Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  BOGUSŁAWSKI WŁADYSŁAW

  BOGUSŁAWSKI WŁADYSŁAW, ur. 9 II 1838 w Warszawie,'zm. 18 VIII 1909 tamże, syn Stanisława, wnuk Wojciecha,krytyk lit., muz. i teatr., nowelista, tłumacz. W 1858-61 studiowałprawo w Moskwie i Petersburgu oraz w warsz. Szkole Gł.,nast. w Paryżu muzykę, w Heidelbergu - filozofię i literaturę.Podczas...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /2 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGURODZICA

  BOGURODZICA, średniowieczna pol. pieśń religijna, zachowanaw różnych odpisach rękopiśmiennych z XV i 1 poł. XVIw.; najdawniejszy tekst, tzw. krakowski I, pochodzi z 1407 (wrkpsach po 1408 występuje forma: Bogarodzica); druk. w tzw.Statucie Łaskiego (Kr. 1506), jest najstarszym drukowanympol. tekstem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /3 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGUCKI JÓZEF SYMEON

  BOGUCKI JÓZEF SYMEON, ur. 1816, zm. 23 IV 1855w Warszawie, powieściopisarz, felietonista. Danych biogr.brak. Pisał powieści sensacyjno-obyczajowe (Zalotna, czyliJeden rok tajemnicy 1838, Klementyna, czyli Zycie sieroty t.1-6 1846, Kapitaliści t. 1-4 1851) pod wpływem poczytnychwspółcz. pisarzy franc., P. de...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /1 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGUNKA NA GOPLE

  BOGUNKA NA GOPLE, utwór R. Berwińskiego, powst. 1838-39, prwdr. w t. 1 Powieści wielkopolskich, Wrocław 1840,dedykowany „przyjaciołom i braci pokrewnej w nadziejach ".Stanowi próbę częśc. rekonstrukcji zaginionej wg słowianofilówliteratury dawnych Słowian. W różnorodnych gatunkowo- od liryku przez...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOELCKE JÓZEF IGNACY

  BOELCKE JÓZEF IGNACY, zm. 1786 w Warszawie, tłumacz,leksykograf, redaktor. Od 1772 pracował w kancelariikanclerza kor., od 1777 w gabinecie królewskim. Debiutował1773 w —» „Monitorze", którego był red. 1784; red., tłumaczi częśc. autor Nowego dykcjonarza historycznego wg L.M. deChaudona (t. 1-7 1783-87)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGDAN IOAN

  BOGDAN IOAN, ur. 25 VII 1864 w Braszowie, zm. 1 VI 1918w Bukareszcie, rum. slawista, historyk, wydawca, badaczzwiązków rumuńsko-połskich. Po studiach w Wiedniu, Petersburgui Krakowie (1887-90), założył pierwszą katedrę filologiisłow. na uniw. w Bukareszcie; wykładał na niej język polski.Prof. uniw. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOCZYŁOWIC JAKUB

  BOCZYŁOWIC JAKUB, zm. 1697-99 w Toruniu (?), poeta.Pochodził zapewne z rodziny mieszczańskiej. W 1675 urzędnikw kancelarii grodzkiej Krakowa, potem przeniósł sięprawdop. do Torunia. Autor wierszy okolicznościowych, m. in.na cześć Jana III (Sarmatia laureata 1684, Ostatnie Vale synówkoronnych 1696)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOCKSHAMMER JAN CHRYSTIAN

  BOCKSHAMMER JAN CHRYSTIAN, ur. 27 V 1733 w Cieszynie,zm. 1804 w Twardogórze (D. Śląsk), wydawca, tłumacz,pisarz rei.; luteranin. Po studiach teol. w Jenie był od 1757kaznodzieją nadw. w Gośćcu, od 1764 jednocześnie pastoremw Twardogórze. Poprawił i uzupełnił Postyllę S. Dambrowskiego (1772, odtąd...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOCK JERZY

  BOCK JERZY, ur. 12 IV 1621 w Komorznie pod Byczyną, zm.10 lub 19 XI 1690 w Oleśnicy, poeta, kaznodzieja, tłumacz;pochodził z pol. rodziny mieszcz., prawdop. o nazwisku Buk.Studiował na Węgrzech i w Królewcu. W 1646 nauczycielszkoły pol. w Namysłowie, 1648 diakon w Wołczynie; od 1650pastor pol. w Oleśnicy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOCHEŃSKI TADEUSZ

  BOCHEŃSKI TADEUSZ, ur. 17 IV 1895 w Chrzanowie, zm.16 XII 1962 w Zakopanem, poeta i tłumacz. Z wykształceniafilolog klas. i mUzyk, pracował jako nauczyciel: 1918-31w Lublinie, nast. w Krakowie; 1937 osiadł w Zakopanem,gdzie obok pracy lit. prowadził szeroko zakrojoną akcję odczytową.Uprawiał lirykę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /1 009

  praca w formacie txt

Do góry