Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  BIRUTA

  BIRUTA , noworocznik, wyd. 1837-38 w Wilnie przez J. Krzeczkowskiego, po upadku > Znicza. Nazwą (imię kapłankilitew. poślubionej przemocą przez Kiejstuta) i doborem materiałówhist. nawiązywał do przeszłości regionu. Gł. współpracownikiembył zaprzyjaźniony z wydawcą J. I. Kraszewskiproza artyst. i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRKOWSKI FABIAN

  BIRKOWSKI FABIAN, ur. 1566 we Lwowie, zm. 9 XII 1636w Krakowie, kaznodzieja, pisarz religijny. Studiował, a nast.wykładał literaturę rzym. i gr. w Akad. Krakowskiej. Od 1596aominikanin, 1611-34 był kaznodzieją nadw. (po P. Skardze)Zygmunta III i Władysława IV; brał udział w wyprawach1617-18 i 1621 jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /1 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRKENMAJER JÓZEF

  BIRKENMAJER JÓZEF, ur. 19 III 1897 w Czernichowie (Krakowskie),zm. 26 IX 1939 w Warszawie, historyk literatury,poeta, tłumacz. Podczas I wojny świat, w wojsku austr., późniejw niewoli ros. i pol. Dywizji Syberyjskiej. Studiował na wydz.filoz. UJ i UW. W 1937 habilitowany na UJ, 1937-38 wykładowcajęzyka i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOGRAFIA ZBELETRYZOWANA, b. literacka

  BIOGRAFIA ZBELETRYZOWANA, b. literacka, życiorys postacihist. łączący funkcje informacyjne i estet. bez dążności dorygorów pracy naukowej. Jako gatunek o charakterze historyczno-epickim występuje w odmianach gatunkowych łączącychw rożnych proporcjach dokumentalny autentyzm z >fikcją literacką i in...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /4 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILLEWICZ TEODOR

  BILLEWICZ TEODOR, żył w 2 pol. XVII w., pamiętnikarz.Wychowanek Akad. Wil., gdzie studiował filozofię, ziemianin,sędzia ziemski na Żmudzi. Autor diariusza z podróży poEuropie, odbytej 1677-78zM.K. Radziwiłłem i jego żoną Katarzyną,siostrą króla Jana III: cz. 1 pt. Diariusz peregrynacjejniemieckiej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEŻANOWSKI STANISŁAW JÓZEF

  BIEŻANOWSKI STANISŁAW JÓZEF, ur. 1628 we Lwowie,zm. 10 XI 1693 w Krakowie, poeta i historyk. Mieszczanin,studia wyższe odbył w Akad. Krak. od ok. 1643 do 1655. W 1665powołany do Kolegium Mniejszego; z powodu kalectwa (od1650 niewidomy) zwolniony od wykładów, został wierszopisemurzędowym Akademii i jej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIESIADA LITERACKA

  BIESIADA LITERACKA, ilustr. tygodnik lit.-społ. i polit. (do1882 dwutygodnik), wyd. w Warszawie 1876-1917 (1906-08pt. „Lechita"). W 1876-81 wydawcą i red. odpowiedzialnymbył G. Unger, redaktorem W. J. Maleszewski (Sęp), założycielpisma, który odkupił je i prowadził do 1906; 1906-17 redaktorembył M...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIERZYŃSKI MIECZYSŁAW, pseud. Mieczysław Czerneda

  BIERZYŃSKI MIECZYSŁAW, pseud. Mieczysław Czerneda,ur. 1857 w Kielcach, zm. 9 lub 10 XII 1889 tamże, nowelista.Studiował prawo na UW; od 1884 prowadził kancelarię adwokackąw Kielcach. Był czł. redakcji „Wędrowca' 1878i „Kuriera Warsz." 1881, -» „Nowin" ok. 1882-83 i „GazetyPolskiej". Twórczość B...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIERNAT Z LUBLINA

  BIERNAT Z LUBLINA, ur. w 2 poł. XV w., zm. po 1529,poeta-tłumacz, Pochodził z mieszcz. rodziny plebejskiej, byłwykształconym księdzem; nie wiadomo gdzie studiował i kiedyotrzymał święcenia. Od osiemnastego roku życia przebywałna dworach magnackich i w zamożnych domach mieszcz.pełniąc funkcje...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /1 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIERNACKI MIKOŁAJ, pseud. Rodoć

  BIERNACKI MIKOŁAJ, pseud. Rodoć, ur. 6 VI 1836 we wsiCyganówka Zieleniecka pod Kamieńcem Podol. zm. 31 VIII1901 we Lwowie, poeta, satyryk, tłumacz. Po ukończeniuInstytutuu Szlach. w Warszawie był do 1863 urzędnikiem Ko-misji Spraw Wewn., a nast. gospodarował w swoim majątkuw Siedleckiem. W 1874 przeniósł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /11.02.2012 Znaków /2 629

  praca w formacie txt

Do góry