Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  BRAUN ANDRZEJ

  BRAUN ANDRZEJ, ur. 19 VIII 1923 w Łodzi, poeta, powieściopisarz,reporter. Podczas okupacji hitlerowskiej żołnierzAK. Po wojnie studiował filologię pol. w Łodzi i Wrocławiu. Od1948 w Warszawie, czł. redakcji „Nowej Kultury" (1950-52)i „Sztandaru Młodych" (1952.-53). Z ekipą pol. szpitala przebywałw Korei...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /2 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRATNY ROMAN, właśc. R. Mularczyk

  BRATNY ROMAN, właśc. R. Mularczyk, ur. 5 VIII 1921w Krakowie, prozaik, poeta, publicysta. W czasie okupacjiniem. czynny w warsz. podziemnym życiu kult., współpracowałz pismem „Kuźnia'', 1943-44 redagował jego kontynuację,mies. —> „Dźwigary", 1944 debiutował konspiracyjnym zbioremwierszy Pogarda. Oficer...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /3 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRATKOWSKI STANISŁAW

  BRATKOWSKI STANISŁAW, ur. 1791 w Łęczyckiem, zm.w styczniu 1871 w Paryżu, publicysta, poeta, dramatopisarzi powieściopisarz. Za Królestwa Pol. urzędnik w Warszawie,pisał sentyment, romanse (Pan Władysław 1826, Helena i Kazimierz1828) i poezje (poemacik Bielany 1826, Pieśni narodowei sielanki 1827, Sonety...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRATKOWSKI DANIEL

  BRATKOWSKI DANIEL, zm. 26 XI 1702 w Łucku, poeta.Pochodził z szlachty wołyńskiej, spolszczonej, lecz prawosławnej.Piastował urzędy ziemskie, brał udział w poselstwiedo Moskwy za Jana Kazimierza. Walczył o swobody dlaprawosławia, nawiązując ok. 1700 kontakty z Mazepą i Palejem,za co został ścięty. W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANSOLETKA. Legenda dziewiętnastego wieku

  BRANSOLETKA. Legenda dziewiętnastego wieku, nowela C.Norwida, poprzedzona wierszem Do A. Z[aleskiego], Dedykacja,powst. 1858, prwdr. w Poezjach, Lipsk 1863. Nawiązuje dochrześc. motywu sakramentów, misternie wprowadzonychw tok ironicznej narracji i nadających szkicowo zarysowanejanegdocie głębszy moralny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANIEWO i literatura

  BRANIEWO, miasto w woj. elbląskim, nad Pasłęką. Prawamiejskie 1254. W 1243-ok. 1278 stolica biskupstwa warm., do1370 siedziba biskupów, ważny ośrodek handlu i port morski;w poł. XIV w. B. było czł. Hanzy, od 1440 należało do Zw.Pruskiego, 1466-1772 wraz z. Warmią-do Polski. Sprowadzeniprzez S. Hozjusza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /2 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANDYS MARIAN

  BRANDYS MARIAN, ur. 25 I 1912 w Wiesbaden, brat Kazimierza,publicysta, pisarz historyczny. Po studiach prawno-ekonomicznych na UW pracował m. in. w warsz. sądach.W 1939 uczestnik wojny obronnej, wzięty do niewoli, dopocz. 1945 przebywał w niem. oflagach (gł. w Woldenbergu),nast. był korespondentem wojennym w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /2 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANDYS KAZIMIERZ

  BRANDYS KAZIMIERZ, ur. 27 X1916 w Łodzi, brat Mariana,prozaik. Podczas studiów prawn. na. UW (1934-38) działałw ZNMS; 1939-45 przebywał w Warszawie, po wojnie pocz.w Krakowie, 1946-49 w Łodzi, nast. powrócił do Warszawy;1945-50 współred. „Kuźnicy", 1950-52 i 1956-60 „NowejKultury", 1970/71 prowadził cykl...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /4 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANDSTAETTER ROMAN

  BRANDSTAETTER ROMAN, ur. 3 I 1906 w Tarnowie, dramatopisarzi poeta. Studiował 1924-29 filologię pol. na UJ1929-31 przebywał w Paryżu, prowadząc studia nad działalnościąspoł.-polit. Mickiewicza. W 1935 odbył podróż doGrecji i Turcji. W okresie wojny przebywał na Bliskim Wschodzie,1947-48 attache kult. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /2 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAHMER MIECZYSŁAW

  BRAHMER MIECZYSŁAW, ur. 26 I 1899 w Krakowie, historykliteratury, romanista, komparatysta. Studiował filologięrom. i pol. na UJ oraz w Paryżu i we Włoszech, habilitował się1931 na UJ. W1931-37 był wykładowcą języka i literatury pol.na uniw. w Rzymie, a 1939 i od 1949 prof. historii literatury wł.i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /1 853

  praca w formacie txt

Do góry