Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  BOROWSKI TADEUSZ

  BOROWSKI TADEUSZ, ur. 12 XI 1922 w Żytomierzu, zm.3 VII 1951 w Warszawie, prozaik, poeta i publicysta. Dzieciństwoprzeżył na Ukrainie. Po repatriacji 1932 rodzina B. osiedliłasię w Warszawie (ojciec pracował jako robotnik). Maturęzdał podczas okupacji niem. (1940) na tajnym komplecieliceum T. Czackiego i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /5 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOROWSKI LEON

  BOROWSKI LEON, ur. 27 VI 1784 na Polesiu pińskim,zm. 4 IV 1846 w Wilnie, krytyk lit., filolog. Studiował 1801-03na Uniw. Wil.,- na tymże uniw. wykładał od 1814 (od 1821 prol.)wymowę i poezję, a po jego zamknięciu - 1832-34 homiletykęi historię literatury pol. na Akad. Duchownej; należał doTowarzystwa...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORKOWSKI JÓZEF, DUNIN

  BORKOWSKI JÓZEF, DUNIN, hrabia, ur. 22 III 1809 w DzieduszycachW. (Pokucie), zm. 18 VI 1843 we Lwowie, bratAleksandra, poeta, tłumacz, hellenista. Studiował 1827-29w Czerniowcach (1829-30 w Wiedniu); tu zetknął się z literaturąnowogr. i problematyką walki Greków o niepodległość,które stanowić miały...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /2 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORKOWSKI ALEKSANDER

  BORKOWSKI ALEKSANDER (używana forma imienia LESZEK),DUNIN, hrabia, ur. 11 I 1811 w Gródku nad Dniestrem,zm. 30 XI 1896 we Lwowie, brat Józefa, działacz polit.-kult., publicysta, satyryk, poeta. Debiutował jako poeta w Haliczaninie1830. Brał udział w powstaniu 1830-31, po czymuczestniczył czynnie od 1834 w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /1 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORKOWSKA ALEKSANDRA, z CHOMĘTOWSKICH

  BORKOWSKA ALEKSANDRA, z CHOMĘTOWSKICH,ur. 1828 w Usarzowie (Sandomierskie), zm. 24 II 1898 w Warszawie,redaktorka, pisarka dla młodzieży, działaczka społeczna.1861-65 redagowała (z J. Śmigielską) „Kółko Domowe",1868-96 —»,, Kronikę Rodzinną"; 1889-92 czł. redakcji—»,, Wieczorów Rodzinnych". W kwestii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORCHARDT KAROL OLGIERD

  BORCHARDT KAROL OLGIERD, ur. 25 III 1905 w Moskwie,kapitan żeglugi wielkiej, pisarz. Ukończył Szkołę Morskąw Tczewie, studiował też prawo na USB. Pływał na wielustatkach pol., m. in. w czasie II wojny światowej. W 1951-71wykładowca w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Autorgawędziarskich opowieści...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /1 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONCZYK NORBERT

  BONCZYK NORBERT, ur. 6 VI1837 w Miechowicach (obecniedzielnica Bytomia), zm. 19 II 1893 w Bytomiu, śl. poeta,działacz nar.; ksiądz. Pochodził z rodziny górniczej. Z literaturąpol., zwł. romantyczną, zetknął się podczas nauki w gimn.w Gliwicach (na lekcjach J. Schneidra). We Wrocławiu studiował1858-62...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /2 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOŁDYN

  BOŁDYN, powieść J. Putramenta, wyd. w Warszawie 1969.Akcja utworu rozgrywa się podczas okupacji niem. (jesień1943 - wiosna 1944) w powst. z inicjatywy komunistów zgrupowaniupartyzanckim na pn.-wsch. pograniczu Polski. W obraztrudnych warunków życia i walk leśnych oddziału, zakończonychwydarciem się z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /2 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOLESŁAWIUSZ, Bolesławczyk, KLEMENS

  BOLESŁAWIUSZ, Bolesławczyk, KLEMENS, ur. w 1 ćwierciXVII w., być może w Bolesławiu, zm. 2 II 1689 w Kaliszu, pisarzrel, tłumacz. Prof. studium zakonnego reformatów, kaznodzie-ja.  Autor poematu Przeraźliwe echo trąby ostatecznej (Poz.1670 lub Kr. 1674), zawierającego wizję Sądu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOLESŁAW ŚMIAŁY. Dramat w trzech aktach

  BOLESŁAW ŚMIAŁY. Dramat w trzech aktach, utwór dram. S.Wysspiańskiego, wyst. w Krakowie 1903 (za dyrekcji J. Kotarrciskiego),wyd. tamże t.r. Dramat obejmuje końcowy epizoddziejowego konfliktu między królem Bolesławem Śmiałyma bpem Stanisławem, zakończony śmiercią biskupa i upadkiemkróla. Akcja B.Ś...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /2 028

  praca w formacie txt

Do góry