Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  BRUCHNALSKI WILHELM

  BRUCHNALSKI WILHELM, ur. 21 V 1859 we Lwowie, zm. 9 XII 1938, tamże, historyk literatury, edytor. WychowanekUniw. Lwow., gdzie studiował prawo i filologię pol. (pod kier.R. Piłata), pracował 1887-1906 w bibliotece Ossolineum. Habilitowany1900, od 1905 prof. Uniw. Lwow., kierował 1907-31katedrą historii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /3 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BROŻEK LUDWIK, pseud. Jan Kurzelowski,

  BROŻEK LUDWIK, pseud. Jan Kurzelowski, ur. 25 VIII 1907w Karwinie (Śląsk Ciesz.), zm. 7 VI 1976 w Cieszynie, badaczśl. piśmiennictwa i folkloru, bibliograf. Syn górnika, ukończyłPaństw. Pedagogium w Krakowie (1930). Początkowo nauczycielod 1930 związany z kwart. —» „Zaranie Śląskie", m. in.jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BROŻEK JAN

  BROŻEK JAN, ur. 1 XI 1585 w Kurzelowie (Sieradzkie), zm. 21 XI 1652 w Bronowicach pod Krakowem, pisarz-polemista,retoryk nauki, matematyk i astronom. Pochodził z ubogiejnodziny chłopskiej. Po ukończeniu Akad. Krak. wykładał tamod 1605 matematykę. W1614 objął katedrę astrologii; 1620-24studiował medycynę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BROSZKIEWICZ JERZY

  BROSZKIEWICZ JERZY, ur. 6 VI 1922 we Lwowie, prozaik,dramatopisarz. Studiował w Akademii Muz. we Lwowie. Podczasokupacji niem. we Lwowie uczestniczył w konspiracyjnychwieczorach autorskich i koncertach. W 1944-52 przebywałw Krakowie, nast. w Warszawie. Współpracował z wielomapismami kult. („Odrodzenie"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /3 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRONIKOWSKI ANTONI

  BRONIKOWSKI ANTONI, ur. 29 X 1817 w Golejewku podRawiczem, zm. 7 IV 1884 w Ostrowie Wielkopol., tłumacz.W gimn. w Lesznie (1831-37) przyjaźnił się z R. Berwińskim;1842 ukończył studia humanist. we Wrocławiu. Jako nauczycielgimn. języków staroż. w Poznaniu 1846—48 i Ostrowie1851-83 był szykanowany przez...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRONOWICE

  BRONOWICE, dzielnica Krakowa (cz. dzielnicy adm. Kleparz),dawniej wieś, a właśc. zespół dwu wsi pod Krakowem:B. Wielkie i B. Małe - słynne przede wszystkim jako miejsceakcji Wesela S. Wyspiańskiego. W B. Małych mieszkałarodzina Mikołajczyków; z Anną Mikołajczykówną ożenił sięw 1890 malarz i poeta W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /2 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRONIKOWSKI ALEKSANDER

  BRONIKOWSKI ALEKSANDER, ur. 28 II 1787 w Dreźnie,zm. 21 I 1834 tamże, powieściopisarz. Syn Polaka w służbiesaskiej, wychowany przez matkę, Niemkę, pisał wyłączniew języku niem., ale uważał się za Polaka. Do 1811 oficer prus.,1812-14 napoleoński, 1817-23 służył w armii Królestwa Pol.,1824 wrócił...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRONIEWSKI WŁADYSŁAW

  BRONIEWSKI WŁADYSŁAW, ur. 17 XII 1897 w Płocku, zm.10 II 1962 w Warszawie, poeta i tłumacz. Pochodził z rodzinyinteligenckiej o żywych tradycjach patriotycznych. W szkoleśredniej działał (pod pseud. Orlik) w organizacjach niepodle-głościowych, 1914 redagował i wypełniał własnymi utworamim. in...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /8 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRONIEWSKI, Broniowski, MARCIN

  BRONIEWSKI, Broniowski, MARCIN, zm. 4 XI1624, działaczpolit i rei.; zwolennik reformacji. Pochodził z woj. kaliskiego,ale za młodu działał na Rusi. Brał udział w synodzie toruńskim1585, gdzie zabiegał o wznowienie zgody sandomierskiej.Pracował dla osiągnięcia porozumienia między ewangelikamii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRONIEWSKI, Broniowski, MARCIN

  BRONIEWSKI, Broniowski, MARCIN, zm. przed 31 III 1593,pamiętnikarz. Pochodził z rodziny szlach. osiadłej w okolicachJasła. Dworzanin Zygmunta III i Stefana Batorego (1577 sekretarzkról.), posłował 1578 i 1579, razem z A. Taranowskim, dochana krymskiego Machmet Gireja. Z podróży tych sporządziłdedykowaną...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /619

  praca w formacie txt

Do góry