Wołochami (pod Obertynem 1531), później przebywał w Kra-kowie, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /3 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELSKI JOACHIM

  BIELSKI JOACHIM, ur. "ok. 1550 w Białej pod Pajęcznem(woj. sieradzkie, dziś częstochpwskie), zm. 8 I 1599 w Krakowie,syn Marcina, poeta, kronikarz. Kształcił się w gimnazjumprotest. w Brzegu. Był gorącym zwolennikiem polityki J.Zamoyskiego. Uczestniczył w wyprawie mosk, Stefana Batorego(1579), za Zygmunta...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELSKI JAN

  BIELSKI JAN, ur. 8 III 1714 w Wielkopolsce, zm. 10 XII 1768w Poznaniu, pedagog, dramatopisarz. Jezuita, nauczycielw kolegiach zakonnych, autor tragedii (Zeyfadyn 1747 i in.),wprowadził język pol. do jezuickiego —> teatru szkolnego.Wróg polszczyzny późnobarokowej, w przedmowie do zbiorudialogów (—» szkolna...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELAWSKI TOMASZ

  BIELAWSKI TOMASZ, żył w 2 poł. XVI w., poeta. Autorpoematu dydakt. Myśliwiec( 1595)w 16 pieśniach zw. „obrotami"(wyprawy łowieckie). Utwór zawiera opisy sposobówpolowania w Polsce i Francji, przyborów myśliwskich, psówitp. oraz anegdoty myśliwskie, uwagi na temat zbytkownościłowiectwa i in.; jest...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELOWSKI AUGUST

  BIELOWSKI AUGUST, ur. 27 III 1806 w Krechowicach (Pokucie),zm. 12 X 1876 we Lwowie, poeta, tłumacz, historyk,wydawca. Syn oficjalisty dworskiego, debiutował jako poetaw „Rozmaitościach" 1823, podczas studiów na Uniw. Lwow.;z L. Nabielakiem zawiązał —» Towarzystwo ZwolennikówSłowiańszczyzny, należał do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /2 309

  praca w formacie txt

Do góry