Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  BOLESKI ANDRZEJ, pierwotne nazwisko Baumfeld

  BOLESKI ANDRZEJ, pierwotne nazwisko Baumfeld, ur. 5IV1877 w Przemyślu, zm. 10 X 1965 w Łodzi, historyk literaturyi krytyk. W 1894-1903 studiował na UJ początkowo filologięsłow., później medycynę. Nauczyciel w szkołach średnich,1910-14 współpracownik wielu czasopism lit. („Krytyka",„Prawda", „Sfinks"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOJKO JAKUB, pseud. Kuba, Stary Kuba, Kuba Gabrielczyk, Maciej Zając z Luszowic

  BOJKO JAKUB, pseud. Kuba, Stary Kuba, Kuba Gabrielczyk,Maciej Zając z Luszowic, ur. 7 VII 1857 w Gręboszowie(Tarnowskie), zm. 7 IV 1943 tamże, pisarz, publicysta, działaczludowy. Pochodził z rodziny chłopskiej. Ukończył szkołę wiejską,bogatą wiedzę hist. i lit. zdobywał drogą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /2 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOJANOWSKI JAN

  BOJANOWSKI JAN, żył w końcu XVI i na pocz. XVII w.,poeta. Studiował w Akad. Krak. (stopień bakałarza 1614);służąc w pułku braci Sieniawskich odbył w 1621 kampanięchocimską, którą opisał w dedykowanym M. Sieniawskiemupoemacie Naumachia chocimską ... przeciwko Turkom w Wołoszech(1622), złożonym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOJARSKI WACŁAW, pseud. Jan Marzec, Wojciech Wierzejski, Marek Zaleski

  BOJARSKI WACŁAW, pseud. Jan Marzec, Wojciech Wierzejski,Marek Zaleski, ur. 30 X 1921 w Warszawie, zm. 5 VI1943 tamże, poeta, prozaik. Uczeń warsz. gimnazjów im. św.Stanisława Kostki, oraz im. W. Górskiego, nast. liceum im. J.Zamoyskiego (ukończ. 1940). Wtymże roku podjął tajne studiapolonist. na UW, które...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOJAN, noworocznik

  BOJAN, noworocznik, wyd. w Wilnie 1838 przez A. Pieńkiewicza(jako cz. 1, dalsze nie ukazały się). Zgodnie z tytułem (imięlegendarnego wieszcza rus. w Słowie o wyprawie Igora) stanowiwyraz zainteresowań folklorem i tradycją hist. Ukrainy:przeważają przekł., przeróbki i naśladowania ukr. poezji lud.(m...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOHOMOLEC FRANCISZEK

  BOHOMOLEC FRANCISZEK, ur. 29 I 1720 na Białorusi, zm.24 IV 1784 w Warszawie, komediopisarz, publicysta, poeta,wydawca. Jezuita 1737-73, po studiach 1747-49 w Rzymienauczyciel retoryki w szkołach zakonnych (1751-62 w Warszawie),opracował i wydał ćwiczenia uczniów (—> szkolna poezja)w zbiorkach Zabawki poetyckie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /3 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOHATER LITERACKI

  BOHATER LITERACKI, termin określający postać ludzkąwplecioną w system zdarzeń utworu fabularnego, traktowanąjako wzorzec reprezentatywny dla epoki i współcz. sposobumyślenia i działania; w tragedii klasycyst. postać o cechachheroicznych. B. l. rozpatruje się pod względem roli w konstrukcjiutworu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /4 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGUSZEWSKA HELENA, z RADLIŃSKICH

  BOGUSZEWSKA HELENA, z RADLIŃSKICH, ur. 18 X 1883 w Warszawie, zm. 11 XI 1978, tamże, powieściopisarka,działaczka społeczna. Córka wybitnego orientaiisty i religioznawcyL Radlińskiego, żona J. Kornackiego. Studiowała nawydz. przyr. UJ. Opracowywała podręczniki przyr. dla szkół.Działała w Pol. Komitecie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /3 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGUSŁAWSKI WOJCIECH

  BOGUSŁAWSKI WOJCIECH, ur. 9 IV 1757 w Glinnie podPoznaniem, zm. 23 VII 1829 w Warszawie, aktor, reżyser, dyr.teatru, dramatopisarz. Pochodził z drobnej szlachty; po zdobyciuśredniego wykształcenia (m. in. w Krakowie 1770-73)służył w gwardii pieszej litew.; opuścił służbę wojsk, (wrandze podchorążego)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /6 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGUSŁAWSKI STANISŁAW

  BOGUSŁAWSKI STANISŁAW, ur. 28 XII 1804 w Warszawie,zm. 10 VI 1870 tamże, syn Wojciecha, ojciec Władysława,komediopisarz. Oficer wojska pol. 1827-32, po jego likwidacjizostał 1833 aktorem sceny warsz., na której już 1829 debiutowałjako autor. Cieszące się dużym powodzeniem komedie B.(Komedie oryginalne t...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /12.02.2012 Znaków /1 102

  praca w formacie txt

Do góry