Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  BOCHEŃSKI JACEK

  BOCHEŃSKI JACEK, ur. 29 VII 1926 we Lwowie, prozaiki publicysta. Studiował w Lublinie filologię pol. oraz w warsz.PWST. Debiutował jako poeta wtyg. „Odrodzenie" (1944), czł.redakcji tyg. „Pokolenie" (1947) i „Przeglądu Kult." (1953-60).Ogłosił reportaże z podróży do NRD i ZSRR. Współcz. problemomspoł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /1 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOBROWICZ JAN NEPOMUCEN

  BOBROWICZ JAN NEPOMUCEN, ur. 12 V 1805 w Krakowie,zm. 2 XI 1881 w Dreźnie, muzyk, wydawca. Zdobyłrozgłos jako gitarzysta-wirtuoz (występował 1821-61) i kompozytor.Po upadku powstania 1830-31, w którym brał udział,osiadł 1832 w Lipsku. Kierując działem słow. firmy księgarsko-wydawniczej Breitkopf und...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /1 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOBIŃSKA HELENA, z BRUNÓW

  BOBIŃSKA HELENA, z BRUNÓW, ur. 9 V 1887 w Warszawie,zm. 9 VI 1968 tamże, powieściopisarka, autorka książekila dzieci i młodzieży, tłumaczka. Siostra J. Bruna, żona S. Bobińskiego, działacza SDKPiL, od wczesnej młodości związanaz ruchem komunist., uczestniczyła w rewolucji 1905. W l.1920—45...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /1 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁOŃSKI JAN

  BŁOŃSKI JAN, ur. 15 I 1931 w Warszawie, krytyk i historykliteratury, eseista, tłumacz. Wychowanek UJ, gdzie studiował1948-52 filologię pol. pod kierunkiem K. Wyki; od 1949współpracuje z prasą literacką. Pocz. pracownik nauk. IBLPAN, habilitowany 1969, od 1981 prof. UJ; 1972-75 red. dwumiesięcznika—»...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /1 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁAŻEWSKI, Błażowski, z Błażowa, MARCIN

  BŁAŻEWSKI, Błażowski, z Błażowa, MARCIN, zm. ok. 1628,poeta, tłumacz. Pochodził z niezamożnej szlachty w ziemisamborskiej. Autor wierszowanego traktatu Tłumacz rokoszowypowiatu ruskiego (1607), w którym występował przeciw„złotej wolności" rokoszan i ostrzegał przed warcholstwemmagnaterii. Wydał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLOTH RAFAŁ MARCELI

  BLOTH RAFAŁ MARCELI, ur. 17 VII 1891 w Warszawie,zm. 13 XI 1939 w Natolinie pod Warszawą, krytyk lit. i historykliteratury, publicysta. W 1915-21 studiował (z przerwami)filologię pol. i ros. na Uniw. Lwow. i UW, m. in. pod kierunkiemJ. Kleinera, doktoryzował się 1930 na UJ. Związany z kat.ruchem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLUSZCZ. Pismo tygodniowe ilustrowane dla kobiet

  BLUSZCZ. Pismo tygodniowe ilustrowane dla kobiet, tygodnik,wyd. w Warszawie 1865-1939 (z przerwą 1919-20). Założycielemi wydawcą był M. Gliicksberg, nast. wydawcy: od1902 P. Laskauer i Ska, od 1921 Koło Polek, od 1924 SpółkaWyd. „Bluszcz". W 1865-96 redagowała pismo M. Ilnicka,(współred. 1868-94 S...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /2 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLIZIŃSKI JÓZEF

  BLIZIŃSKI JÓZEF, ur. 10 III 1827 w Warszawie, zm. 29 IV1893 w Krakowie, komediopisarz, nowelista. Pochodził z rodzinyziemiańskiej. Większą część życia spędził na wsi (1845-73) na Kujawach, 1876-88 gospodarował w Bóbrce Bieszczadzkiej,w Galicji). W 1837-45 przebywał w Warszawie, gdzie od1843 był...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /3 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA RACŁAWICKA (Ustęp z poematu)

  BITWA RACŁAWICKA (Ustęp z poematu), poemat epicko-łirycznyT. Lenartowicza, wyd. w Paryżu 1859 z dedykacją dlagen. J. Wysockiego. W formie stylizowanej na pieśń lud. (m. in.rytmika) zawiera opowieść o bitwie, jej chłopskich bohaterachi Kościuszce. Adresatem utworu, który wyraża ideę powstanianar. jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISKUPSKI LEON, pseud. Aleksander Berka

  BISKUPSKI LEON, pseud. Aleksander Berka, ur. 11 IV 1848w Kościanie (Wielkopolska), zm. 6 I 1893 w Chojnicach,badacz dialektu kaszubskiego, językoznawca. Od 1882 nauczy-ciel gimn. w Chojnicach. Uczeń W. Nehringa, z jegoinicjatywy ogłosił pierwszą po F. Ceynowie pracę o mowiekaszubskiej jako dialekcie języka...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt

Do góry