Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  BRONIEWSKA JANINA

  BRONIEWSKA JANINA, z KUNIGÓW, ur. 5 VIII 1904w Kaliszu, zm. 17 II1981 w Warszawie, autorka powieści dladzieci i młodzieży, publicystka. Pedagog, 1934-37 współred.„Płomyka" i współpracowniczka „Płomyczka". PodczasII wojny świat, działaczka ZPP, czł. redakcji —> „Nowych Widnokręgów"(1941-44 używała...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /2 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRODZIŃSKI KAZIMIERZ

  BRODZIŃSKI KAZIMIERZ, ur. 8 III 1791 w Królówce podBochnią, zm. 10 X 1835 w Dreźnie, poeta, historyk i teoretykliteratury, publicysta, tłumacz. Syn niezamożnego szlachcica,wcześnie osierocony przez matkę, a 1804 i ojca, chowanyw domu rządzonym przez niechętną pasierbom macochę, jużw dzieciństwie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /9 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRODZIŃSKI ANDRZEJ

  BRODZIŃSKI ANDRZEJ, ur. 26 IX 1786 w Lipnicy Murowanejlub Królówce pod Bochnią, zm. 29 XI 1812 nad Berezyną,brat Kazimierza, poeta, tłumacz. Po ukończeniu szkoły średniejw Tarnowie studiował 1804-09 (z przerwami w wynikutrudnej sytuacji materialnej) na UJ, gdzie zaprzyjaźnił się z W.Reklewskim, i w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRODOWSKI FELIKS, pseud. Henryk Równia, Jan Łomżyniak

  BRODOWSKI FELIKS, pseud. Henryk Równia, Jan Łomżyniak,ur. 9 V 1864 w Lublinie, zm. 1934, nowelista, krytyk lit.,publicysta. Kształcił się w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiegow Puławach. W młodości żył w nędzy, obracając się w kręgachnizin społ. Warszawy. Pewną stabilizację materialnąprzyniosła mu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BREZA TADEUSZ

  BREZA TADEUSZ, ur. 31 XII 1905 w Siekierzyńcach podOstrogiem, zm. 19 V 1970 w Warszawie, prozaik eseista.Pochodził z rodziny ziemiańskiej osiadłej od pocz. XIX w.na Wołyniu; był siostrzeńcem M. Jehanne-Wielopolskiej.W 1918 znalazł się w Lublinie, nast. u krewnych w Poznańskiem.Na uniw. w Poznaniu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /6 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BREOWICZ WOJCIECH

  BREOWICZ WOJCIECH, ur. 16 I 1902 w Osobnicy podJasłem, zm. 24 1 1966 w Kurytybie (Brazylia), pisarz i działaczludowy. Pochodził z rodziny chłopskiej, po ukończeniu szkoływiejskiej zdobywał wiedzę przez samokształcenie, był robotnikiemrolnym. Działacz młodzieżowy, w prasie lud. ogłaszałwiersze...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BREITER EMIL

  BREITER EMIL, ur. 19 VII 1886 w Krakowie, zm. 23(?) VI 1943prawdop. w Gołąbkach pod Warszawą, krytyk literacki. Postudiach prawn. na UJ (1904-09) i w Paryżu (1909-10) związanyz ruchem niepodległościowym (od 1913 w Zw. Strzeleckim),w czasie I wojny świat, oficer w pol. formacjach wojskowych.Od 1921 pracował...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRĄZOWNICY

  BRĄZOWNICY, zbiór szkiców T. Żeleńskiego (Boya), wyd.w Warszawie 1930 (właśc. 1929). Książka kontynuowała spóro interpretację życia i osobowości wielkich pisarzy, zapoczątkowanyart. tytułowym („Wiad. Lit." 1929 nr 21), Przedmowądo Dzieł Mickiewicza (1929) i zbiorem. —>  Ludzie żywi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAUN MIECZYSŁAW, właśc. M. Braunstein, psued. Grzechota

  BRAUN MIECZYSŁAW, właśc. M. Braunstein, psued. Grzechota,ur. 29 V 1902 w Łodzi, zm. w lutym 1942 w Warszawie,poeta. Po studiach prawniczych na UW (1922-26) pracowałw Łodzi jako adwokat. Zmarł w warsz. getcie. Związanyz kręgiem —>  Skamandra, był w swej twórczości przedstawicielemtzw. poezji pracy- bliski...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAUN JERZY

  BRAUN JERZY, ur. 1 IX 1901 w Dąbrowie Tarnowskiej, zm.17 X 1975 w Rzymie, poeta, prozaik, publicysta i krytyk lit.,filozof. Po studiach polonist. na UJ (ukończ. 1923) brał udziałw krak.życiu lit., m. in. jako red. Gazety Lit.", skupiającej1926-28 młodych pisarzy o różnych orientacjach polit. i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /3 662

  praca w formacie txt

Do góry