Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  BRZEG i literatura

  BRZEG, miasto w woj. opolskim, nad Odrą. Pierwsze wiadomościo grodzie i osadzie pochodzą z XI w. B. rozwijał siędzięki położeniu przy eur. szlakach handlowych. W pocz. XIVw. wszedł w skład księstwa brzeskiego, od 1550 rezydencjaksiążęca; od 1329 lenno Czech, od 1675, po wygaśnięciu liniiPiastów, pod...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /4 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZECHWA JAN, nazwisko pierwotne Lesman

  BRZECHWA JAN, nazwisko pierwotne Lesman, ur. 15 VIII 1900 w Żmerynce na Podolu, zm. 2 VII 1966 w Warszawie,poeta, satyryk, autor książek dla dzieci. Do 1918 przebywał gł.w Rosji, m. in. w Piotrogrodzie i Kazaniu, gdzie brał udziałw życiu kult. środowisk pol. (młodzieńczy debiut 1915). Postudiach pra...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /2 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRYLL ERNEST

  BRYLL ERNEST, ur. 1 III 1935 w Warszawie, poeta, prozaiki dramatopisarz. Wychowywał się w Komorowie pod OstrowiąMazowiecką. Ukończył filologię pol. na UW (1957) i studiumfilm. przy PIS. Czł. redakcji pism społ.-kult., m. in. 1959-60 > „Współczesności". Kierownik lit. zespołu film. „Kamera" (od1968)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /4 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRYL JANKA

  BRYL JANKA, ur. 4 VIII 1917 w Odessie, pisarz białorus.,tłumacz i propagator literatury polskiej. Ukończył 7-klasowąszkołę pol. (1931) i pracował na roli. W szeregach armii pol.(zmobilizowany 1939) brał udział w obronie Gdyni i Oksywia;wzięty do niewoli niem., jesienią 1941 uciekł i wrócił...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /2 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRYKCZYŃSKI JÓZEF

  BRYKCZYŃSKI JÓZEF, ur. 1797 w Ossie (Opoczyńskie), zm.w kwietniu 1823 w Paryżu, felietonista, tłumacz. Absolwentprawa UW 1818, wyróżniał się zdolnościami w kręgu młodzieżyskupionej wokół > B. Kicińskiego; z Kicińskim i T. Morawskimtworzył kierowniczy „triumwirat", redagujący (w zmiennychukładach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRUN JULIAN, pseud. Antonowicz, Bronowicz, Spis, Juliański

  BRUN JULIAN, pseud. Antonowicz, Bronowicz, Spis, Juliański,ur. 21 IV 1886 w Warszawie, zm. 28 IV 1942 w Saratowie(ZSRR), działacz robotn., publicysta, krytyk literacki. CzłonekSDKPiL, KPP, jeden z najwybitniejszych teoretyków i działaczypartyjnych, współred. „Nowego Przeglądu", autor artykułów,manifestów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRUKOWA LITERATURA

  BRUKOWA LITERATURA, nazwa przejęta z publicystyki kultXIX / XX w., określająca produkcję wydawn., głównie beletryst.,nie odpowiadającą normom estet. i edukacyjnym litera-tury wykształconej, a adresowaną do średnich i niższychkręgów czytelniczych. W opinii warstw wykształconych byłato produkcja...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /10 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRUHL. Opowiadanie historyczne

  BRUHL. Opowiadanie historyczne, powieść historyczna J.I. Kraszewskiego, prwdr. w „Bibliotece Warsz." 1874, wyd. osqw Warszawie 1875. W oparciu o niem. źródła i opracowaniaautor przedstawił błyskotliwą karierę H. Briihla - od paziaAugusta II do wszechwładnego ministra jego syna. Naszkico-wał celne portrety...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRUCKNER ALEKSANDER

  BRUCKNER ALEKSANDER, ur. 29 I 1856 w Tarnopolu, zm. 24 V 1939 w Berlinie, historyk kultury i literatury, slawista,badacz dziejów języka. Po studiach slawist. we Lwowie (1872-75) oraz w Lipsku i Berlinie (1876-78) habilitował się 1878 nauniw. w Wiedniu. W 1881-1924 prof. języków i literatur słow.na uniw. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /5 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRTAŃ RUDO

  BRTAŃ RUDO, ur. 9 X 1907 w Hybe (pow. Liptovsky Mikulaś),słowac. historyk literatury, slawista. Studiował filologięsłow. i germ. w Pradze i Bratysławie (doktorat 1932) orazw Polsce i Jugosławii. Po 1946 prowadził dział słow. w MaticySlovenskiej, redagował ,,Slovansky sbornik" (1947). Od 1964pracuje w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /881

  praca w formacie txt

Do góry